ING BANK ŚLĄSKI

 
Tabela podstawowa   Tabela gotówkowa   Notowania archiwalne
Tabela preferencyjna
  Kursy średnie NBP  

Kursy walut ING Banku Śląskiego S.A.

Tabela dla rozliczeń gotówkowych - gotówkowa
Notowanie na dzień:    
Numer tabeli:  
 
Kraj Symbol Ilość Kupno Sprzedaż Spread (%) Zmiana (%) Notowania
archiwalne
Australia* AUD 1 2,7491 3,0081 8,99
0,1056
Przejście do notowań archiwalnych
Kanada CAD 1 2,7271 2,9841 8,99
0,0734
Przejście do notowań archiwalnych
Szwajcaria CHF 1 3,2604 3,5676 8,99
0,0399
Przejście do notowań archiwalnych
Chiny* CNY 1 0,4719 0,5163 8,98
0,1273
Przejście do notowań archiwalnych
Czechy* CZK 1 0,1441 0,1577 9,01
-0,2078
Przejście do notowań archiwalnych
Dania DKK 1 0,5311 0,5811 8,99
-0,0376
Przejście do notowań archiwalnych
EU EUR 1 3,9600 4,3332 9,00
-0,0353
Przejście do notowań archiwalnych
W. Brytania GBP 1 4,9997 5,4709 9,00
-0,0180
Przejście do notowań archiwalnych
Węgry* HUF 100 1,2791 1,3997 9,00
0,0704
Przejście do notowań archiwalnych
Indie* INR 100 4,8632 5,3216 9,00
0,1235
Przejście do notowań archiwalnych
Japonia JPY 100 2,8844 3,1562 8,99
-0,2007
Przejście do notowań archiwalnych
Norwegia NOK 1 0,4723 0,5169 9,01
-0,2113
Przejście do notowań archiwalnych
Szwecja SEK 1 0,4276 0,4678 8,97
-0,0468
Przejście do notowań archiwalnych
USA USD 1 2,9281 3,2041 9,00
0,1265
Przejście do notowań archiwalnych
Rosja* RUB 1 0,0834 0,0912 8,93
0,4819
Przejście do notowań archiwalnych
Turcja* TRY 1 1,3828 1,5132 9,00
0,4650
Przejście do notowań archiwalnych
 

Spread - różnica (wyrażona w procentach) pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut (spread = (kurs sprzedazy waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedazy waluty+ kurs kupna waluty)] *100%).

W przypadku, gdy w danej parze walutowej walutą niebazową jest waluta inna niż PLN, kurs tabelowy dla tej pary ustalany jest przez stosunek odpowiednich kursów waluty bazowej i waluty niebazowej z tabeli gotówkowej do PLN.

Tabela gotówkowa ma zastosowanie dla transakcji gotówkowych. Jest aktualizowana na bieżąco w ciągu dnia roboczego.

* Dla walut: AUD, HUF, CZK, TRY, RUB, INR, CNY operacji gotówkowych nie przeprowadza się. Kurs gotówkowy publikowany jest wyłącznie dla celów informacyjnych.

KLAUZULA OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Tabela kursów walut ING Banku Śląskiego S.A. umieszczona na serwisie internetowym jest przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu bądź sprzedaży jakiejkolwiek waluty.

ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w powyższej tabeli kursów.