Przez zrównoważony rozwój rozumiemy nasze działania w wielu istotnych dla społeczeństwa i gospodarki obszarach oraz naszą odpowiedzialność i troskę za efekty tych działań

ING Partnerem programu „Dostępność Plus”

14 lis 2019

ING Bank Śląski przystąpił do programu „Dostępność Plus”. Podpisaliśmy partnerstwo na rzecz dostępności z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.

Cieszymy się, że jesteśmy w gronie sygnatariuszy partnerstwa na rzecz dostępności. Wierzymy, że ta inicjatywa ułatwi współpracę przedstawicieli różnych środowisk w projektowaniu bardziej przyjaznego otoczenia dla nas wszystkich – powiedziała Joanna Dymna-Oszek, Dyrektor Biura Zarządu ING Banku Śląskiego.

ING Bank Śląski partnerem programu Dostępność Plus

Celem programu „Dostępność Plus” jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr i usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

Program wspiera 8 obszarów, takich jak: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja.

Więcej o programie „Dostępność Plus”

Źródło: Komunikat prasowy

Zobacz także