Komunikat dla uczestników funduszu Lartiq

18 lis 2019

ING Bank Śląski S.A. będący reprezentantem Lartiq Polskie Perły FIZ,  informuje, że uczestnicy funduszu Lartiq Polskie Perły FIZ  mogą składać żądania wykupów certyfikatów inwestycyjnych, zgodnie z kalendarium opublikowanym na stronie  przez www.lartiq.pl.  Żądania wykupów mogą być składane za pośrednictwem dotychczasowych dystrybutorów, tj. firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych uczestników funduszu Lartiq Polskie Perły FIZ. 

Jednocześnie reprezentant informuje, że  zgodnie  z art.  68 ust. 1b. Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, wykup może być przeprowadzony pod warunkiem, że płynność aktywów funduszu na to pozwala. W konsekwencji złożenie żądania wykupu nie gwarantuje wypłaty środków. 

O zamiarze wykupu lub o wykupie certyfikatów inwestycyjnych depozytariusz reprezentujący fundusz informuje zgodnie z przyjętym w statucie funduszu inwestycyjnego sposobem udostępniania informacji o funduszu do publicznej wiadomości oraz na swojej stronie internetowej.

 

Zobacz także