Likwidacja subfunduszu PZU Innowacyjnych Technologii

30 maj 2019

 

Zarząd PZU TFI podjął decyzję o likwidacji subfunduszu PZU Innowacyjnych Technologii wydzielonego w ramach PZU FIO Parasolowego. Likwidacja subfunduszu rozpocznie się 27 czerwca 2019 r. 

Co to oznacza dla naszych klientów

  • Już teraz zablokowaliśmy możliwość składania zleceń nabycia oraz konwersji do / zamiany na ten subfundusz.
  • Najpóźniej do 25 czerwca (do końca dnia), klienci którzy nie chcą, aby posiadane przez nich jednostki uczestnictwa zostały objęte procesem likwidacji powinni podjąć decyzję, czy chcą:
    - Odkupić czy
    - ​Skonwertować / zamienić.
  • Zlecenia odkupienia oraz konwersji z/ zamiany na można złożyć w Oddziale Banku lub poprzez Moje ING.

Klienci, którzy nie podejmą żadnego działania

Jednostki uczestnictwa klientów, którzy nic nie zrobią przed datą rozpoczęcia likwidacji subfunduszu, automatycznie wejdą w proces likwidacji. 
W trakcie trwania procesu likwidacji subfunduszu nie będą mogli oni składać żadnych zleceń i będą musieli czekać na zakończenie procesu likwidacji, aby odzyskać swoje środki. Proces likwidacji subfunduszu może potrwać kilka miesięcy.
Likwidacja subfunduszu będzie polegała na sprzedaży majątku subfunduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa przez wypłatę Uczestnikom uzyskanych środków, proporcjonalnie do liczby posiadanych jednostek uczestnictwa. Pismo w sprawie likwidacji z PZU TFI

PZU TFI zobowiązało się poinformować posiadaczy jednostek uczestnictwa subfunduszu PZU Innowacyjnych Technologii o swojej decyzji i jej konsekwencjach.

 

Zobacz także