Dobry Start 300+

Świadczenie wypłacane raz w roku wszystkim uczniom - bez względu na dochód rodziny.

Upłynął czas na składanie wniosków

Wnioski o świadczenie za rok szkolny 2021/2022 można było składać od 1 lipca do 30 listopada. Wniosek na kolejny rok szkolny udostępnimy w terminie ustalonym przez ZUS.

Pytania i odpowiedzi

 • Czy ING Bank Śląski umożliwia złożenie wniosku o świadczenie w programie Dobry Start?

  Elektroniczne wnioski w programie Dobry Start dostępne są w ING dla osób, które są klientami banku i mają dostęp do naszej bankowości internetowej.

 • Komu przysługuje świadczenie Dobry Start?

  Świadczenie przysługuje uczniom w wieku do 20 lat lub w wieku do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością. Jest to jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł na wyprawkę szkolną dla ucznia, bez względu na dochód rodziny.

 • Jak zorientuję się, że mój wniosek o Dobry Start został źle wypełniony?

  Bank jest odpowiedzialny za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Dobry Start, ale nie weryfikuje merytorycznie danych i załączników, jakie wprowadzisz we wniosku. Potwierdzenie wysłania wniosku - UPO, które otrzymujesz na adres mejlowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Dobry Start, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełnisz błędnie wniosek Dobry Start, w portalu PUE ZUS otrzymasz informację od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Jak złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start?

  Wniosek w programie Dobry Start możesz złożyć tylko drogą elektroniczną. Dla naszych klientów wniosek dostępny jest w Moim ING.

  Jeśli złożysz wniosek za pomocą bankowości internetowej, ZUS sprawdzi, czy masz profil na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, czyli w systemie informatycznym ZUS. Jeśli nie – ZUS założy Ci taki profil [§ 13. ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”]. Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku. Na numer telefonu z wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS.

 • Dlaczego nie mogę złożyć wniosku o świadczenie Dobry Start?

  Sprawdź, czy wszystkie Twoje dane są poprawne. Upewnij się, czy Twój numer telefonu zaczyna się od cyfr +48 (aby złożyć wniosek o Dobry Start, musisz mieć polski numer telefonu).

  Jak to sprawdzić

  Wejdź w „Moje dane”, a następnie wybierz „Dane Osobiste”. Sprawdź, czy Twój numer zaczyna się od cyfr +48. Jeśli nie - wybierz „Edytuj dane”, w pozycji „Numer telefonu” wybierz „Zmień” i wpisz go raz jeszcze.

 • Czy świadczenie Dobry Start przysługuje studentom, uczniom szkół policealnych lub szkół dla dorosłych?

  Tak, wsparcie z programu „Dobry Start” od 2019 roku przysługuje także uczniom szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Program nie obejmuje studentów.

 • Kto składa wniosek Dobry Start? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

  Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, to świadczenie otrzyma ten, kto pierwszy złoży wniosek. W przypadku złożenia wniosków przez oboje rodziców, ZUS ustali, kto sprawuje opiekę na dzieckiem.

 • Czy bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia jakiekolwiek dane z mojego konta?

  Nie. Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku w programie Dobry Start - uzupełniamy niektóre Twoje dane osobowe, jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w ING (możesz wybrać konto w naszym banku jako rachunek, na który otrzymasz świadczenie z programu Dobry Start).

 • Czy bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków w programie Dobry Start?

  Bank odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w systemie bankowości internetowej wniosku Dobry Start oraz za przekazanie go do systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Kiedy tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskażesz we wniosku Dobry Start, wszelkie pytania i obsługę wniosku Dobry Start przejmuje ZUS. W razie reklamacji dotyczącej wniosku Dobry Start prosimy o kontakt bezpośrednio z ZUS.

 • Jak mogę się skontaktować z ZUS w sprawie wniosku Dobry Start?

  Pytania w sprawie świadczenia Dobry Start możesz kierować do ZUS:

  • na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8:00 –15:00 
  • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7:00 – 18:00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl
  • we wszystkich placówkach ZUS (https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe) oraz podczas e-wizyty w ZUS (https://www.zus.pl/e-wizyta)
  • w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje dostępne na stronie internetowej www.zus.pl).
 • Czy mogę podać we wniosku Dobry Start konto dziecka do wypłaty świadczeń?

  Możesz wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane pieniądze. Pamiętaj, że podajesz jeden numer na wniosek (wtedy świadczenie na wszystkie dzieci wpłynie na jedno konto).

 • Czy muszę być klientem ING aby złożyć wniosek za jego pośrednictwem?

