Uruchomiliśmy portal dla developerów, którzy chcą budować usługi oparte o nasze API

14 mar 2019

Zgodnie z wymogami dyrektywy PSD2, udostępniliśmy testowy interfejs dostępowy (API). Oznacza to, że firmy działające na rynku usług płatniczych mogą rozpocząć testowanie z nami nowych usług opartych na możliwościach otwartej bankowości. Interfejs dostępowy został przygotowany w oparciu o standard Polish API. 

Pełna specyfikacja interfejsu dostępowego i szczegółowy opis zasad jego funkcjonowania dostępne są w ramach tzw. portalu deweloperskiego, czyli serwisu internetowego przeznaczonego dla twórców oprogramowania. Serwis dostępny jest pod adresem: https://devportal.ing.pl.  Dla firm zainteresowanych testowaniem rozwiązań dla pozostałych banków działających w ramach grupy ING przygotowaliśmy serwis pod adresem: https://developer.ing.com.

Czym jest otwarta bankowość?

Otwarta bankowość (open banking) to koncepcja, w której informacje o produktach bankowych klienta mogą - za jego zgodą – zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym, żeby mógł łatwiej zarządzać swoimi finansami. Zewnętrzne aplikacje będą mogły połączyć się z kontem bankowym klienta podobnie, jak różne serwisy łączą się z jego kontami w mediach społecznościowych. Zasady otwartej bankowości reguluje unijna Dyrektywa PSD2.

Dowiedz się więcej o otwartej bankowości.

Zobacz także