Rodzinny kapitał opiekuńczy

 • Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca
 • Decydujesz, czy chcesz otrzymywać 500 zł przez 24 miesiące, czy 1000 zł przez 12 miesięcy
 • Wniosek złożysz wygodnie w aplikacji Moje ING lub w bankowości internetowej

W tej chwili trwają prace serwisowe. Wniosek w Moim ING jest teraz niedostępny. Przepraszamy za utrudnienia.

Twoje dziecko skończyło rok, ale nie ukończyło jeszcze 35 miesięcy przed 2022 r.?

Wygodnie

Wniosek możesz złożyć w aplikacji Moje ING mobile lub bankowości internetowej Moje ING.

Bez kryterium dochodowego

Rodzinny kapitał opiekuńczy nie zależy od dochodu Twojej rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Jako rodzic dziecka możesz zdecydować, czy chcesz otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy.

W okresie wypłaty świadczenia możesz raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.

Na drugie i kolejne dziecko

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, które wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je. Pierwszym dzieckiem jest najstarsze dziecko w rodzinie. Nie ma znaczenia jego wiek. Świadczenie otrzymasz od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc.

Jak złożyć wniosek

Aby złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy, potrzebujesz dostępu do aplikacji Moje ING lub bankowości internetowej. Otrzymasz go m.in. po otwarciu konta osobistego

1

Przygotuj się

 • Sprawdź, czy Twoje dane osobowe w Moim ING się zgadzają - użyjemy ich we wniosku
 • Przygotuj dane dzieci (imię, nazwisko, numer PESEL). Jeśli Twoje dzieci lub inni członkowie rodziny mieszkają za granicą - przygotuj też ich dane.
2

Wypełnij wniosek

Zajmie Ci to kilka minut. Przekażemy go do ZUS-u.

Kopię wniosku możesz pobrać jako PDF bezpośrednio po jego wypełnieniu.

3

Czekaj na Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO)

Otrzymasz je mejlem z adresu: noreply@zus.pl do 5 dni.

4

Czekaj na informację i pieniądze

Wnioski rozpatruje ZUS. Informację o przyznaniu świadczenia znajdziesz na swoim profilu na PUE ZUS. Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz zapytać o swój wniosek, skontaktuj się z ZUS-em.

Pieniądze będziesz otrzymywać na wskazane we wniosku konto.

Profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS)

Po złożeniu wniosku w Moim ING ZUS sprawdzi, czy masz profil na PUE ZUS.

Jeśli nie masz profilu na PUE ZUS, urząd założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku o świadczenie wychowawcze:

 • potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku
 • na numer telefonu podany we wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS. Hasło otrzymasz w wiadomości SMS od nadawcy „ZUS”.

Przez profil na PUE ZUS sprawdzisz informacje o swoim wniosku. ZUS będzie mógł kontaktować się z Tobą w sprawie świadczenia.

Pytania i odpowiedzi

 • Kto może otrzymać rodzinny kapitał opiekuńczy?

  Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca, które wspólnie z Tobą mieszka oraz które utrzymujesz.

  Jeśli dzielisz się opieką nad dzieckiem z drugim rodzicem (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) – możecie oboje złożyć wniosek. Dostaniesz wsparcie w wysokości połowy przysługującej kwoty. Drugą połowę otrzyma drugi rodzic.

  Rodzinny kapitał opiekuńczy otrzymasz na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, dlatego we wniosku musisz wskazać pierwsze dziecko w rodzinie. Pierwszym dzieckiem jest najstarsze dziecko w rodzinie. Nie ma znaczenia jego wiek.

 • Jak złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy?

  Jeśli jesteś rodzicem dziecka i masz numer PESEL, od 4 stycznia 2022 r. możesz złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO-R) w Moim ING lub od 1 stycznia 2022 r. przez portal Emp@tia lub Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

  Jeśli nie masz numeru PESEL lub jesteś rodzicem adopcyjnym, możesz złożyć wniosek tylko przez PUE ZUS.

 • Kto składa wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy? Czy wystarczy jeden rodzic, czy oboje?

  Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dzielisz się opieką nad dzieckiem (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) – oboje możecie złożyć wniosek. Świadczenie otrzymasz Ty i drugi rodzic w wysokości połowy przysługującej kwoty – 250 zł albo 500 zł miesięcznie.

 • Czy mogę zmienić decyzję w sprawie wysokości miesięcznego świadczenia?

  Tak, w okresie wypłaty świadczenia możesz raz zmienić swoją decyzję.

 • Jak długo przysługuje świadczenie?

  Rodzinny kapitał opiekuńczy możesz otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc.

 • Jaka jest wysokość świadczenia?

