Dofinansowanie pobytu w żłobku

 • Do 400 zł miesięcznie na dziecko - nie więcej niż opłata za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna
 • Wypłata bezpośrednio na konto placówki lub opiekuna prowadzącego działalność gospodarczą
 • Wniosek złożysz wygodnie w aplikacji Moje ING lub w bankowości internetowej

Od 1. dnia pobytu

Możesz złożyć wniosek o dofinansowanie najwcześniej w dniu, w którym Twoje dziecko zacznie chodzić do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

Aby otrzymać dofinansowanie od 1. dnia pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego, złóż wniosek w ciągu 2 miesięcy od tego dnia. 

Jeśli złożysz wniosek później, ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca złożenia wniosku.

Bez kryterium dochodowego

Dofinansowanie pobytu w żłobku nie zależy od dochodu Twojej rodziny i nie podlega opodatkowaniu.

Możesz skorzystać z dofinansowania również wtedy, gdy jesteś na urlopie wychowawczym i Twoje dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna.

Dodatkowe pieniądze

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna przysługuje Ci, jeśli:

 • jesteś rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym
 • dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna
 • nie otrzymujesz na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Możesz skorzystać z dofinansowania opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna dziecka:

 • pierwszego i jedynego w rodzinie
 • pierwszego w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko pobierasz rodzinny kapitał opiekuńczy
 • drugiego i kolejnego w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał RKO i pobierzesz rodzinny kapitał opiekuńczy w łącznej przysługującej Ci wysokości.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania, Twoje dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie pobytu w żłobku przez bank

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie pobytu w żłobku, potrzebujesz dostępu do aplikacji Moje ING lub bankowości internetowej. Otrzymasz go m.in. po otwarciu konta osobistego

1

Przygotuj się

Sprawdź, czy Twoje dane osobowe w Moim ING się zgadzają - użyjemy ich we wniosku.

Przygotuj dane dzieci (imię, nazwisko, numer PESEL). Jeśli Twoje dzieci lub inni członkowie rodziny mieszkają za granicą - przygotuj też ich dane.

2

Wypełnij wniosek

Zajmie Ci to kilka minut. Przekażemy go do ZUS-u.

Kopię wniosku możesz pobrać jako PDF bezpośrednio po jego wypełnieniu.

Złóż wniosek

3

Czekaj na Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO)

Otrzymasz je mejlem z adresu: noreply@zus.pl do 5 dni.

4

Czekaj na informację i pieniądze

Wnioski rozpatruje ZUS. Informację o przyznaniu dofinansowania znajdziesz na swoim profilu na PUE ZUS. Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz zapytać o swój wniosek, skontaktuj się z ZUS-em.

ZUS przekaże dofinansowanie na konto placówki lub dziennego opiekuna Twojego dziecka.

Profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS)

Po złożeniu wniosku w Moim ING ZUS sprawdzi, czy masz profil na PUE ZUS.

Jeśli nie masz profilu na PUE ZUS, urząd założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku o dofinansowanie pobytu w żłobku:

 • potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku
 • na numer telefonu podany we wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS. Hasło otrzymasz w wiadomości SMS od nadawcy „ZUS”.

Przez profil na PUE ZUS sprawdzisz informacje o swoim wniosku. ZUS będzie mógł kontaktować się z Tobą w sprawie dofinansowania.

Pytania i odpowiedzi

Przydatne informacje

Reklamacje

x

Gdzie składać reklamacje dotyczące wniosku o dofinansowanie pobytu w żłobku?

Jeśli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej ING Banku Śląskiego w zakresie rejestracji i wysyłania wniosku 

w formie elektronicznej

 

ustnie

 

w formie pisemnej:

Reklamacje rozpatrujemy zgodnie z przyjętymi w banku zasadami.

Jeśli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu
zwróć się bezpośrednio do ZUS-u.

Złóż wniosek o dofinansowanie pobytu w żłobku przez internet

Wygodnie - w Moim ING

Złóż wniosek

Zobacz także

Ubezpieczenie dla dziecka

Ubezpieczenie dla dziecka

Chroni w żłobku, w domu, na placu zabaw - 24/7. 3 warianty ochrony do wyboru.

eUrząd

eUrząd

Zobacz, jak wiele spraw urzędowych możesz załatwić bez wychodzenia z domu.

Wniosek 500+

Wniosek 500+

Na dziecko do 18. roku życia - bez względu na dochód rodziny.

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku 12-35 miesięcy.