Informacja dla Klientów posiadających lokaty na okaziciela

13 wrz 2010

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21.10.2010 r. z mocy prawa  (art. 19 Ustawy z dnia 25.06.2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z dnia 7.10.2009 r., Nr 166, poz. 1317) środki zdeponowane na rachunkach lokat terminowych na okaziciela pozostają nieoprocentowane.

W związku z powyższym uprzejmie zapraszamy wszystkie osoby będące w posiadaniu lokat terminowych na okaziciela o zgłoszenie się do dowolnego Oddziału Banku prowadzącego obsługę kasową (wykaz placówek znajduje się na stronie internetowej www.ing.pl w zakładce Oddziały i bankomaty) w celu zamknięcia rachunku lokaty na okaziciela i otwarcia rachunku imiennego.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z atrakcyjnej oferty kont oszczędnościowych oraz lokat terminowych
w ING Banku Śląskim.

WAŻNE INFORMACJE
Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości oraz dowodu posiadania lokaty terminowej
na okaziciela.

Sprawdź nasze lokaty

Zobacz także