  Rodzinny kapitał opiekuńczy nie zależy od dochodu Twojej rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

  Jako rodzic dziecka możesz zdecydować, czy chcesz otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. W okresie wypłaty świadczenia możesz raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.

  Łączna wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego (do 12 tys. zł na dziecko) będzie obniżona o 500 zł za każdy miesiąc, gdy złożysz wniosek o kapitał po upływie ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 13. miesiąc

  Jeśli Twoje dziecko ukończyło 12. miesiąc, ale nie ukończyło 35. miesiąca przed 1 stycznia 2022 r., rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje Ci w wysokości 12 tys. zł pomniejszonej o kwotę 500 zł za każdy miesiąc przed 1 stycznia 2022 r. począwszy od tego, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc.

  Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu z Was przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc (250 zł albo 500 zł).

 • Jakie konto podać we wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy?

  Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenie. Jeśli składasz wniosek w Moim ING, najwygodniej będzie Ci wskazać konto w naszym banku. 

 • W jakiej formie otrzymam pieniądze z rodzinnego kapitału opiekuńczego?

  Kapitał otrzymasz w formie bezgotówkowej co miesiąc:

  • na wskazany przez Ciebie we wniosku numer konta
  • na rachunek w banku w dowolnym państwie członkowskim UE/EFTA, jeśli tam mieszkasz.
    
 • Czy mogę wypełnić papierowy wniosek i złożyć go w placówce ZUS?

  Nie, wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i załączniki do niego możesz złożyć tylko elektronicznie.

 • Kiedy mogę złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy?

  W Moim ING wniosek udostępnimy 4 stycznia 2022 r. Przez portal Emp@tia lub Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS możesz wnioskować już od 1 stycznia 2022 r.

  Jako rodzic możesz złożyć wniosek:

  • od pierwszego dnia, w którym dziecko kończy 9. miesiąc
  • do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc.

  Jeśli złożysz wniosek w tym okresie, rodzinny kapitał opiekuńczy będzie Ci przysługiwał od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc do:

  • ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 23. miesiąc – jeśli we wniosku wskażesz, że chcesz otrzymywać świadczenie po 1000 zł miesięcznie,
  • ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc – jeśli we wniosku wskażesz, że chcesz otrzymywać świadczenie po 500 zł miesięcznie.

  Jeżeli złożysz wniosek po miesiącu, w którym dziecko ukończy 13. miesiąc, otrzymasz pomniejszony kapitał (o 500 zł za każdy miniony miesiąc od ukończenia przez dziecko 12. miesiąca).

 • Kiedy otrzymam świadczenie?

  Jeśli złożysz wniosek od pierwszego dnia, w którym dziecko kończy 9. miesiąc do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc, otrzymasz świadczenie od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy:

  • 23. miesiąc – jeśli we wniosku wskażesz, że chcesz otrzymywać po 1000 zł miesięcznie
  • 35. miesiąc – jeśli we wniosku wskażesz, że chcesz otrzymywać po 500 zł miesięcznie.
 • Co się stanie, jeśli złożę wniosek po ukończeniu przez dziecko 13 miesięcy?

  Otrzymasz pomniejszony kapitał (o 500 zł za każdy miniony miesiąc od ukończenia przez dziecko 12. miesiąca).

 • Co się stanie, jeśli źle wypełnię wniosek?

  W takim przypadku ZUS wezwie Cię do poprawienia wniosku w ciągu 14 dni.

  Jeśli nie złożysz wymaganych dokumentów, ZUS wezwie Cię do ich dostarczenia i wyznaczy Ci termin od 14 do 30 dni.

  Wiadomość o tym, że musisz poprawić lub uzupełnić wniosek otrzymasz od ZUS-u na adres e-mail oraz numer telefonu podany we wniosku.

  Jeśli nie poprawisz, nie uzupełnisz dokumentów w wyznaczonym terminie, ZUS nie rozpatrzy Twojego wniosku.

 • Komu nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy?

  Nie otrzymasz rodzinnego kapitału opiekuńczego, jeśli:

  • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej
  • nie masz władzy rodzicielskiej
  • Tobie lub członkowi Twojej rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do kapitału (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowskich UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).
 • Moje dzieci to bliźniaki. Które dziecko mogę wskazać jako pierwsze dziecko w rodzinie?

  Jeśli dzieci urodziły się tego samego dnia, miesiąca i roku (np. bliźniaki), najstarszym dzieckiem w rodzinie jest dziecko, które wskażesz we wniosku.

 • Jak się dowiem, że mój wniosek został pozytywnie rozpatrzony?

  Informację w tej sprawie otrzymasz na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, a także mailem na adres, który podasz we wniosku.

