Sytuacja Mieszkaniowa Polaków 2020

Z raportu dowiesz się m.in.:

 • Jak pandemia Covid-19 wpłynęła na postrzeganie nieruchomości jako inwestycji. Czy wciąż wierzymy że ceny nieruchomości wciąż będą rosnąć, i że nigdy nie spadają?
 • Na ile dobrze sprawdziły się nasze mieszkania w dobie pracy i nauki zdalnej?
 • Jakie zmiany najchętniej chcielibyśmy wprowadzić w mieszkaniach i czy okres pandemii wpłynął na nasze priorytety?

Data publikacji:  30 listopada 2020 r.

Przeczytaj raport 

Dlaczego Polacy rezygnują z PPK?

Artykuł podsumowuje wyniki badania ankietowego wśród pracowników największych Polskich firm. Sugerują one, że za niski poziom uczestnictwa w PPK odpowiada niewielki kapitał społeczny Polaków i brak zaufania do państwa

Data publikacji: 13 listopada 2020 r.

Przeczytaj raport

Wpływ Covid-19 na finanse osobiste Polaków oraz mieszkańców Europy

Z raportu dowiesz się m.in.:

 • Czy w czasie pandemii wydawaliśmy mniej, czy więcej pieniędzy.
 • Jak zmienił się odsetek Polaków posiadających jakiekolwiek oszczędności.
 • Czy w podobnym stopniu zmieniły się oszczędności mieszkańców innych krajów Europy.
 • Czy poziom oszczędności jaki posiadamy zapewnia nam poczucie komfortu.

Data publikacji:  31 sierpnia 2020 r.

Przeczytaj raport 

Osiem mitów o gospodarce obiegu zamkniętego

Z raportu dowiesz się m.in.:

 • Jakie problemy środowiskowe uważają Polacy za najważniejsze.
 • Jak oceniamy wycofywanie plastikowych reklamówek z supermarketów.
 • Dlaczego zastąpienie plastiku kartonem lub szkłem jest często niekorzystne dla środowiska.
 • Czy Polska odstaje od innych krajów pod względem celów gospodarki obiegu zamkniętego.

Data publikacji: 13 maja 2020 r.

Przeczytaj raport

Sytuacja mieszkaniowa Polaków 2019

Z artykułu dowiesz się:

 • Jaki odsetek Polaków uważa że ceny nieruchomości wzrosną w horyzoncie roku a jaki, że nigdy nie spadają.
 • Mieszkańcy którego z europejskich państw są najbardziej optymistyczni jeśli chodzi o rozwój sytuacji mieszkaniowej i dlaczego.
 • Ile minut byliby skłonni dodać do codziennych dojazdów najemcy mieszkań w Polsce, aby móc mieszkać we własnym mieszkaniu?

Data publikacji:  13 listopada 2019 r.

Przeczytaj raport    Komunikat prasowy

Raport ING o przyszłości bankowości 2019

Z najnowszej edycji Finansowego Barometru ING dowiesz się, m.in.:

 • W jaki sposób bankowość mobilna zmieniła nasze nawyki finansowe.
 • Jaki odsetek Polaków loguje się do banku za pomocą odcisku palca.
 • Jakie metody uwierzytelniania uważamy za najbezpieczniejsze.
 • Ilu Polaków słyszało o otwartej bankowości a ilu uważa ją za użyteczną.
 • Ilu z nas byłoby gotowych udostępnić dane ze swojego konta bankowego zewnętrznemu podmiotowi.

Data publikacji:  25 czerwca 2019 r.

Przeczytaj raport      Komunikat prasowy

Pracownicze Plany Kapitałowe zyskają akceptację Polaków

Z artykułu dowiesz się:

 • Ilu Polaków dobrowolnie zapisałoby się do PPK oraz ilu nie wypisałby się z PPK, gdyby zostali zapisani automatycznie. 
 • Jakie powody najczęściej zniechęcają Polaków do uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych.
 • Jaki odsetek Polaków byłby gotowy zwiększyć swoją składkę na PPK.

Data publikacji:  14 lutego 2019 r.

Przeczytaj artykuł

Raporty ING Banku Śląskiego

 • Oszczędności

 • Mieszkania i kredyty hipoteczne

 • Nowoczesna bankowość

 • Raporty specjalne

Oszczędności

Raport ING o postawach Polaków wobec oszczędzania 2019
Data publikacji: 24 stycznia 2019 r.

Dowiedz się, jaki odsetek Polaków posiada oszczędności, ilu spośród nas zdarza się brak pieniędzy przed końcem miesiąca i otrzymaniem kolejnej wypłaty i co wtedy najczęściej robimy. A także, jak wielu ludzi kontroluje regularnie swoje wydatki i ilu spośród nas przegląda wyciągi z konta bankowego.

  Informacja prasowa      Pobierz pełny raport


Coraz więcej Polaków ma oszczędności, ale w kwestii emerytury zdaje się na państwo
Data publikacji: 25 kwietnia 2018 r.

Informacja prasowa         Pobierz pełny raport


Polacy dogonili Europę pod względem liczby oszczędzających
Data publikacji: 26 stycznia 2017 r.

