Informacja o wprowadzonych zmianach do Statutów Funduszy Lartiq

29 lis 2019
LARTIQ MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, pełniący od 5 listopada 2019 roku, na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi funkcję reprezentanta Funduszu, informuje o wprowadzeniu zmian do Statutu Funduszu. Szczegóły w załączonym pliku Lartiq Medycyny i Innowacji - wykaz zmian do Statutu (29.11.2019).pdf. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ – wykaz zmian do Statutu

LARTIQ POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, pełniący od 5 listopada 2019 roku, na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi funkcję reprezentanta Funduszu, informuje o wprowadzeniu zmian do Statutu Funduszu. Szczegóły w załączonym pliku Lartiq Polskie Perły FIZ - wykaz zmian do Statutu (29.11.2019).pdf. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
Lartiq Polskie Perły FIZ – wykaz zmian do Statutu

LARTIQ PROFIT VII NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, pełniący od 5 listopada 2019 roku, na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi funkcję reprezentanta Funduszu, informuje o wprowadzeniu zmian do Statutu Funduszu. Szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian, w związku z niepublicznym charakterem każdego z Funduszy, są dostępne dla uczestników na dedykowanych stronach, po wcześniejszym zalogowaniu: http://lartiq.pl/logowanie
https://moventum.com.pl/int2trigon/tfi/trigon/Login.app.
Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

 

LARTIQ PROFIT IX NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, pełniący od 5 listopada 2019 roku, na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi funkcję reprezentanta Funduszu, informuje o wprowadzeniu zmian do Statutu Funduszu. Szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian, w związku z niepublicznym charakterem każdego z Funduszy, są dostępne dla uczestników na dedykowanych stronach, po wcześniejszym zalogowaniu: http://lartiq.pl/logowanie
https://moventum.com.pl/int2trigon/tfi/trigon/Login.app.
Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

 

LARTIQ PROFIT XX NIESTANDARYZOWANY SEKUR YTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, pełniący od 5 listopada 2019 roku, na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi funkcję reprezentanta Funduszu, informuje o wprowadzeniu zmian do Statutu Funduszu. Szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian, w związku z niepublicznym charakterem każdego z Funduszy, są dostępne dla uczestników na dedykowanych stronach, po wcześniejszym zalogowaniu: http://lartiq.pl/logowanie
https://moventum.com.pl/int2trigon/tfi/trigon/Login.app.
Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

 

LARTIQ PROFIT XXI NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, pełniący od 5 listopada 2019 roku, na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi funkcję reprezentanta Funduszu, informuje o wprowadzeniu zmian do Statutu Funduszu. Szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian, w związku z niepublicznym charakterem każdego z Funduszy, są dostępne dla uczestników na dedykowanych stronach, po wcześniejszym zalogowaniu: http://lartiq.pl/logowanie
https://moventum.com.pl/int2trigon/tfi/trigon/Login.app.
Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

 

LARTIQ PROFIT XXII NIESTANDARYZOWANY SEK URYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, pełniący od 5 listopada 2019 roku, na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi funkcję reprezentanta Funduszu, informuje o wprowadzeniu zmian do Statutu Funduszu. Szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian, w związku z niepublicznym charakterem każdego z Funduszy, są dostępne dla uczestników na dedykowanych stronach, po wcześniejszym zalogowaniu: http://lartiq.pl/logowanie
https://moventum.com.pl/int2trigon/tfi/trigon/Login.app.
Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

 

LARTIQ PROFIT XXIII NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, pełniący od 5 listopada 2019 roku, na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi funkcję reprezentanta Funduszu, informuje o wprowadzeniu zmian do Statutu Funduszu. Szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian, w związku z niepublicznym charakterem każdego z Funduszy, są dostępne dla uczestników na dedykowanych stronach, po wcześniejszym zalogowaniu: http://lartiq.pl/logowanie
https://moventum.com.pl/int2trigon/tfi/trigon/Login.app.
Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

 

LARTIQ PROFIT XXIV NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, pełniący od 5 listopada 2019 roku, na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi funkcję reprezentanta Funduszu, informuje o wprowadzeniu zmian do Statutu Funduszu. Szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian, w związku z niepublicznym charakterem każdego z Funduszy, są dostępne dla uczestników na dedykowanych stronach, po wcześniejszym zalogowaniu: http://lartiq.pl/logowanie
https://moventum.com.pl/int2trigon/tfi/trigon/Login.app.
Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

 

LARTIQ PROFIT XXX NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, pełniący od 5 listopada 2019 roku, na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi funkcję reprezentanta Funduszu, informuje o wprowadzeniu zmian do Statutu Funduszu. Szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian, w związku z niepublicznym charakterem każdego z Funduszy, są dostępne dla uczestników na dedykowanych stronach, po wcześniejszym zalogowaniu: http://lartiq.pl/logowanie
https://moventum.com.pl/int2trigon/tfi/trigon/Login.app.
Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

 

Zobacz także