Kończymy współpracę z Altus TFI

1 sie 2019
31 października br. to ostatni dzień przyjmowania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych Altus TFI. 
 
  • Zlecenia i dyspozycje złożone w dniu 31 października 2019r. do godz. 14:00 zostaną zrealizowane,
  • Po godzinie 14:00 w dniu 31 października 2019r. możliwość składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem serwisu bankowości internetowej Moje ING zostanie zablokowana,
  • Zlecenia składane po 31 października 2019 r. będą odrzucane.
 
Jeśli masz jednostki funduszy Altus TFI
 
Zachęcamy do podjęcia decyzji, co zrobić ze swoimi pieniędzmi zainwestowanymi w fundusze Altus TFI. Możliwości są następujące:
 
  1. Przed końcem października możesz odkupić lub zamienić jednostki za naszym pośrednictwem.
  2. Jeśli zdecydujesz się pozostawić jednostki, pamiętaj, że po 31 października 2019 r. zlecenie złożysz tylko:
  • bezpośrednio w siedzibie Altus TFI w Warszawie, przy ul. Pankiewicza 3 (00-696), lub
  • drogą korespondencyjną po wcześniejszym skontaktowaniu się z Altus TFI pocztą elektroniczną na adres: biuro@altustfi.pl lub 
  • telefonicznie +48 22 380 32 85 lub też z Agentem Transferowym, który prowadzi Infolinię dla Klientów pod nr telefonu +48 22 320 47 18. 
 
Uwaga: niektóre ze zleceń lub dyspozycji ze względów bezpieczeństwa mogą wymagać poświadczenia podpisu uczestnika przez notariusza
 
 
Jeśli nie podejmiesz decyzji do końca października
 
Jeśli pozostawisz jednostki uczestnictwa funduszy Altus TFI, to w połowie listopada nie zobaczysz ich w Moje ING
Nie oznacza to jednak, że przestaniesz być ich posiadaczami. Jednostki te nadal będą zapisane w rejestrze uczestników funduszu prowadzonym przez Agenta Transferowego. Nie będą jednak widoczne w systemach banku. 

Zobacz także