Lista wniosków

Akredytywa własna

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Otwarcie i zmiana akredytywy własnej Zlecenie otwarcia akredytywy
Zlecenie zmiany akredytywy
Dokumenty do akredytywy własnej Dyspozycja dotycząca niezgodnych dokumentów (akceptuj/odrzuć dokumenty)
Akredytywa własna - wiadomości i historia transakcji Akredytywa własna - wiadomość wiążąca

Produkty dyskontowe

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Wniosek o wykup wierzytelności Wniosek o wykup wierzytelności

Gwarancja własna

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Wystawienie i zmiana gwarancji własnej Zlecenie wystawienia gwarancji Zlecenie zmiany gwarancji
Gwarancja własna - wiadomości i historia transakcji Gwarancja własna - wiadomość wiążąca

Inkaso

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Zlecenie pokrycia inkasa Zlecenie pokrycia inkasa

Akredytywa obca

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Akredytywa obca - wiadomości i historia transakcji Akredytywa obca – wiadomość wiążąca
Dyskonto akredytywy obcej Akredytywa obca – wiadomość wiążąca – dyskonto akredytywy

Gwarancja obca

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Gwarancja obca - wiadomości i historia transakcji Gwarancja obca – wiadomość wiążąca

Gotówka

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Odwołanie wpłaty/wypłaty Wniosek o odwołanie wpłaty
Odwołanie wpłaty/wypłaty Wniosek o odwołanie wypłaty
Lista lokalizacji do wpłat / Lista lokalizacji do wypłat Wniosek o usunięcie lokalizacji
Lista lokalizacji do wpłat / Lista lokalizacji do wypłat Wniosek o modyfikacje lokalizacji
Nowa lokalizacja Wniosek o założenie lokalizacji
Dodatkowa wpłata Wniosek o dodatkową wpłatę
Dodatkowa wypłata Wniosek o dodatkową wypłatę
Lista kopert Zamówienie kopert
Protokół stwierdzenia różnicy wypłaty Protokół stwierdzenia różnicy wypłaty
Nowy wniosek Zamówienie klucza/karty do skarbca nocnego

Karty

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Lista wniosków (w module Karty) Wniosek o przyznanie Globalnego Limitu Kart
Lista wniosków (w module Karty) Wniosek o zmianę wysokości Globalnego Limitu Kart
Lista wniosków (w module Karty) Wniosek o wydanie karty obciążeniowej z odroczoną spłatą
Lista wniosków (w module Karty) Wniosek o wydanie karty obciążeniowej
Lista wniosków (w module Karty) Wniosek o wydanie karty debetowej
Lista wniosków (w module Karty) Wniosek o wydanie firmowej karty przepłaconej
Lista wniosków (w module Karty) Wniosek o wydanie indywidualnej karty przepłaconej

Kredyty

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Opinia bankowa Opinia bankowa
Wcześniejsza spłata kredytu Wcześniejsza spłata kredytu
Zawiadomienie o pobraniu Zawiadomienie o pobraniu

SWE

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Wniosek o uruchomienie SWE Wniosek o uruchomienie Systemu Wyplat Elektronicznych
Wniosek o uruchomienie SWE Wniosek o modyfikacje Systemu Wyplat Elektronicznych

Rynki Finansowe

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Modyfikacja uprawnień Zmiana uprawnień w module Rynków Finansowych

Faktoring

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Nowy wniosek Wniosek o nadanie Użytkownikowi systemu ING BusinessOnLine dostępu do aplikacji Creditview - serwisu internetowego dla realizacji Umowy faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A.
Nowy wniosek Wniosek o odebranie Użytkownikowi systemu ING BusinessOnLine dostępu do aplikacji Creditview - serwisu internetowego dla realizacji Umowy faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A.

Leasing

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Nowy wniosek Wniosek o nadanie Użytkownikowi systemu ING BusinessOnLine dostępu do aplikacji EBOK w ramach umowy leasingu z ING Lease Polska
Nowy wniosek Wniosek o odebranie Użytkownikowi systemu ING BusinessOnLine dostępu do aplikacji EBOK w ramach umowy leasingu z ING Lease Polska

Moduł Systemowy

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Dane teleadresowe Wniosek o zmianę danych
Nowy wniosek Wniosek o zmianę rachunku prowizyjnego
Nowy wniosek Wniosek o odblokowanie Użytkownika
Nowy wniosek Zamówienie wyposażenia

Zarządzanie uprawnieniami

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Modyfikacja uprawnień Nadanie/modyfikacja uprawnień Użytkownika
Schematy akceptacji do rachunków Nadanie/modyfikacja schematów akceptacji do rachunków
Schematy akceptacji do wniosków Nadanie/modyfikacja schematów akceptacji do wniosków
 