Informacja prasowa         Pobierz pełny raport


Polakom brakuje systematyczności i przezorności w oszczędzaniu
Data publikacji: 26 kwietnia 2016 r.

Informacja prasowa         Pobierz pełny raport


Oszczędzający Polacy należą do najbardziej świadomych klientów banków w Europie
Data publikacji: 12 marca 2015 r.

Informacja prasowa         Pobierz pełny raport


Co czwarty Polak oszczędza na elektronikę, co dwudziesty na emeryturę
Data publikacji: 28 stycznia 2014 r.

Informacja prasowa         Pobierz pełny raport


Archiwum raportów

Mieszkania i kredyty hipoteczne

Raport ING o sytuacji mieszkaniowej Polaków 2018
Data publikacji: 28 listopada 2018 r.

Blisko 2/3 Polaków uważa, że ceny nieruchomości w Polsce wzrosną w nadchodzącym okresie. Taką opinie wyraża o 8 pp. więcej osób niż rok temu. Połowa Polaków podziela także pogląd, że ceny domów nigdy nie spadają.

  Informacja prasowa      Pobierz pełny raport


Kupując mieszkania, Polacy zwracają większą uwagę na okolicę niż cenę
Data publikacji: 15 stycznia 2018 r.

Polacy planujący kupić mieszkanie, znacznie częściej niż mieszkańcy innych krajów Europy szukają go na własną rękę, niż korzystając z usług agentów nieruchomości.

Informacja prasowa         Pobierz pełny raport


Polacy uważają, że rodzice powinni pomagać swoim dzieciom w kupnie mieszkania
Data publikacji: 22 września 2016 r.

Informacja prasowa         Pobierz pełny raport


Polacy uważają, że ceny nieruchomości wzrosną
Data publikacji: 27 listopada 2014 r.

Informacja prasowa         Pobierz pełny raport


Polak gotowy na przeprowadzkę, ale niechętny do wynajmu mieszkania
Data publikacji: 25 września 2013 r.

Informacja prasowa         Pobierz pełny raport


Archiwum raportów

Nowoczesna bankowość

Raport ING o bankowości mobilnej 2018
Data publikacji: 31 lipca 2018 r.

Rośnie liczba użytkowników bankowości mobilnej w Polsce  - korzysta z niej już blisko trzech na czterech użytkowników smartfonów. Duża popularność bankowości mobilnej w Polsce nie oznacza jednak, że Polacy porzucili komputery. Dwie trzecie polskich użytkowników bankowości mobilnej niedawno korzystała z komputera, aby wykonać przelew. To najwyższy odsetek wśród 13 krajów, które wzięły udział w badaniu.

  Informacja prasowa      Pobierz pełny raport


Polacy liderami bankowości mobilnej w Europie
Data publikacji: 14 września 2017 r.

Informacja prasowa         Pobierz pełny raport


Polacy są otwarci na robodoradztwo finansowe
Data publikacji: 29 sierpnia 2017 r.

Informacja prasowa         Pobierz pełny raport


Polacy coraz mniej przywiązani do gotówki
Data publikacji: 13 czerwca 2017 r.

Informacja prasowa         Pobierz pełny raport


Archiwum raportów

Raporty specjalne

Jak zyskać poparcie dla walki ze smogiem?
Data publikacji: 12 grudnia 2018 r.

Artykuł porusza następujące kwestie:

 • Jak Polacy oceniają jakość powietrza w swoim otoczeniu oraz co uznają za główne źródło smogu w Polsce.
 • Jak często Polacy sprawdzają stan powietrza w swojej okolicy i jak wpływa to na ich sposób postrzegania problemu smogu.
 • Ile Polacy byliby gotowi zapłacić miesięcznie w postaci nowego podatku lub opłaty na rzecz walki z zanieczyszczeniem powietrza.

        Przeczytaj artykuł


Symulacja ING: Wpływ technologii na ograniczenie emisji C02.
Data publikacji: 12 grudnia 2018 r.

Prezentacja (pol)         Pełny raport (eng)


Raport o elektromobilności 2018.
Data publikacji: 6 czerwca 2018 r.

Informacja prasowa         Pobierz pełny raport


Sekrety finansowe polskich par
Data publikacji: 13 lutego 2018 r.

Informacja prasowa         Pobierz pełny raport


Polacy nie inwestują, bo najbardziej ufają tradycyjnym produktom bankowym
Data publikacji: 13 kwietnia 2017 r.

Informacja prasowa         Pobierz pełny raport


Polacy nie czują przymusu wydawania pieniędzy na Święta
Data publikacji: 20 grudnia 2016 r.

Informacja prasowa         Pobierz pełny raport


Polacy superkibcami Euro 2016
Data publikacji: 10 czerwca 2016 r.

Informacja prasowa         Pobierz pełny raport


Archiwum raportów

Osoby kontaktowe

Miłosz Gromski
Manager ds. komunikacji
milosz.gromski@ing.pl
+48 22 820 40 93

Karol Pogorzelski
Ekonomista
karol.pogorzelski@ing.pl
+48 22 820 48 91