Archiwalne notowania Funduszy inwestycyjnych


ING Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) - j.u. A

Wartość jednostki
Nazwa funduszu Początek
okresu
Wartość jednostki Koniec
okresu
Wartość jednostki Stopa zwrotu
ING Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) (PLN) 09-08-2012 133,96 09-11-2012 138,76 3,58%
Pokaż / zapisz do pliku pełną tabelę wartości jednostki dla wybranego okresu
Tabela archiwalnych wartości jednostki uczestnictwa ING (L) Sektora Biotechnologii
Tabela archiwalnych wartości jednostki uczestnictwa ING (L) Sektora Użyteczności Publicznej
Tabela archiwalnych wartości jednostki uczestnictwa ING (L) Sektora Farmacji i Usług Medycznych
Tabela archiwalnych wartości jednostki uczestnictwa ING (L) Sektora Żywnościowego
Tabela archiwalnych wartości jednostek uczestnictwa ING VIP Funduszy Akcji Rynków Wschodzących i ING VIP Zrównoważony Funduszy Globalnych
Wybierz fundusze

Typy jednostki:

ING Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (WL) (PLN)               ING Subfundusz Depozytowy (L) (PLN) (PLN)               ING Subfundusz Globalnych Możliwości (L) (PLN)
ING Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) (PLN)               ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (WL) (PLN)               ING Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) (PLN)
ING Subfundusz Rynków Wschodzących (L) (PLN)               ING Subfundusz Nowej Azji (L) (PLN)               ING Subfundusz Japonia (L) (PLN)
ING Subfundusz Sektora Energii (L) (PLN)               ING Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) (PLN)               ING Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) (PLN)
ING Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) (PLN)

Dane z okresu

Od:
Do:

Rodzaj wykresu

Wartość jednostki
Stopa zwrotu

 
ING Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego ING (L) Renta Fund Global High Yield wyodrębnionego w ramach ING (L) Renta Fund otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV).
ING (L) Renta Fund Global High Yield zasadniczo inwestuje (co najmniej dwie trzecie aktywów) w obligacje wysokodochodowe emitowane w dowolnym miejscu na świecie przez spółki, na których ciąży ryzyko zdolności do pełnej realizacji zobowiązań (co wyjaśnia przyczynę wyższej dochodowości: w celu skompensowania takiego ryzyka, spółka z niższym ratingiem oferuje obligacje o wysokiej dochodowości; dla rynków instrumentów wysokodochodowych ratingi kształtują się na poziomie od BB+ do CCC).
Data rozpoczęcia działalności: 23-11-2009