Dofinansowanie pobytu w żłobku

  • Do 400 zł miesięcznie na dziecko - nie więcej niż opłata za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna
  • Wypłata bezpośrednio na konto placówki lub opiekuna prowadzącego działalność gospodarczą

Pracujemy nad udostępnieniem wniosku w Moim ING.

Od 1 kwietnia 2022 r. możesz wnioskować przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS) lub portal Emp@tia – jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL.

Od 1. dnia pobytu

Możesz złożyć wniosek o dofinansowanie najwcześniej w dniu, w którym Twoje dziecko zacznie chodzić do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

Aby otrzymać dofinansowanie od 1. dnia pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego, złóż wniosek w ciągu 2 miesięcy od tego dnia. 

Jeśli złożysz wniosek później, ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca złożenia wniosku.

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć najwcześniej od 1 kwietnia 2022 r. Jeżeli złożysz go do końca maja 2022 r., ZUS przyzna Ci dofinansowanie od miesiąca, w którym Twoje dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub od którego pozostawało pod opieką opiekuna dziennego – ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2022 r.

Bez kryterium dochodowego

Dofinansowanie pobytu w żłobku nie zależy od dochodu Twojej rodziny i nie podlega opodatkowaniu.

Możesz skorzystać z dofinansowania również wtedy, gdy jesteś na urlopie wychowawczym i Twoje dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna.

Dodatkowe pieniądze

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna przysługuje Ci, jeśli:

  • jesteś rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym
  • dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna
  • nie otrzymujesz na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Możesz skorzystać z dofinansowania opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna dziecka:

  • pierwszego i jedynego w rodzinie
  • pierwszego w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko pobierasz rodzinny kapitał opiekuńczy
  • drugiego i kolejnego w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał RKO i pobierzesz rodzinny kapitał opiekuńczy w łącznej przysługującej Ci wysokości.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania, Twoje dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru  żłobków i klubów dziecięcych albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu  dziennych opiekunów.

Pytania i odpowiedzi

Przydatne informacje

Reklamacje

x

Gdzie składać reklamacje dotyczące wniosku o dofinansowanie pobytu w żłobku?

Jeśli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej ING Banku Śląskiego w zakresie rejestracji i wysyłania wniosku 

w formie elektronicznej

 

ustnie

 

w formie pisemnej:

Reklamacje rozpatrujemy zgodnie z przyjętymi w banku zasadami.

Jeśli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu
zwróć się bezpośrednio do ZUS-u.

Promocje do produktów dla dzieci

Zamów konto, kartę lub kup ubezpieczenie dla dziecka, spełnij warunki promocji i odbierz dodatkowe pieniądze lub bon na Allegro.pl. 

Więcej o koncie dla dziecka (13-17)

Więcej o karcie przedpłaconej dla młodszego dziecka

Więcej o ubezpieczeniu dla dziecka 

 

 

Zobacz także

eUrząd

eUrząd

Zobacz, jak wiele spraw urzędowych możesz załatwić bez wychodzenia z domu.

Wniosek 500+

Wniosek 500+

Na dziecko do 18. roku życia - bez względu na dochód rodziny.

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku 12-35 miesięcy.