2 września Union Investment TFI S.A. zmienia nazwę na Generali Investments TFI S.A.

22 sie 2019

Zmianie ulega nazwa Towarzystwa oraz funduszy inwestycyjnych dostępnych w banku. Nowe nazwy widoczne będą w serwisie bankowości internetowej Moje ING oraz na stronie banku www.ingbank.pl od 2 września.

Zmiana nazwy Towarzystwa oraz funduszy jest wynikiem zakupu przez Grupę Generali 100% udziałów w Union Investment TFI S.A. i nie ma wpływu na sposób zarządzania funduszem.

Zobacz także