ING BANK ŚLĄSKI

 
Tabela podstawowa   Tabela gotówkowa   Notowania archiwalne
Tabela preferencyjna
  Kursy średnie NBP  

Kursy walut ING Banku Śląskiego S.A.

Tabela dla rozliczeń gotówkowych - gotówkowa
Notowanie na dzień:    
Numer tabeli:  
 
Kraj Symbol Ilość Kupno Sprzedaż Spread (%) Zmiana (%) Notowania
archiwalne
Australia* AUD 1 2,7945 3,0579 9,00
0,3772
Przejście do notowań archiwalnych
Kanada CAD 1 2,8510 3,1196 8,99
0,5360
Przejście do notowań archiwalnych
Szwajcaria CHF 1 3,3161 3,6287 9,00
-0,2527
Przejście do notowań archiwalnych
Chiny* CNY 1 0,5069 0,5547 9,00
0,1383
Przejście do notowań archiwalnych
Czechy* CZK 1 0,1452 0,1588 8,94
-0,4115
Przejście do notowań archiwalnych
Dania DKK 1 0,5375 0,5881 8,99
-0,2413
Przejście do notowań archiwalnych
EU EUR 1 4,0009 4,3779 8,99
-0,2667
Przejście do notowań archiwalnych
W. Brytania GBP 1 5,0889 5,5685 9,00
-0,4324
Przejście do notowań archiwalnych
Węgry* HUF 100 1,2863 1,4075 8,99
-0,0466
Przejście do notowań archiwalnych
Indie* INR 100 5,1218 5,6044 8,99
0,1917
Przejście do notowań archiwalnych
Japonia JPY 100 2,8627 3,1325 9,00
0,5833
Przejście do notowań archiwalnych
Norwegia NOK 1 0,4908 0,5370 8,99
-0,1221
Przejście do notowań archiwalnych
Szwecja SEK 1 0,4364 0,4776 9,01
-0,3653
Przejście do notowań archiwalnych
USA USD 1 3,1133 3,4067 9,00
0,2060
Przejście do notowań archiwalnych
Rosja* RUB 1 0,0809 0,0885 8,97
0,2478
Przejście do notowań archiwalnych
Turcja* TRY 1 1,3983 1,5301 9,00
0,3445
Przejście do notowań archiwalnych
 

Spread - różnica (wyrażona w procentach) pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut (spread = (kurs sprzedazy waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedazy waluty+ kurs kupna waluty)] *100%).

W przypadku, gdy w danej parze walutowej walutą niebazową jest waluta inna niż PLN, kurs tabelowy dla tej pary ustalany jest przez stosunek odpowiednich kursów waluty bazowej i waluty niebazowej z tabeli gotówkowej do PLN.

Tabela gotówkowa ma zastosowanie dla transakcji gotówkowych. Jest aktualizowana na bieżąco w ciągu dnia roboczego.

* Dla walut: AUD, HUF, CZK, TRY, RUB, INR, CNY operacji gotówkowych nie przeprowadza się. Kurs gotówkowy publikowany jest wyłącznie dla celów informacyjnych.

KLAUZULA OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Tabela kursów walut ING Banku Śląskiego S.A. umieszczona na serwisie internetowym jest przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu bądź sprzedaży jakiejkolwiek waluty.

ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w powyższej tabeli kursów.