Wspieramy polskich liderów CSR z Forum Odpowiedzialnego Biznesu

28 paź 2019

Zostaliśmy partnerem strategicznym FOB jako organizacja, która angażuje się w działania na rzecz odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. Znaleźliśmy się także w składzie w pierwszej edycji Diversity&Inclusion Rating.

Program partnerstwa FOB to kompleksowy program współpracy z firmami – liderami odpowiedzialnego biznesu, które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Grono Partnerów Strategicznych FOB to już niemal 60 firm – liderów CSR z całej Polski.

Diversity&Inclusion Rating to nowa inicjatywa FOB, która powstała przy współpracy ekspertów Deloitte. Skupia podmioty czerpiące siłę z różnych wymiarów różnorodności, pozwala na ocenę poziomu dojrzałości firmy w zarządzaniu różnorodnością oraz włączającą kulturę organizacyjną i stanowi także podsumowanie działań w tym obszarze. Kwestionariusz, który wypełniały spółki, składał się z 4 części:

  • podstawy zarządzania,
  • programy i działania,
  • budowanie zaangażowania
  • oraz wskaźniki rezultatów. 

Nasze działania z obszaru CSR zostały również docenione w 13 edycji Konkursu Raporty Społeczne, organizowanego przez FOB i Deloitte. Nasz bank zajął trzecie miejsce w kategorii Nagroda internautów - dziękujemy! Dowiedz się więcej o wynikach Konkursu Raporty Społeczne.

Zobacz także