Zmiany w przepisach CRS

3 wrz 2019

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw - na polskie instytucje finansowe, w tym na nasz bank, nałożono obowiązek pozyskania od klientów oświadczenia o rezydencji podatkowej według stanu na dzień otwarcia rachunku („Oświadczenie o statusie CRS dla klientów z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017”).

Kto i jak powinien złożyć Oświadczenie o statusie CRS?

Wymóg dotyczy klientów, którzy na dzień wejścia w życie wspomnianej ustawy posiadali konta bankowe założone w okresie od 1.01.2016 r. do 30.04.2017 r.

Jeśli obowiązek dotyczy także Ciebie – poinformujemy Cię o tym w stosownym piśmie lub wiadomości w systemie bankowości internetowej.

Wypełnij je zgodnie ze stanem na dzień otwarcia swojego konta i złóż tak, jak Ci wygodnie.

Odmowa złożenia oświadczenia spowoduje przekazanie informacji o Twoim rachunku bankowym do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Co to jest CRS?

CRS (ang. Common Reporting Standard) to standard dla automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Wymaga zgłaszania i gromadzenia informacji dotyczących rezydencji podatkowej klientów obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie. CRS ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania. Dowiedz się więcej o CRS

Zobacz także