Akredytywa własna

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Otwarcie i zmiana akredytywy własnej Zlecenie otwarcia akredytywy
Zlecenie zmiany akredytywy
Dokumenty do akredytywy własnej Dyspozycja dotycząca niezgodnych dokumentów (akceptuj/odrzuć dokumenty)
Dokumentacja dot. umów dla akredytywy własnej (Zawieranie, aneksowanie umów oraz składanie wszelkich oświadczeń woli koniecznych do zawarcia umowy dot. akredytywy własnej i jej realizacji w tym umów zabezpieczeń) Dokumentacja dot. umów dla akredytywy własnej (Zawieranie, aneksowanie umów oraz składanie wszelkich oświadczeń woli koniecznych do zawarcia umowy dot. akredytywy własnej i jej realizacji w tym umów zabezpieczeń)
Akredytywa własna - wiadomości i historia transakcji Akredytywa własna - wiadomość wiążąca

Produkty dyskontowe

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Wniosek o wykup wierzytelności Wniosek o wykup wierzytelności
Dokumentacja dot. umów dla transakcji dyskontowych (Zawieranie, aneksowanie umów oraz składanie wszelkich oświadczeń woli koniecznych do zawarcia umowy dot produktów dyskontowych i ich realizacji w tym umów zabezpieczeń) Dokumentacja dot. umów dla transakcji dyskontowych (Zawieranie, aneksowanie umów oraz składanie wszelkich oświadczeń woli koniecznych do zawarcia umowy dot produktów dyskontowych i ich realizacji w tym umów zabezpieczeń)

Gwarancja własna

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Wystawienie i zmiana gwarancji własnej Zlecenie wystawienia gwarancji Zlecenie zmiany gwarancji
Dokumentacja dot. umów dla gwarancji własnych (Zawieranie, aneksowanie umów oraz składanie wszelkich oświadczeń woli koniecznych do zawarcia umowy dot gwarancji własnej i jej realizacji w tym umów zabezpieczeń) Dokumentacja dot. umów dla gwarancji własnych (Zawieranie, aneksowanie umów oraz składanie wszelkich oświadczeń woli koniecznych do zawarcia umowy dot gwarancji własnej i jej realizacji w tym umów zabezpieczeń)
Gwarancja własna - wiadomości i historia transakcji Gwarancja własna - wiadomość wiążąca

Inkaso

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Zlecenie pokrycia inkasa Zlecenie pokrycia inkasa

Akredytywa obca

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Akredytywa obca - wiadomości i historia transakcji Akredytywa obca – wiadomość wiążąca
Dyskonto akredytywy obcej Akredytywa obca – wiadomość wiążąca – dyskonto akredytywy

Gwarancja obca

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Gwarancja obca - wiadomości i historia transakcji Gwarancja obca – wiadomość wiążąca

Gotówka

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Odwołanie wpłaty/wypłaty Wniosek o odwołanie wpłaty
Odwołanie wpłaty/wypłaty Wniosek o odwołanie wypłaty
Lista lokalizacji do wpłat / Lista lokalizacji do wypłat Wniosek o usunięcie lokalizacji
Lista lokalizacji do wpłat / Lista lokalizacji do wypłat Wniosek o modyfikacje lokalizacji
Nowa lokalizacja Wniosek o założenie lokalizacji
Dodatkowa wpłata Wniosek o dodatkową wpłatę
Dodatkowa wypłata Wniosek o dodatkową wypłatę
Lista kopert Zamówienie kopert
Protokół stwierdzenia różnicy wypłaty Protokół stwierdzenia różnicy wypłaty
Nowy wniosek Zamówienie klucza/karty do skarbca nocnego

Karty

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Lista wniosków (w module Karty) Wniosek o przyznanie Globalnego Limitu Kart
Lista wniosków (w module Karty) Wniosek o zmianę wysokości Globalnego Limitu Kart
Lista wniosków (w module Karty) Wniosek o wydanie karty obciążeniowej z odroczoną spłatą
Lista wniosków (w module Karty) Wniosek o wydanie karty obciążeniowej
Lista wniosków (w module Karty) Wniosek o wydanie karty debetowej
Lista wniosków (w module Karty) Wniosek o wydanie firmowej karty przepłaconej
Lista wniosków (w module Karty) Wniosek o wydanie indywidualnej karty przepłaconej

