Dobry Start 300+

Świadczenie wypłacane raz w roku wszystkim uczniom - bez względu na dochód rodziny

Upłynął czas na składanie wniosków

Wnioski o świadczenie za rok szkolny 2020/2021 można było składać od 1 lipca do 30 listopada. Wniosek na kolejny rok szkolny udostępnimy w terminie ustalonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Pytania i odpowiedzi

 • Czy ING Bank Śląski umożliwia złożenie wniosku o świadczenie w programie Dobry Start?

  Elektroniczne wnioski w programie Dobry Start dostępne są w ING dla osób, które są klientami banku i mają dostęp do naszej bankowości internetowej.

  Wniosków przez bankowość internetową nie mogą złożyć: opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Te osoby mogą złożyć wnioski drogą tradycyjną od 1 sierpnia 2020 r. 

 • Jak złożyć wniosek, jeśli jestem rodziną zastępczą, osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka lub dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej?

  Wniosek możesz złożyć tylko w formie papierowej, w urzędzie od 1 sierpnia 2020 roku.

 • Dostałam kilka UPO do tego samego wniosku. Co mam teraz zrobić? Czy muszę wyjaśniać w MOPS dlaczego złożyłam wniosek 3 razy?

  Nie musisz nic robić. UPO jest potwierdzeniem, że Twój wniosek trafił do urzędu. W razie jakichkolwiek nieścisłości urząd sam się z Tobą skontaktuje.

 • Czy po wysłaniu wniosku przez system bankowości internetowej będzie można go modyfikować?

  Nie, nie można. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do Organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.

 • Jak zorientuję się, że źle wypełniłem wniosek Dobry Start?

  Bank odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Dobry Start, ale nie weryfikuje merytorycznie danych i załączników, jakie wprowadziłeś we wniosku. Potwierdzenie wysłania wniosku - UPO, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Dobry Start, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Dobry Start, organ w gminie skontaktuje się z Tobą w sprawie korekty wniosku/uzupełnienia informacji/dokumentów.

 • Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO z wiarygodnego źródła?

  Wiadomość e-mail z UPO o tytule „UPO wniosek SDS-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail: upo@mrpips.gov.pl

 • Jakie konto podać we wniosku Dobry Start do wypłaty świadczeń?

  Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w systemie bankowości internetowej ING, najwygodniej będzie Ci wskazać konto w naszym banku. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jakie formy wypłaty są dostępne, skontaktuj się z Organem prowadzącym w Twojej gminie.

 • Dlaczego bank nie informuje mnie o statusie wniosku Dobry Start?

  Bank umożliwia złożenie wniosku w programie Dobry Start i wysłanie go z serwisu bankowości internetowej do Organu prowadzącego w gminie. Dowodem wysłania wniosku do danego Organu jest UPO, które otrzymasz na adres e-miał podany we wniosku w momencie przekazania go do Organu prowadzącego w gminie.

  Ze względu na to, że banki nie mogą przechowywać danych z wniosku Dobry Start, nie mają one możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do Organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Dobry Start prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym w Twojej gminie.

 • Czy bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia jakiekolwiek dane z mojego konta?

  Nie. Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku w programie Dobry Start podstawiając niektóre Twoje dane osobowe, jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w ING, który będziesz mógł wskazać jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Dobry Start.

 • Czy bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków w programie Dobry Start?

  Bank odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w systemie bankowości internetowej wniosku Dobry Start oraz za poprawne przekazanie go do systemu emp@tia, który potem przekazuje go do Organu prowadzącego w danej gminie.

  Kiedy tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Dobry Start, wszelkie pytania i obsługę wniosku Dobry Start przejmuje dedykowany organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie reklamacji dotyczącej wniosku Dobry Start prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

 • Czy muszę być klientem ING aby złożyć wniosek za jego pośrednictwem?

  Elektroniczne wnioski Dobry Start dostępne są w ING jedynie dla osób, które są klientami banku i mają dostęp do serwisu bankowości internetowej.

 • Czy świadczenie Dobry Start wlicza się do dochodu na osobę?

