ING > Notowania > Fundusze inwestycyjne
 
ING Parasol FIO   ING SFIO   Fundusze specjalistyczne otwarte  

Aktualne notowania Funduszy inwestycyjnych

Kategoria j.u.:

Notowanie na dzień: 09-11-2012

Nazwa funduszu Wartość Zmiana
dzienna
Stopa zwrotu Notowania
archiwalne
3M 6M 12M
ING Subfundusz Gotówkowy (PLN) 241,53
0,02%
1,32% 2,50% 4,89%
ING Subfundusz Obligacji (PLN) 255,28
0,35%
3,75% 6,69% 10,34%
ING Subfundusz Ochrony Kapitału 90 (PLN) 105,32
-0,04%
1,07% 2,87% 3,41%
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu (PLN) 229,88
0,05%
3,93% 8,00% 8,66%
ING Subfundusz Zrównoważony (PLN) 256,83
-0,13%
4,05% 8,96% 7,77%
ING Subfundusz Akcji (PLN) 239,21
-0,47%
4,03% 10,21% 5,79%
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek (PLN) 119,55
-0,26%
3,96% -2,98% -2,03%
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych (PLN) 127,70
-0,77%
7,27% 11,17% 12,67%
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego (PLN) 58,63
-0,98%
8,61% 22,45% 24,27%
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (PLN) 42,66
-0,40%
11,76% 2,65% -1,18%
ING Subfundusz Selektywny (PLN) 57,88
-0,29%
4,27% -7,02% -10,07%
ING Subfundusz Chiny i Indie USD (USD) 25,3069
-0,60%
6,53% 7,10% 0,08%
ING Subfundusz Chiny i Indie USD (PLN) 82,47
-0,81%
5,47% 7,68% 2,16%
ING Subfundusz Rosja EUR (EUR) 16,1509
-0,32%
-4,67% 3,79% 3,46%
ING Subfundusz Rosja EUR (PLN) 67,07
-0,47%
-2,53% 2,51% -1,82%
 

Fundusze dostępne są wyłącznie dla osób prawnych.

    Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane bez ograniczeń.