ING BANK ŚLĄSKI

 
Tabela podstawowa   Tabela gotówkowa   Notowania archiwalne
Tabela preferencyjna
  Kursy średnie NBP  

Kursy walut ING Banku Śląskiego S.A.

Tabela dla rozliczeń bezgotówkowych - podstawowa
Notowanie na dzień:    
Numer tabeli:  
 
Kraj Symbol Ilość Kupno Sprzedaż Spread (%) Zmiana (%) Notowania
archiwalne
Australia AUD 1 2,7911 2,9993 7,19
-0,3534
Przejście do notowań archiwalnych
Bułgaria BGN 1 2,0416 2,1938 7,18
0,1521
Przejście do notowań archiwalnych
Kanada CAD 1 2,7603 2,9661 7,18
0,0399
Przejście do notowań archiwalnych
Szwajcaria CHF 1 3,2862 3,5312 7,18
0,1127
Przejście do notowań archiwalnych
Chiny* CNY 1 0,4786 0,5142 7,17
0,0000
Przejście do notowań archiwalnych
Czechy CZK 1 0,1453 0,1561 7,16
0,0689
Przejście do notowań archiwalnych
Dania DKK 1 0,5354 0,5754 7,20
0,1309
Przejście do notowań archiwalnych
EU EUR 1 3,9929 4,2907 7,19
0,1505
Przejście do notowań archiwalnych
W. Brytania GBP 1 5,0361 5,4117 7,19
-0,1982
Przejście do notowań archiwalnych
Węgry HUF 100 1,2971 1,3939 7,19
0,0077
Przejście do notowań archiwalnych
Indie** INR 100 4,9304 5,2982 7,19
-0,0790
Przejście do notowań archiwalnych
Japonia JPY 100 2,9133 3,1305 7,18
-0,2295
Przejście do notowań archiwalnych
Norwegia NOK 1 0,4779 0,5135 7,18
-0,0209
Przejście do notowań archiwalnych
Szwecja SEK 1 0,4344 0,4668 7,19
0,3002
Przejście do notowań archiwalnych
USA USD 1 2,9650 3,1862 7,19
0,0743
Przejście do notowań archiwalnych
Rumunia RON 1 0,9066 0,9742 7,18
0,4877
Przejście do notowań archiwalnych
Rosja RUB 1 0,0845 0,0907 7,07
-0,2361
Przejście do notowań archiwalnych
Turcja TRY 1 1,4162 1,5218 7,18
0,0212
Przejście do notowań archiwalnych
RPA ZAR 1 0,2816 0,3026 7,18
0,0355
Przejście do notowań archiwalnych
 

Spread - różnica (wyrażona w procentach) pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut (spread = (kurs sprzedazy waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedazy waluty+ kurs kupna waluty)] *100%).

W przypadku, gdy w danej parze walutowej walutą niebazową jest waluta inna niż PLN, kurs tabelowy dla tej pary ustalany jest przez stosunek odpowiednich kursów waluty bazowej i waluty niebazowej z tabeli bezgotówkowej do PLN.

ING Bank oferuje Państwu możliwość negocjowania kursu dla kwot powyżej 10 000 EUR (lub równowartości w innej walucie), co pozwala na osiągnięcie korzystniejszego niż tabelowy kursu wymiany walutowej.

* Transakcje bezgotówkowe sprzedaży / kupna CNY dostępne są jedynie dla Klientów Korporacyjnych

** Możliwa jest jedynie sprzedaż INR Klientom Korporacyjnym w transakcjach bezgotówkowych. Kurs kupna podany jest wyłącznie dla celów informacyjnych.

KLAUZULA OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Tabela kursów walut ING Banku Śląskiego S.A. umieszczona na serwisie internetowym jest przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu bądź sprzedaży jakiejkolwiek waluty.

ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w powyższej tabeli kursów.