Zmieniamy sposób logowania do ING Business

9 wrz 2019

Od 14.09. podczas logowania, po podaniu loginu i hasła, poprosimy Cię dodatkowo o wprowadzenie kodu z SMS. Zmiana dotyczy wyłącznie metody opartej o login i hasło - jeżeli do logowania wykorzystujesz certyfikat, to dla Ciebie nic się nie zmieni.

Dlaczego wprowadzamy te zmiany

Zgodnie z dyrektywą unijną PSD2 mamy obowiązek stosować tzw. silne uwierzytelnianie, czyli dodatkowe potwierdzenie logowania oraz transakcji przeprowadzanych przy użyciu kart.

Więcej o zmianach wynikających z dyrektywy PSD2 przeczytasz tutaj.

                                                                                                                                                                       

We are changing the way of logging in to ING Business

From 14.09 when logging in, after entering the login and password, we will additionally ask you to enter the SMS code. The change only applies to the method based on login and password - if you use a certificate to log in, nothing will change for you.

Why we’re making changes?

According to PSD2, we are required to use strong customer authentication, i.e. additional confirmation of logging in and card transactions.

More information on changes here

Zobacz także