Kredyty

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Dyspozycja uruchomienia środków z kredytu Dyspozycja uruchomienia środków z kredytu
Dyspozycja udostępnienia / udostępnienia
i uruchomienia kredytu
Dyspozycja udostępnienia / udostępnienia
i uruchomienia kredytu
Aneks do dyspozycji udostępnienia / udostępnienia
i uruchomienia kredytu
Aneks do dyspozycji udostępnienia / udostępnienia
i uruchomienia kredytu
Wniosek o produkt kredytowy Wniosek o produkt kredytowy
Harmonogram spłat Wniosek spłaty raty kredytu
Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo / Odwołanie pełnomocnictwa

Rachunki

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Nowy wniosek Pobieranie potwierdzeń/zaświadczeń
Nowy wniosek Wniosek o opinię bankową

SWE

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Wniosek o uruchomienie SWE Wniosek o uruchomienie Systemu Wypłat Elektronicznych
Wniosek o uruchomienie SWE Wniosek o modyfikacje Systemu Wyplat Elektronicznych

Rynki Finansowe

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Modyfikacja uprawnień Zmiana uprawnień w module Rynków Finansowych

Faktoring

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Nowy wniosek Wniosek o nadanie Użytkownikowi systemu ING BusinessOnLine dostępu do aplikacji Creditview - serwisu internetowego dla realizacji Umowy faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A.
Nowy wniosek Wniosek o odebranie Użytkownikowi systemu ING BusinessOnLine dostępu do aplikacji Creditview - serwisu internetowego dla realizacji Umowy faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A.

Leasing

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Nowy wniosek Wniosek o nadanie Użytkownikowi systemu ING BusinessOnLine dostępu do aplikacji EBOK w ramach umowy leasingu z ING Lease Polska
Nowy wniosek Wniosek o odebranie Użytkownikowi systemu ING BusinessOnLine dostępu do aplikacji EBOK w ramach umowy leasingu z ING Lease Polska

Moduł Systemowy

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Dane teleadresowe Wniosek o zmianę danych
Nowy wniosek Wniosek o zmianę rachunku prowizyjnego
Nowy wniosek Wniosek o odblokowanie Użytkownika
Nowy wniosek Zamówienie wyposażenia

Zarządzanie uprawnieniami

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Modyfikacja uprawnień Nadanie/modyfikacja uprawnień Użytkownika
Schematy akceptacji do rachunków Nadanie/modyfikacja schematów akceptacji do rachunków
Schematy akceptacji do wniosków Nadanie/modyfikacja schematów akceptacji do wniosków
 

Akredytywa własna

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Otwarcie i zmiana akredytywy własnej Zlecenie otwarcia akredytywy
Zlecenie zmiany akredytywy
Dokumenty do akredytywy własnej Dyspozycja dotycząca niezgodnych dokumentów (akceptuj/odrzuć dokumenty)
Dokumentacja dot. umów dla akredytywy własnej (Zawieranie, aneksowanie umów oraz składanie wszelkich oświadczeń woli koniecznych do zawarcia umowy dot. akredytywy własnej i jej realizacji w tym umów zabezpieczeń) Dokumentacja dot. umów dla akredytywy własnej (Zawieranie, aneksowanie umów oraz składanie wszelkich oświadczeń woli koniecznych do zawarcia umowy dot. akredytywy własnej i jej realizacji w tym umów zabezpieczeń)
Akredytywa własna - wiadomości i historia transakcji Akredytywa własna - wiadomość wiążąca

Produkty dyskontowe

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Wniosek o wykup wierzytelności Wniosek o wykup wierzytelności
Dokumentacja dot. umów dla transakcji dyskontowych (Zawieranie, aneksowanie umów oraz składanie wszelkich oświadczeń woli koniecznych do zawarcia umowy dot produktów dyskontowych i ich realizacji w tym umów zabezpieczeń) Dokumentacja dot. umów dla transakcji dyskontowych (Zawieranie, aneksowanie umów oraz składanie wszelkich oświadczeń woli koniecznych do zawarcia umowy dot produktów dyskontowych i ich realizacji w tym umów zabezpieczeń)

Gwarancja własna

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Wystawienie i zmiana gwarancji własnej Zlecenie wystawienia gwarancji Zlecenie zmiany gwarancji
Dokumentacja dot. umów dla gwarancji własnych (Zawieranie, aneksowanie umów oraz składanie wszelkich oświadczeń woli koniecznych do zawarcia umowy dot gwarancji własnej i jej realizacji w tym umów zabezpieczeń) Dokumentacja dot. umów dla gwarancji własnych (Zawieranie, aneksowanie umów oraz składanie wszelkich oświadczeń woli koniecznych do zawarcia umowy dot gwarancji własnej i jej realizacji w tym umów zabezpieczeń)
Gwarancja własna - wiadomości i historia transakcji Gwarancja własna - wiadomość wiążąca

