Rodzina 500+

 • Program obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia - bez względu na dochód rodziny
 • Wniosek 500+ na dziecko złożysz wygodnie w aplikacji Moje ING lub w bankowości internetowej
Wniosek 500 plus - informacja o okresie świadczeniowym

Pobierasz 500+ na dziecko?

Wniosek na 2021/2022 złożysz wygodnie w Moim ING. Sprawdź daty

Wnioskuj wygodnie

Nie musisz iść do urzędu i czekać w kolejce. Wniosek możesz złożyć w aplikacji Moje ING mobile lub bankowości internetowej Moje ING.

Jeśli jesteś rodzicem samotnie wychowującym dzieci, nie musisz załączać dokumentów dotyczących dochodów ani dokumentów potwierdzających ustalenie alimentów.

W przypadku nowonarodzonego dziecka masz 3 miesiące na złożenie wniosku, aby otrzymać świadczenie od dnia narodzin.

Jeśli chcesz otrzymać 500+ dla dziecka urodzonego przed 31 maja 2021 r., zaloguj się do Mojego ING i wypełnij 2 wnioski:

 • na obecny okres świadczeniowy 2019/2021
 • na nowy okres świadczeniowy 2021/2022.

Ważne daty

Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 roku.

Wypłata świadczenia i wyrównania zależą od miesiąca, w którym złożysz wniosek:

 • do 30 kwietnia 2021 roku - utrzymasz ciągłość wypłaty świadczenia i otrzymasz je najpóźniej do 30 czerwca 2021 roku
 • w maju 2021 roku - świadczenie z wyrównaniem za czerwiec i lipiec otrzymasz najpóźniej do 31 lipca 2021 roku
 • w czerwcu 2021 roku - świadczenie z wyrównaniem za czerwiec, lipiec i sierpień otrzymasz najpóźniej do 31 sierpnia 2021 roku
 • po 30 czerwca 2021 roku - otrzymasz świadczenie z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku (np. jeżeli złożysz wniosek w lipcu, świadczenie 500+ otrzymasz z wyrównaniem za lipiec do 30 września 2021 roku).

Jak złożyć wniosek

Aby złożyć wniosek Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy (od 1 czerwca do 2021 do 31 maja 2022 r.), potrzebujesz dostępu do aplikacji Moje ING lub bankowości internetowej. Otrzymasz go m.in. po otwarciu konta osobistego

1

Przygotuj się

 • Sprawdź, czy Twoje dane osobowe w Moim ING się zgadzają - użyjemy ich we wniosku
 • Przygotuj dane dzieci (imię, nazwisko, numer PESEL). Jeśli Twoje dzieci lub inni członkowie rodziny mieszkają za granicą - przygotuj też ich dane.
2

Wypełnij wniosek

Zajmie Ci to kilkanaście minut. Przekażemy go do rządowego systemu emp@tia. 

Kopię wniosku możesz pobrać jako PDF bezpośrednio po jego wypełnieniu.

Złóż wniosek

3

Czekaj na Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO)

Otrzymasz je mejlem z adresu: upo_empatia@mrips.gov.pl do 5 dni.

4

Czekaj na decyzję i pieniądze

Wnioski rozpatrują instytucje wskazane w ustawie (np. ośrodki pomocy społecznej, urzędy gminy). Świadczenie otrzymasz po ich pozytywnej decyzji. Jeśli chcesz zapytać o swój wniosek, skontaktuj się z odpowiednią instytucją.

Pieniądze będziesz otrzymywać na wskazane we wniosku konto co miesiąc do 31 maja 2022 r. lub do ukończenia przez dziecko 18 lat.

 

Przelewaj 500+ na konto dziecka

Program Rodzina 500+ - możesz założyć konto dla dziecka w wieku 13-18 lat

Konto Mobi 13-18

Program Rodzina 500+ - pieniądze możesz wpłacać na konto oszczędnościowe dla dziecka

Konto oszczędnościowe dla dziecka

Pytania i odpowiedzi

 • Moje dziecko właśnie się urodziło. Czy muszę składać 2 wnioski?