  Świadczenie z programu Dobry Start nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Wyprawka nie spowoduje zatem utraty zasiłku z pomocy społecznej.

 • Kiedy otrzymam pieniądze z programu Dobry Start?

  Jeśli wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu, wyprawkę otrzymasz nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 • Czy od świadczenia Dobry Start pobierany jest podatek?

  Nie. Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione od podatku. Oznacza to, że otrzymasz je w pełnej wysokości.

 • Jakie dane przetwarza bank w procesie składania wniosku Dobry Start?

  Bank udostępnia możliwość złożenia wniosku Dobry Start przez serwis bankowości elektronicznej. Na podstawie danych z systemu banku, potwierdza on Twoją tożsamość i pomaga w szybszym uzupełnieniu danych we wniosku – np. imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz podpowiada numery kont w ING, jakich możesz użyć do otrzymywania świadczenia z programu Dobry Start.

  Bank nie przekazuje we wniosku danych dotyczących rachunków, kredytów, lokat ani żadnych innych produktów, jakie posiadasz w ING.

  Poza tożsamością bank nie weryfikuje informacji, jakie podajesz we wniosku Dobry Start, zatem jeśli nie podałeś wystarczającej ilości informacji i nie załączyłeś odpowiednich załączników, będzie się kontaktował z Tobą Organ prowadzący w gminie. Systemem odpowiedzialnym za przekazanie wniosku Dobry Start z banku do Organu prowadzącego jest emp@tia.

 • Jakie statusy może mieć wniosek Dobry Start składany w bankowości internetowej na potwierdzeniu wniosku?

  Wniosek Dobry Start składany w bankowości może mieć następujące statusy:

  • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii Organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
  • błąd dostarczenia – oznacza to, że wniosek nie został prawidłowo przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek lub udać się osobiście do placówki organu.
 • Jestem klientem ING i mam dostęp do serwisu bankowości internetowej. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Dobry Start?

  Jeśli otworzyłeś konto w naszym banku potwierdzając swoje dane przelewem autoryzacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w oddziale, nie możesz złożyć wniosku o świadczenie przez system bankowości internetowej ING. Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w dowolnym oddziale ING, będziesz mógł złożyć wniosek Dobry Start za pośrednictwem systemu bankowości internetowej ING.

  Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z infolinią w celu wyjaśnienia sytuacji.

 • Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia? Jaka jest rola banku w tym procesie?

  Rozstrzygnięcie o przyznaniu świadczenia w ramach rządowego Programu Dobry Start podejmuje organ prowadzący postępowanie właściwy według miejsca Twojego zamieszkania.

  Rola banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Dobry Start w systemie bankowości internetowej Moje ING. Nie sprawdzamy poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym. Nie mamy również informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący. Usuwamy bezpowrotnie wniosek oraz załączniki po wysłaniu ich do systemu emp@tia.

 • Kto składa wniosek Dobry Start. Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

  Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.

  Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.
  Jedynie w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia Dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł.

 • Na jakiej podstawie bank umożliwia przesyłanie wniosków o świadczenie Dobry Start?

  Podstawą prawną jest zapis paragrafu 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start", zgodnie z którym, wniosek o świadczenie dobry start i załączniki do wniosków mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych.

 • Nie mogę załączyć załączników do wniosku Dobry Start. Co robić?

  Do wniosku o świadczenie w ramach programu Dobry Start można dodać załączniki o określonych parametrach:

  • Format załączników to JPG, PNG lub PDF
  • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

  Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Dobry Start, niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z infolinią banku.

 • Czy świadczenie Dobry Start może zabrać komornik?

  Świadczenie z programu Dobry Start nie podlega egzekucji. Komornik nie może zająć tych środków. 
  Mogą się jednak zdarzyć nieporozumienia w przypadku egzekucji z rachunku bankowego. Aby tego uniknąć, osoby, wobec których jest prowadzona egzekucja komornicza, nie powinny wybierać wypłaty świadczenia dobry start na konto bankowe. W takiej sytuacji należy ustalić z Organem prowadzącym w gminie, inną formę wypłaty świadczenia (może to być np. przekaz pocztowy).