Inkaso

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Zlecenie pokrycia inkasa Zlecenie pokrycia inkasa

Akredytywa obca

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Akredytywa obca - wiadomości i historia transakcji Akredytywa obca – wiadomość wiążąca
Dyskonto akredytywy obcej Akredytywa obca – wiadomość wiążąca – dyskonto akredytywy

Gwarancja obca

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Gwarancja obca - wiadomości i historia transakcji Gwarancja obca – wiadomość wiążąca

Gotówka

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Odwołanie wpłaty/wypłaty Wniosek o odwołanie wpłaty
Odwołanie wpłaty/wypłaty Wniosek o odwołanie wypłaty
Lista lokalizacji do wpłat / Lista lokalizacji do wypłat Wniosek o usunięcie lokalizacji
Lista lokalizacji do wpłat / Lista lokalizacji do wypłat Wniosek o modyfikacje lokalizacji
Nowa lokalizacja Wniosek o założenie lokalizacji
Dodatkowa wpłata Wniosek o dodatkową wpłatę
Dodatkowa wypłata Wniosek o dodatkową wypłatę
Lista kopert Zamówienie kopert
Protokół stwierdzenia różnicy wypłaty Protokół stwierdzenia różnicy wypłaty
Nowy wniosek Zamówienie klucza/karty do skarbca nocnego

Karty

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Lista wniosków (w module Karty) Wniosek o przyznanie Globalnego Limitu Kart
Lista wniosków (w module Karty) Wniosek o zmianę wysokości Globalnego Limitu Kart
Lista wniosków (w module Karty) Wniosek o wydanie karty obciążeniowej z odroczoną spłatą
Lista wniosków (w module Karty) Wniosek o wydanie karty obciążeniowej
Lista wniosków (w module Karty) Wniosek o wydanie karty debetowej
Lista wniosków (w module Karty) Wniosek o wydanie firmowej karty przepłaconej
Lista wniosków (w module Karty) Wniosek o wydanie indywidualnej karty przepłaconej

Kredyty

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Dyspozycja uruchomienia środków z kredytu Dyspozycja uruchomienia środków z kredytu
Dyspozycja udostępnienia / udostępnienia
i uruchomienia kredytu
Dyspozycja udostępnienia / udostępnienia
i uruchomienia kredytu
Aneks do dyspozycji udostępnienia / udostępnienia
i uruchomienia kredytu
Aneks do dyspozycji udostępnienia / udostępnienia
i uruchomienia kredytu
Wniosek o produkt kredytowy Wniosek o produkt kredytowy
Harmonogram spłat Wniosek spłaty raty kredytu
Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo / Odwołanie pełnomocnictwa

Rachunki

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Nowy wniosek Pobieranie potwierdzeń/zaświadczeń
Nowy wniosek Wniosek o opinię bankową

SWE

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Wniosek o uruchomienie SWE Wniosek o uruchomienie Systemu Wypłat Elektronicznych
Wniosek o uruchomienie SWE Wniosek o modyfikacje Systemu Wyplat Elektronicznych

Rynki Finansowe

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Modyfikacja uprawnień Zmiana uprawnień w module Rynków Finansowych

Faktoring

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Nowy wniosek Wniosek o nadanie Użytkownikowi systemu ING BusinessOnLine dostępu do aplikacji Creditview - serwisu internetowego dla realizacji Umowy faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A.
Nowy wniosek Wniosek o odebranie Użytkownikowi systemu ING BusinessOnLine dostępu do aplikacji Creditview - serwisu internetowego dla realizacji Umowy faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A.

Leasing

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Nowy wniosek Wniosek o nadanie Użytkownikowi systemu ING BusinessOnLine dostępu do aplikacji EBOK w ramach umowy leasingu z ING Lease Polska
Nowy wniosek Wniosek o odebranie Użytkownikowi systemu ING BusinessOnLine dostępu do aplikacji EBOK w ramach umowy leasingu z ING Lease Polska

Moduł Systemowy

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Dane teleadresowe Wniosek o zmianę danych
Nowy wniosek Wniosek o zmianę rachunku prowizyjnego
Nowy wniosek Wniosek o odblokowanie Użytkownika
Nowy wniosek Zamówienie wyposażenia

Zarządzanie uprawnieniami

Wymagane uprawnienie Nazwa wniosku
Modyfikacja uprawnień Nadanie/modyfikacja uprawnień Użytkownika
Schematy akceptacji do rachunków Nadanie/modyfikacja schematów akceptacji do rachunków
Schematy akceptacji do wniosków Nadanie/modyfikacja schematów akceptacji do wniosków