  Aby otrzymać świadczenie 500+ na nowonarodzone dziecko za okresy 2019/2021 i 2020/2021, zaloguj się do Mojego ING i wypełnij 2 wnioski: 

  • na obecny okres świadczeniowy 2019/2021
  • na nowy okres świadczeniowy 2021/2022.
    
 • Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń? Czy mogę we wniosku podać konto dziecka?

  Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w Moim ING, najwygodniej będzie Ci wskazać konto w naszym banku. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie formy wypłaty są dostępne w Twojej gminie, skontaktuj się z odpowiednią instytucją.

 • Jak przygotować załączniki do wniosku Rodzina 500+?

  Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:

  • Format załączników to JPG, PNG lub PDF
  • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

  Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Rodzina 500+, niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z infolinią banku.

 • Co to jest Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO/UPP)?

  Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO/UPP) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie emp@tia. Otrzymanie potwierdzenia wniosku z banku oraz UPO/UPP nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne na dziecko. Każdy wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez Organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego, a Organ prowadzącym w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
  UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjne wydawanej przez Organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

   

 • Dostałam kilka UPO do tego samego wniosku. Co mam teraz zrobić? Czy muszę wyjaśniać w MOPS dlaczego złożyłam wniosek 3 razy?

  Nie musisz nic robić. UPO jest potwierdzeniem, że Twój wniosek trafił do urzędu. W razie jakichkolwiek nieścisłości urząd sam się z Tobą skontaktuje.

 • Czy ING Bank Śląski umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+?

  Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w ING dla osób, które są klientami banku i mają dostęp do naszej bankowości internetowej.

 • Czy bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia jakiekolwiek dane z mojego konta?

  Nie. Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając niektóre Twoje dane osobowe, jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w ING, który będziesz mógł wskazać jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.

 • Czy bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Rodzina 500+”?

  Bank odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w systemie bankowości internetowej wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu emp@tia, który potem przekazuje go do Organu prowadzącego w danej gminie.

  Jako dowód przekazania wniosku do systemu emp@tia bank wystawia w serwisie bankowości internetowej techniczne potwierdzenie wysłania wniosku. Zatem bank może odpowiadać na reklamacje związane z przekazaniem wniosku do systemu emp@tia.

  Kiedy tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje dedykowany Organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie reklamacji o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

 • Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane z konta?

  Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając niektóre Twoje dane osobowe, jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta, który będziesz mógł wskazać jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w banku.

 • Czy muszę być klientem ING, aby złożyć wniosek Rodzina 500+ za jego pośrednictwem?

  Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w ING jedynie dla osób, które są klientami banku i mają dostęp do serwisu bankowości internetowej banku.

 • Czy po wysłaniu wniosku przez system bankowości internetowej będzie można go modyfikować?

  Nie, nie możesz. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do Organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.

 • Dlaczego bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?

  Bank umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z serwisu bankowości internetowej do Organu prowadzącego w gminie. Dowodem wysłania wniosku do danego Organu jest UPO/UPP, które wnioskujący otrzymuje na adres e-mail podany we wniosku w momencie przekazania go do Organu prowadzącego w gminie.

  Ze względu na to, że banki nie mogą przechowywać danych z wniosku Rodzina 500+, nie mają one możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do Organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym w Twojej gminie.

 • Jak dane są przetwarzane przez bank w procesie składania wniosku Rodzina 500+?

  Bank udostępnia możliwość złożenia wniosku Rodzina 500+ przez serwis bankowości elektronicznej. Na podstawie danych z systemu banku potwierdza on tożsamość wnioskującego i pomaga w szybszym uzupełnieniu danych we wniosku – np. imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz podpowiada numery kont w ING, jakie klient może użyć do otrzymywania świadczenia z programu Rodzina 500+.

  Bank nie przekazuje we wniosku danych dotyczących rachunków, kredytów, lokat ani żadnych innych produktów, jakie klient posiada w ING.