 • Czy wnioski o świadczenie Dobry start można składać przez cały rok szkolny?

  Nie. Wnioski o świadczenie Dobry start składane są jednorazowo i dotyczą tylko bieżącego roku szkolnego rozpoczynającego się w danym roku kalendarzowym (wnioski składane w roku 2018 dotyczą rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019). Można je składać  od 1 lipca br. do 30 listopada br.
  Pamiętaj, że od 1 do 30 lipca br. wnioski można składać tylko w formie elektronicznej

 • Jak wnioskować bezpiecznie?

  Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpiecznego wnioskowania.

  Żeby złożyć wniosek w programie Dobry Start w bankowości internetowej naszego banku, nie musisz instalować dodatkowych aplikacji ani oprogramowania. 

  Złożenie wniosku jest bezpłatne. 

  Nie podawaj pełnego hasła dostępu do systemu, zawsze podawaj tylko znaki wskazane przez system.

  Sprawdź czy połączenie jest bezpieczne: zawsze zwracaj uwagę, czy adresy stron logowania widoczne w pasku adresowym są poprawne, czy są poprzedzone zapisem „https” oraz czy na pasku adresu przeglądarki u dołu lub u góry ekranu jest widoczna kłódka (w najnowszych przeglądarkach najczęściej u góry po prawej stronie na pasku adresu przeglądarki). Kłódka musi być zamknięta. Klikając w nią, możesz sprawdzić poprawność oraz ważność certyfikatu ING BankOnline.

  Zwróć uwagę na kod autoryzacyjny, który otrzymasz sms’em, jeśli wpiszesz rachunek inny niż ten, który jest u nas w systemie: sprawdź czy dwie pierwsze i trzy ostatnie cyfry numeru rachunku zgadzają z numerem wprowadzonym we wniosku Dobry Start na dziecko. Jeżeli coś się nie zgadza anuluj operację i powiadom nas o tym. 

  Sprawdź adres e-mail, z którego otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). UPO będą wysyłane z adresu e-mail Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po wpłynięciu wniosku o świadczenie w programie Dobry Start do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie emp@tia.

  Uważaj na inne wiadomości e-mail dotyczące tematyki programu Dobry Start: mogą zawierać złośliwe oprogramowanie.

 • Czy świadczenie Dobry Start przysługuje studentom, uczniom szkół policealnych lub szkół dla dorosłych?

  Nie. Wsparcie z programu Dobry Start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Przydatne informacje

 • Dokumenty - Dobry Start 300+

  Dokumenty

 • Reklamacje - Dobry Start 300+

  Reklamacje

x

Gdzie składać reklamacje dotyczące wniosku Dobry Start?

Jeśli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej ING Banku Śląskiego w zakresie rejestracji i wysyłania wniosku 

w formie elektronicznej

 

ustnie

 • telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 19:00), pod numerem: 
  0 800 163 012 - dla telefonów stacjonarnych (numer bezpłatny); 
  32 357 00 62 - dla telefonów stacjonarnych i komórkowych (koszt połączenia wg stawek operatora);
 • osobiście w oddziale banku - znajdź oddział

 

w formie pisemnej:

 • przesyłką pocztową na adres: ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, DOR, skr. poczt. 137, 40-086 Katowice; 
 • osobiście w oddziale banku - znajdź oddział

Reklamacje rozpatrujemy zgodnie z przyjętymi w banku zasadami.

Jeśli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu

prosimy o zwrócenie się bezpośrednio do właściwego organu prowadzącego np. ośrodka pomocy społecznej, urzędu gminy, miasta.

Zobacz także

Wniosek 500+
Wniosek 500+ w Moim ING

Wniosek 500+

Możesz złóżyć wniosek 500+ w Moim ING, jeśli masz konto naszym banku.

eUrząd
eUrząd w Moim ING

eUrząd

Zobacz, jak wiele spraw urzędowych możesz załatwić bez wychodzenia z domu - z profilem zaufanym.

Dokumenty w Moim ING
Moje Dokumenty w Moim ING

Dokumenty w Moim ING

Możesz bezpiecznie przechowywać ważne dokumenty i mieć do nich dostęp na każdym urządzeniu.