Dyrektywa PSD2 – kluczowe zmiany na rynku usług płatniczych

6 sie 2018


20 czerwca 2018 zaczęła obowiązywać ustawa o usługach płatniczych. Dzięki niej wdrażamy w Polsce unijną dyrektywę PSD2 (Payment Service Directive).

Nowe przepisy będą podstawą do stworzenia jednolitego rynku płatności w UE. Ustawa pozwoli na zwiększenie konkurencyjności na rynku usług finansowych oraz na zwiększenie bezpieczeństwa klienta przy dokonywaniu płatności zdalnych i elektronicznych.
 

Ustawa nakłada na banki obowiązki, do których będziemy się przystosowywać w najbliższym czasie. Są to m.in.:

  • zmiana opcji kosztowych w przelewach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego – dostępna będzie wyłącznie opcja SHA, czyli koszty związane z realizacją przelewu walutowego są dzielone pomiędzy strony uczestniczące w transakcji (natomiast wycofuje się opcje kosztowe BEN oraz OUR),
  • zmiana zasad rozpatrywania reklamacji: skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji oraz zwrot środków za nieautoryzowane transakcje,
  • zmniejszenie odpowiedzialności klienta za nieautoryzowane transakcje do 50 euro (obecnie 150 euro).
     

Powyższe zmiany zostały już wprowadzone dla klientów detalicznych, a dla klientów korporacyjnych planujemy zmiany w 4 kwartale 2018.

Dodatkowo, niezależnie od powyższych zmian, w 2019r. planujemy także wzmocnienie bezpieczeństwa transakcji.

Termin wdrożenia zmian

Zgodnie z zapisami ustawy, obowiązki muszą być wprowadzone najpóźniej do 20 grudnia 2018. Do tego czasu banki i inni dostawcy usług płatniczych będą dostosowywać ofertę, systemy i regulacje, aby spełnić zapisy ustawy. O wdrożeniu zmian oraz innych wymogów dyrektywy PSD2 poinformujemy w odrębnej komunikacji.

Zobacz także