  Poza tożsamością wnioskującego bank nie weryfikuje informacji, jakie wnioskujący podaje we wniosku Rodzina 500+, zatem jeśli wnioskujący nie podał wystarczającej ilości informacji i nie załączył odpowiednich załączników, będzie się kontaktował z nim Organ prowadzący w gminie. Systemem odpowiedzialnym za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z banku do Organu prowadzącego jest emp@tia.

 • Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem banku? Jaką rolę ma bank, system emp@tia i Organ prowadzący w gminie?

  ING weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości internetowej. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.

  • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.
  • System emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z banku do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie. System emp@tia wysyła wnioskującemu UPO/UPP na adres e-mail podany we wniosku.
  • Organ prowadzący w gminie / Organ właściwy to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.
 • Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ w ING Banku Śląskim?

  1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek:

  • przygotuj dane osobowe, swoje i osób zamieszkujących z Tobą w gospodarstwie domowym, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny). Część danych zostanie zaczytanych z systemu banku
  • przygotuj wybrane dokumenty w wersji elektronicznej. Zakres dokumentów dołączany do wniosku jest zależny od indywidualnej sytuacji wnioskującego
  • upewnij się, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania.

  2. Zaloguj się do serwisu bankowości internetowej.

  3. Znajdź wniosek Rodzina 500+.

  4. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie.

  5. Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.

  6. Zatwierdź i zakończ wniosek. 

  7. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji kopię wniosku. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem banku.

  8. Po przekazaniu przez bank wniosku do właściwego Organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz z adresu ministerstwa  Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku Rodzina 500+ (UPO). Mail otrzymasz z adresu: upo_empatia@mrips.gov.pl

  9. W celu uzyskania informacji na temat etapu rozpatrywanie Twojego wniosku kontaktuj się z Organem prowadzącym w Twojej gminie.

  Jak tylko otrzymasz UPO na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje dedykowany 
  Organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt 
  bezpośrednio z danym Organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

 • Jak zorientuję się, że źle wypełniłem Wniosek Rodzina 500+?

  Bank odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych i załączników, jakie wprowadziłeś we wniosku. UPO, które otrzymujesz na adres mejlowy potwierdza formalne wysłanie wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500+, otrzymasz listowną prośbę od Organu właściwego w gminie o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.

 • Kiedy mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+ przez serwis bankowości internetowej?

  Kopię pobranego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz w momencie zakończenia wypełniania wniosku Rodzina 500+ w serwisie bankowości internetowej.

 • Kiedy mogę się spodziewać wypłaty świadczenia?

  Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres 2021/2022, który trwa od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., możesz składać od 1 lutego 2021 r. (do 31 marca tylko elektronicznie, od 1 kwietnia również osobiście - w gminie lub za pośrednictwem poczty). Jeśli złożysz kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie Rodzina 500+ na okres 2021/2022 do 30 kwietnia, zachowasz ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.

  Wypłata świadczenia i wyrównania zależą od miesiąca, w którym złożysz wniosek:

  • do 30 kwietnia 2021 roku - utrzymasz ciągłość wypłaty świadczenia i otrzymasz je najpóźniej do 30 czerwca 2021 roku
  • w maju 2021 roku - świadczenie z wyrównaniem za czerwiec i lipiec otrzymasz najpóźniej do 31 lipca 2021 roku
  • w czerwcu 2021 roku - świadczenie z wyrównaniem za czerwiec, lipiec i sierpień otrzymasz najpóźniej do 31 sierpnia 2021 roku
  • po 30 czerwca 2021 roku - otrzymasz świadczenie z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku (np. jeżeli złożysz wniosek w lipcu, świadczenie 500+ otrzymasz z wyrównaniem za lipiec do 30 września 2021 roku).
 • Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia? Jaka jest rola banku w tym procesie?

  Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje Organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku.

  Rola banku ogranicza się do weryfikacji tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości internetowej ING. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.

 • Kto składa wniosek Rodzina 500+. Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

  Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.

  Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek. Dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki.

 • Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu rodzina 500+. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem ING?

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z Organem prowadzącym w Twojej gminie.

 • Na jakiej podstawie bank umożliwia przesyłanie wniosków o świadczenia 500+?