  Wniosek Dobry Start jest dostępny w ING jedynie dla osób, które są klientami banku i mają dostęp do bankowości internetowej Moje ING.

 • Czy po wysłaniu wniosku przez system bankowości internetowej będzie można go modyfikować?

  Nie, nie można. Jeśli złożysz wniosek, a następnie chcesz go skorygować, złóż elektronicznie nowy wniosek o świadczenie Dobry Start z prawidłowymi danymi.

  Jeśli chcesz dodać załącznik do wysłanego już wniosku, zaloguj się na swój profil na portalu PUE ZUS i skorzystaj z funkcji „Uzupełnij wniosek”, którą znajdziesz na portalu w zakładce „Dobry start” – „Szczegóły Twoich wniosków”.

  Na portalu PUE ZUS znajdziesz całą korespondencję z ZUS w sprawie Twojego wniosku o świadczenie 300+ (np. wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informację o przyznaniu świadczenia, decyzję odmawiającą przyznanie świadczenia).

 • Dlaczego bank nie informuje mnie o statusie wniosku Dobry Start?

  Bank umożliwia złożenie wniosku w programie Dobry Start i wysłanie go z serwisu bankowości internetowej do ZUS. Dowodem na prawidłowe przyjęcie wniosku przez ZUS jest UPO, które otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku.

  Ze względu na to, że banki nie mogą przechowywać danych z wniosku Dobry Start, nie mają one możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do ZUS.

  Informacje o wniosku po otrzymaniu UPO znajdziesz na portalu PUE ZUS. W razie pytań o wniosek Dobry Start prosimy o kontakt bezpośrednio z ZUS.

 • Gdzie znajdę informacje o statusie złożonego wniosku Dobry Start?

  Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje dot. świadczenia w kontekście dziecka, którego dotyczył wniosek) – zaloguj się na swój profil na portalu PUE ZUS i przejdź do zakładki „Dobry start” – „Szczegóły Twoich wniosków”. W razie pytań o wniosek Dobry Start prosimy o kontakt bezpośrednio z ZUS.

 • Skąd będę wiedzieć, że UPO jest z wiarygodnego źródła?

  Wiadomość e-mail z UPO otrzymasz z adresu: noreply@zus.pl.

 • Czy świadczenie Dobry Start wlicza się do dochodu na osobę?

  Świadczenie z programu Dobry Start nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Wyprawka nie spowoduje zatem utraty zasiłku z pomocy społecznej.

 • Kiedy otrzymam pieniądze z programu Dobry Start?

  Jeśli wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu, wyprawkę otrzymasz nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach świadczenie otrzymasz w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 • Czy od świadczenia Dobry Start pobierany jest podatek?

  Nie. Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione od podatku. Oznacza to, że otrzymasz je w pełnej wysokości.

 • Jakie dane przetwarza bank w procesie składania wniosku Dobry Start?

  Bank udostępnia możliwość złożenia wniosku Dobry Start przez serwis bankowości elektronicznej. Na podstawie danych z systemu banku, potwierdza on Twoją tożsamość i pomaga w szybszym uzupełnieniu danych we wniosku – np. imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz podpowiada numery kont w ING, jakich możesz użyć do otrzymywania świadczenia z programu Dobry Start.

  Bank nie przekazuje we wniosku danych dotyczących rachunków, kredytów, lokat ani żadnych innych produktów, jakie posiadasz w ING.

  Poza tożsamością bank nie weryfikuje informacji, jakie podajesz we wniosku Dobry Start, zatem jeśli nie podasz wystarczającej ilości informacji i nie załączysz odpowiednich załączników, będzie się kontaktował z Tobą ZUS. 

 • Jakie konto podać we wniosku Dobry Start do wypłaty świadczeń?

  Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w systemie bankowości internetowej ING, najwygodniej będzie Ci wskazać konto w naszym banku.

 • Jestem klientem ING i mam dostęp do serwisu bankowości internetowej. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Dobry Start?

  Jeśli masz u nas konto osobiste potwierdzone przelewem lub przez selfie (wideoweryfikacja), masz ograniczony dostęp do niektórych funkcji Mojego ING, nie możesz złożyć wniosku o świadczenie przez system bankowości internetowej. Wynika to z przepisów prawa i ze względów bezpieczeństwa. 

  Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w naszej placówce bankowej - miejscu spotkań, możesz złożyć wniosek Dobry Start za pośrednictwem systemu bankowości internetowej ING.

  Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z infolinią w celu wyjaśnienia sytuacji.

 • Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia? Jaka jest rola banku w tym procesie?

  Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje ZUS po wcześniejszej analizie wniosku.

  Rola banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Dobry Start w systemie bankowości internetowej Moje ING. Bank nie weryfikuje danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez ZUS. Bank usuwa wniosek oraz załączniki bezpowrotnie po przekazaniu wniosku do ZUS.

 • Na jakiej podstawie bank umożliwia przesyłanie wniosków o świadczenie Dobry Start?

  Podstawą prawną jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z którym wniosek o świadczenie Dobry Start i załączniki do wniosków mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych.

 • Nie mogę załączyć załączników do wniosku Dobry Start. Co robić?

  Do wniosku o świadczenie w ramach programu Dobry Start można dodać załączniki o określonych parametrach:

  • Format załączników to JPG, PNG lub PDF
  • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB.
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

  Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Dobry Start niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z infolinią banku.

 • Czy świadczenie Dobry Start może zabrać komornik?

  Świadczenie z programu Dobry Start nie podlega egzekucji. Komornik nie może zająć tych środków.

 • Czy wnioski o świadczenie Dobry start można składać przez cały rok szkolny?

  Nie. Wnioski o świadczenie Dobry Start składane są jednorazowo i dotyczą tylko bieżącego roku szkolnego, który rozpoczyna się w danym roku kalendarzowym (wnioski składane w roku 2021 dotyczą rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022). Można je składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r.

  Pamiętaj, że wnioski można składać tylko w formie elektronicznej.

 • Jak wnioskować bezpiecznie?

  Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpiecznego wnioskowania:

  • Żeby złożyć wniosek w programie Dobry Start w bankowości internetowej naszego banku, nie musisz instalować dodatkowych aplikacji ani oprogramowania
  • Złożenie wniosku jest bezpłatne
  • Nie podawaj pełnego hasła dostępu do systemu, zawsze podawaj tylko znaki wskazane przez system
  • Sprawdź czy połączenie jest bezpieczne: zawsze zwracaj uwagę, czy adresy stron logowania widoczne w pasku adresowym są poprawne, czy są poprzedzone zapisem „https” oraz czy na pasku adresu przeglądarki u dołu lub u góry ekranu jest widoczna kłódka (w najnowszych przeglądarkach najczęściej u góry po prawej stronie na pasku adresu przeglądarki). Kłódka musi być zamknięta. Klikając w nią, możesz sprawdzić poprawność oraz ważność certyfikatu
  • Zwróć uwagę na kod autoryzacyjny, który otrzymasz sms-em, jeśli wpiszesz rachunek inny niż ten, który jest u nas w systemie: sprawdź czy dwie pierwsze i trzy ostatnie cyfry numeru rachunku zgadzają z numerem wprowadzonym we wniosku Dobry Start na dziecko. Jeżeli coś się nie zgadza, anuluj operację i powiadom nas o tym
  • Sprawdź adres e-mail, z którego otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). UPO będą wysyłane z adresu: noreply@zus.pl po wpłynięciu wniosku o świadczenie w programie Dobry Start do systemu ZUS
  • Uważaj na inne wiadomości e-mail dotyczące tematyki programu Dobry Start: mogą zawierać złośliwe oprogramowanie.

Przydatne informacje

Reklamacje

x

Gdzie składać reklamacje dotyczące wniosku Dobry Start?

Jeśli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej ING Banku Śląskiego w zakresie rejestracji i wysyłania wniosku 

w formie elektronicznej

 

ustnie

 • telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 19:00), pod numerem: 
  32 357 00 62 - dla telefonów stacjonarnych i komórkowych (koszt połączenia wg stawek operatora);
 • osobiście w placówce bankowej - miejscu spotkań

 

w formie pisemnej:

Reklamacje rozpatrujemy zgodnie z przyjętymi w banku zasadami.

Jeśli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu

Prosimy o zwrócenie się bezpośrednio do ZUS-u.

Zobacz także

Wniosek 500+
Wniosek 500+ w Moim ING

Wniosek 500+

Możesz złóżyć wniosek 500+ w Moim ING, jeśli masz konto naszym banku.

eUrząd
eUrząd w Moim ING

eUrząd

Zobacz, jak wiele spraw urzędowych możesz załatwić bez wychodzenia z domu - z profilem zaufanym.

Dokumenty w Moim ING
Moje Dokumenty w Moim ING

Dokumenty w Moim ING

Możesz bezpiecznie przechowywać ważne dokumenty i mieć do nich dostęp na każdym urządzeniu.