Archiwum

Obowiązuje od 12.09.2022 - do 31.12.2022

Zmodyfikowaliśmy pobieranie opłaty za utrzymywanie salda na rachunku bankowym w walutach EUR, w tym rachunku OKO i rachunku lokaty terminowej i zawiesiliśmy pobieranie 1/12 aktualnej bezwzględnej stopy depozytowej w EUR, ogłaszanej przez Europejski Bank Centralny (Tabela Opłat i Prowizji, Część IA dla Firm i samorządów, Rozdział: Inne opłaty bankowe pkt 28).


Obowiązuje od 1.11.2022 do 31.12.2022


Obowiązuje od 12.09.2022 do 31.12.2022


Obowiązuje od 12.09.2022 do 31.10.2022

Zmodyfikowaliśmy pobieranie opłaty za utrzymywanie salda na rachunku bankowym w walutach EUR, w tym rachunkach lokaty terminowej i zawiesiliśmy pobieranie 1/12 aktualnej bezwzględnej stopy depozytowej w EUR, ogłaszanej przez Europejski Bank Centralny (Tabela Opłat i Prowizji, Część II dla Korporacji/Wholesale Banking, Rozdział: Inne opłaty bankowe pkt 30).


Obowiązuje od 01.06.2022 do 11.09.2022


Obowiązuje od 1.03.2022 do 11.09.2022

Od 1 kwietnia 2022 r. zawieszamy do odwołania:
- naliczanie miesięcznej prowizji za salda utrzymywane w PLN od 1 kwietnia 2022 r. oraz 
- naliczanie miesięcznej prowizji od nadwyżki sumy sald na wszystkich rachunkach w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca nad sumą sald średniomiesięcznych. 
Prowizję tę określa „Tabela Opłat i Prowizji” w Rozdziale XV. Inne opłaty i usługi bankowe pkt 30 - Opłata miesięczna za utrzymanie salda na rachunkach bankowych, w tym rachunkach lokat terminowych.


Obowiązuje od 24.06.2022 do 11.09.2022


Obowiązuje od 01.06.2022


Obowiązuje od 13.03.2022 do 23.06.2022


Obowiązuje od 30.11.2021 do 12.03.2022


Obowiązuje od 1.03.2022 do 31.05.2022


Obowiązuje od 1.06.2021 do 28.02.2022


Obowiązuje od 1.11.2020


Obowiązuje od 1.07.2020 do 31.10.2020


Obowiązuje od 1.12.2019 do 30.06.2020


Obowiązuje od 1.03.2019 do 30.11.2019


Obowiązuje od 1.07.2018 do 28.02.2019


Obowiązuje od 1.10.2017 do 30.06.2018


Obowiązuje od 01.03.2017 do 30.09.2017


Obowiązuje od 01.10.2016 do 28.02.2017


Obowiązuje od 01.09.2016 do 30.09.2016


Obowiązuje od 01.06.2016 do 31.08.2016


Obowiązuje od 01.03.2016 do 31.05.2016


Obowiązuje od 01.02.2016 do 29.02.2016


Obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2016


Obowiązuje od 01.11.2015 do 31.12.2015


Obowiązuje od 01.09.2015 do 31.10.2015


Obowiązuje od 01.08.2015 do 31.08.2015


Obowiązuje od 01.07.2015 do 31.07.2015


Obowiązuje od 01.05.2015 do 30.06.2015


Obowiązuje od 01.04.2015 do 30.04.2015


Obowiązuje od 01.02.2015 do 31.03.2015


Obowiązuje od 01.12.2014 do 31.01.2015


Obowiązuje od 01.08.2014 do 30.11.2014


Obowiązuje od 01.06.2014 do 31.07.2014


Obowiązuje od 01.02.2014 do 31.05.2014


Obowiązuje od 30.12.2013 do 31.01.2014


Obowiązuje od 01.12.2013 do 29.12.2013


Obowiązuje od 01.08.2013 do 30.11.2013


Obowiązuje od 01.07.2013 do 31.07.2013


Obowiązuje od 01.05.2013 do 30.06.2013


Obowiązuje od 01.02.2013 do 30.04.2013


Obowiązuje od 12.11.2012 do 31.01.2013


Obowiązuje od 03.09.2012 do 11.11.2012


Obowiązuje od 01.08.2012 do 02.09.2012


Obowiązuje od 01.07.2012 do 31.07.2012


Obowiązuje od 01.03.2012 do 30.06.2012


Obowiązuje od 01.01.2012 do 29.02.2012


Obowiązuje od 01.11.2011 do 31.12.2011


Obowiązuje od 01.09.2011 do 31.10.2011


Obowiązuje od 01.07.2011 do 31.08.2011


Obowiązuje od 14.04.2011 do 30.06.2011


Obowiązuje od 21.01.2011 do 13.04.2011


Obowiązuje od 02.11.2010 do 20.01.2011


Obowiązuje od 26.07.2010 do 01.11.2010


Obowiązuje od 01.05.2010 do 25.07.2010

Zobacz także 

Regulaminy i wnioski

Regulaminy i wnioski

Dla rezydentów i nierezydentów będących osobami prawnymi i jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej.

Inne

Inne

Pozostałe dokumenty.

Oprocentowanie

Oprocentowanie

Środków pieniężnych na rachunkach bankowych firm.