  ING Bank Śląski podpisał umowę porozumienie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej dotyczącą składania wniosków w programie Rodzina 500+ w serwisach bankowych ING. Podstawa prawna takiego rozwiązania wynika z przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 • Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO z wiarygodnego źródła?

  Wiadomość e-mail z UPO o tytule „Urzędowe poświadczenie odbioru wniosku o świadczenie 500+” otrzymasz od upo_empatia@mrips.gov.pl

 • Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ za pośrednictwem ING?

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ złożonego już za pośrednictwem banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z Organem prowadzącym w Twojej gminie.

  Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, np. na nowonarodzone dziecko, jak najbardziej możesz za pośrednictwem banku złożyć kolejny wniosek na to dziecko.

 • Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?

  Kontaktuj się przede wszystkim z Organem prowadzącym postępowanie w gminie w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.

Złóż wniosek Rodzina 500+ przez internet

Wygodnie - w Moim ING

Złóż wniosek

Przydatne informacje

 • Wniosek 500 plus na dziecko - ustawy

  Ustawy

 • Wniosek 500 plus na dziecko - jak bezpiecznie wnioskować

  Bezpieczeństwo

 • Wniosek 500 plus na dziecko - reklamacje

  Reklamacje

Bezpieczeństwo

x

Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpiecznego wnioskowania

 • Żeby złożyć wniosek w programie "Rodzina 500+" w Moim ING, nie musisz instalować dodatkowych aplikacji ani oprogramowania. 
 • Złożenie wniosku jest bezpłatne. 
 • Nie podawaj pełnego hasła dostępu do systemu. Podaj 5 wskazanych przez nasz system znaków.
 • Sprawdź czy  jesteś na dobrej stronie logowania: https://login.ingbank.pl/mojeing/app/#login
 • Zwróć uwagę na treść sms-a z kodem autoryzacyjnym - czy dotyczy autoryzacji składanego przez Ciebie wniosku.
 • Jeśli we wniosku wpiszesz numer konta inny niż ten, który masz zapisany w Moim ING - sprawdź czy dwie pierwsze i trzy ostatnie cyfry numeru rachunku się zgadzają. Jeżeli nie - anuluj składanie wniosku i powiadom nas o tym. 
 • Sprawdź adres mejlowy, z którego otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). UPO wysyła system urzędowy z adresu: upo_empatia@mrips.gov.pl po wpłynięciu wniosku o świadczenie w programie 500+ do systemu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o nazwie emp@tia.
 • Uważaj na inne mejle dotyczące tematyki programu "Rodzina 500+". Mogą zawierać złośliwe oprogramowanie.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie

Reklamacje

x

Gdzie składać reklamacje dotyczące wniosku Rodzina 500+?

Jeśli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej ING Banku Śląskiego w zakresie rejestracji i wysyłania wniosku 

w formie elektronicznej

 

ustnie

 • telefonicznie pod numerem: 
  (32) 357 00 69
  Infolinie są dostępne 24/7.
  Koszt połączenia wg stawek operatora. 
 • osobiście w oddziale banku - znajdź oddział

 

w formie pisemnej:

 • przesyłką pocztową na adres: ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, DOR, skr. poczt. 137, 40-086 Katowice; 
 • osobiście w oddziale banku - znajdź oddział

Reklamacje rozpatrujemy zgodnie z przyjętymi w banku zasadami.

Jeśli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu

prosimy o zwrócenie się bezpośrednio do właściwego organu prowadzącego np. ośrodka pomocy społecznej, urzędu gminy, miasta.

Zobacz także

eUrząd
eUrząd w Moim ING

eUrząd

Zobacz, jak wiele spraw urzędowych możesz załatwić bez wychodzenia z domu - z profilem zaufanym.

Dokumenty w Moim ING
Moje Dokumenty w Moim ING

Dokumenty w Moim ING

Możesz bezpiecznie przechowywać ważne dokumenty i mieć do nich dostęp na każdym urządzeniu.

Dobry Start 300+
Wniosek o wyprawkę szkolną Dobry Start 300+ w Moim ING

Dobry Start 300+

Możesz złożyć wniosek 300+ w Moim ING, jeśli masz konto naszym banku.