ING BANK ŚLĄSKI

 
Tabela podstawowa   Tabela gotówkowa   Notowania archiwalne
Tabela preferencyjna
  Kursy średnie NBP  

Kursy walut ING Banku Śląskiego S.A.

Tabela dla rozliczeń bezgotówkowych - podstawowa
Notowanie na dzień:    
Numer tabeli:  
 
Kraj Symbol Ilość Kupno Sprzedaż Spread (%) Zmiana (%) Notowania
archiwalne
Australia AUD 1 2,7997 3,0085 7,18
0,1646
Przejście do notowań archiwalnych
Bułgaria BGN 1 2,0474 2,2000 7,18
0,1958
Przejście do notowań archiwalnych
Kanada CAD 1 2,7566 2,9622 7,19
0,1526
Przejście do notowań archiwalnych
Szwajcaria CHF 1 3,2946 3,5404 7,19
0,1581
Przejście do notowań archiwalnych
Chiny* CNY 1 0,4825 0,5185 7,19
0,2493
Przejście do notowań archiwalnych
Czechy CZK 1 0,1457 0,1565 7,14
0,1375
Przejście do notowań archiwalnych
Dania DKK 1 0,5371 0,5771 7,18
0,2426
Przejście do notowań archiwalnych
EU EUR 1 4,0042 4,3028 7,18
0,1927
Przejście do notowań archiwalnych
W. Brytania GBP 1 5,0558 5,4328 7,18
0,1049
Przejście do notowań archiwalnych
Węgry HUF 100 1,2878 1,3838 7,18
-0,4791
Przejście do notowań archiwalnych
Indie** INR 100 4,9617 5,3317 7,18
0,2708
Przejście do notowań archiwalnych
Japonia JPY 100 2,9228 3,1408 7,19
0,1542
Przejście do notowań archiwalnych
Norwegia NOK 1 0,4786 0,5142 7,17
0,2724
Przejście do notowań archiwalnych
Szwecja SEK 1 0,4359 0,4685 7,20
0,1839
Przejście do notowań archiwalnych
USA USD 1 2,9830 3,2054 7,18
0,2723
Przejście do notowań archiwalnych
Rumunia RON 1 0,9095 0,9773 7,18
-0,1647
Przejście do notowań archiwalnych
Rosja RUB 1 0,0837 0,0899 7,14
0,3597
Przejście do notowań archiwalnych
Turcja TRY 1 1,4142 1,5196 7,18
-0,0707
Przejście do notowań archiwalnych
RPA ZAR 1 0,2812 0,3022 7,19
0,1068
Przejście do notowań archiwalnych
 

Spread - różnica (wyrażona w procentach) pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut (spread = (kurs sprzedazy waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedazy waluty+ kurs kupna waluty)] *100%).

W przypadku, gdy w danej parze walutowej walutą niebazową jest waluta inna niż PLN, kurs tabelowy dla tej pary ustalany jest przez stosunek odpowiednich kursów waluty bazowej i waluty niebazowej z tabeli bezgotówkowej do PLN.

ING Bank oferuje Państwu możliwość negocjowania kursu dla kwot powyżej 10 000 EUR (lub równowartości w innej walucie), co pozwala na osiągnięcie korzystniejszego niż tabelowy kursu wymiany walutowej.

* Transakcje bezgotówkowe sprzedaży / kupna CNY dostępne są jedynie dla Klientów Korporacyjnych

** Możliwa jest jedynie sprzedaż INR Klientom Korporacyjnym w transakcjach bezgotówkowych. Kurs kupna podany jest wyłącznie dla celów informacyjnych.

KLAUZULA OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Tabela kursów walut ING Banku Śląskiego S.A. umieszczona na serwisie internetowym jest przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu bądź sprzedaży jakiejkolwiek waluty.

ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w powyższej tabeli kursów.