 • Gdzie znajdę informacje o statusie złożonego wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy?

  Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje dot. świadczenia w kontekście dziecka, którego dotyczył wniosek) – zaloguj się na swój profil na PUE ZUS i przejdź do zakładki „Rodzinny kapitał opiekuńczy” – „Szczegóły Twoich wniosków”. W razie pytań o wniosek prosimy o kontakt bezpośrednio z ZUS-em.

  Po złożeniu wniosku w Moim ING ZUS sprawdzi, czy masz profil na PUE ZUS.

  Jeśli nie masz profilu na PUE ZUS, urząd założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku o świadczenie wychowawcze:

  • potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku
  • na numer telefonu podany we wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS. Hasło otrzymasz w wiadomości SMS od nadawcy „ZUS”.

  Przez profil na PUE ZUS sprawdzisz informacje o swoim wniosku. ZUS będzie mógł kontaktować się z Tobą w sprawie świadczenia.

  Pytania w sprawie rodzinnego kapitału opiekuńczego możesz kierować do ZUS:

  • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7:00 – 18:00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl
  • we wszystkich placówkach ZUS
  • podczas e-wizyty w ZUS.
 • Czy mogę odwołać się od decyzji?

  Możesz się odwołać do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji w sprawie:

  • odmowy przyznania rodzinnego kapitału opiekuńczego
  • uchylenia prawa do rodzinnego kapitału opiekuńczego
  • zmiany wysokości rodzinnego kapitału opiekuńczego
  • nienależnie pobranego rodzinnego kapitału opiekuńczego.

  Od decyzji Prezesa ZUS przysługuje Ci skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji. Skargę składasz za pośrednictwem ZUS-u.

 • Mam konto w ING i dostęp do Mojego ING. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy?

  Jeśli masz u nas konto osobiste potwierdzone przelewem lub przez selfie (wideoweryfikacja), masz ograniczony dostęp do niektórych funkcji Mojego ING, nie możesz złożyć wniosku o świadczenie przez system bankowości internetowej. Wynika to z przepisów prawa i ze względów bezpieczeństwa.

  Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w naszej placówce bankowej - miejscu spotkań, możesz złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy za pośrednictwem systemu bankowości internetowej ING.

  Sprawdź, czy wszystkie Twoje dane są poprawne

  Upewnij się, czy Twój numer telefonu zaczyna się od cyfr +48 (aby złożyć wniosek, musisz mieć polski numer telefonu).

  Jak to sprawdzić

  Wejdź w „Moje dane”, a następnie wybierz „Dane Osobiste”. Sprawdź, czy Twój numer zaczyna się od cyfr +48. Jeśli nie - wybierz „Edytuj dane”, w pozycji „Numer telefonu” wybierz „Zmień” i wpisz go raz jeszcze.

  Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z infolinią.

 • Wychowuję dziecko i wystąpiłam/wystąpiłem do sądu o jego przysposobienie. Czy mogę złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy?

  Złóż wniosek RKO-O przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

  Jeśli wychowujesz dziecko, możesz złożyć wniosek:

  • od pierwszego dnia 9. miesiąca liczonego od dnia wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia
  • do ostatniego dnia 13. miesiąca liczonego od dnia wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia.

  Jeśli złożysz wniosek w tym okresie, otrzymasz kapitał:

  • od pierwszego dnia 12. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłaś/wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia
  • do ostatniego dnia 23. miesiąca (przy miesięcznej kwocie 1 000 zł) albo 35. miesiąca (przy miesięcznej kwocie 500 zł) liczonego od dnia, w którym wystąpiłaś/wystąpiłeś do sądu, nie dłużej jednak niż:
   • do miesiąca, w którym dziecko ukończy 7. rok
   • do miesiąca, w którym dziecko ukończy 10. rok – jeśli ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

  Jeśli złożysz wniosek po wymienionych terminach, to otrzymasz kapitał od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek.

 • Moje pierwsze dziecko jest już pełnoletnie. Czy świadczenie na młodsze mi przysługuje?

  Rodzinny kapitał opiekuńczy możesz otrzymać na drugie i kolejne dzieci w wieku od ukończenia 12. do ukończenia 35. miesiąca, bez względu na wiek pierwszego dziecka w rodzinie.

 • Czy rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na dzieci urodzone przed 1 stycznia 2022 r.?

  Tak. Prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego przysługuje na drugie i kolejne dzieci w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia, nawet urodzone przed 1 stycznia 2022 roku. Na takie dzieci rodzinny kapitał opiekuńczy otrzymasz proporcjonalnie za okres od miesiąca złożenia wniosku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym drugie lub kolejne dziecko ukończy 36. miesiąc życia.

 • Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia? Jaka jest rola banku w tym procesie?

  Świadczenie przyznaje ZUS po wcześniejszej analizie wniosku.

  Rola banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy w systemie bankowości internetowej Moje ING. Bank nie weryfikuje danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez ZUS. Bank usuwa wniosek oraz załączniki bezpowrotnie po przekazaniu wniosku do ZUS.

 • Kiedy ZUS rozpatrzy mój wniosek?

  Od dnia złożenia wniosku ZUS ma maksymalnie 2 miesiące na jego rozpatrzenie. Świadczenie otrzymasz nie wcześniej niż w miesiącu, od którego przysługuje prawo do kapitału.

 • Jakie dane przetwarza bank w procesie składania wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy?

  Udostępniamy możliwość złożenia wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy przez serwis bankowości elektronicznej. Na podstawie danych z systemu banku, potwierdzamy Twoją tożsamość i pomagamy w szybszym uzupełnieniu danych we wniosku – np. imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz numeru kont w ING, jakich możesz użyć do otrzymywania rodzinnego kapitału opiekuńczego.

  Nie przekazujemy we wniosku danych dotyczących rachunków, kredytów, lokat ani żadnych innych produktów, jakie posiadasz w ING.

  Poza tożsamością nie weryfikujemy informacji, jakie podajesz we wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy. Jeśli nie podasz wystarczających informacji i nie załączysz odpowiednich załączników, będzie się kontaktował z Tobą ZUS.

 • Czy bank przekazuje do ZUS-u jakiekolwiek dane z mojego konta?

  Nie. Pomagamy Ci w wypełnieniu wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy - uzupełniamy niektóre Twoje dane, jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w ING (możesz wybrać konto w naszym banku jako rachunek, na który otrzymasz świadczenie).

 • Na jakiej podstawie bank umożliwia przesyłanie wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy?

  Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270). 

 • Jak wnioskować bezpiecznie?

  Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpiecznego wnioskowania:

  • żeby złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy w Moim ING, nie musisz instalować dodatkowych aplikacji ani oprogramowania
  • złożenie wniosku jest bezpłatne
  • nie podawaj pełnego hasła dostępu do systemu, zawsze podawaj tylko znaki wskazane przez system
  • sprawdź, czy połączenie jest bezpieczne: zawsze zwracaj uwagę, czy adresy stron logowania widoczne w pasku adresowym są poprawne, czy są poprzedzone zapisem „https” oraz czy na pasku adresu przeglądarki u dołu lub u góry ekranu jest widoczna kłódka (w najnowszych przeglądarkach najczęściej u góry po prawej stronie na pasku adresu przeglądarki). Kłódka musi być zamknięta. Klikając w nią, możesz sprawdzić poprawność oraz ważność certyfikatu
  • zwróć uwagę na kod autoryzacyjny, który otrzymasz sms-em. Jeśli wpiszesz rachunek inny niż ten, który jest u nas w systemie: sprawdź czy dwie pierwsze i trzy ostatnie cyfry numeru rachunku zgadzają z numerem wprowadzonym we wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy. Jeżeli coś się nie zgadza, anuluj operację i powiadom nas o tym
  • sprawdź adres e-mail, z którego otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). UPO będą wysyłane z adresu: noreply@zus.pl po wpłynięciu wniosku o świadczenie do systemu ZUS
  • uważaj na inne wiadomości e-mail dotyczące rodzinnego kapitału opiekuńczego: mogą zawierać złośliwe oprogramowanie.
 • Czy bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy?

  W Moim ING udostępniamy klientom wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy oraz odpowiadamy za przekazanie go do systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Kiedy tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskażesz we wniosku, wszelkie pytania i obsługę wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy przejmuje ZUS. W razie reklamacji dotyczącej wniosku prosimy o kontakt bezpośrednio z ZUS.

 • Jak mogę się skontaktować z ZUS w sprawie wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy?

  Pytania w sprawie rodzinnego kapitału opiekuńczego możesz kierować do ZUS:

  • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7:00 – 18:00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl
  • we wszystkich placówkach ZUS
  • podczas e-wizyty w ZUS.

Przydatne informacje

Reklamacje

x

Gdzie składać reklamacje dotyczące wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy?

Jeśli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej ING Banku Śląskiego w zakresie rejestracji i wysyłania wniosku 

w formie elektronicznej

 

ustnie

 

w formie pisemnej:

Reklamacje rozpatrujemy zgodnie z przyjętymi w banku zasadami.

Jeśli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu
zwróć się bezpośrednio do ZUS-u.

Zobacz także

Ubezpieczenie dla dziecka
Ikona ubezpieczenia dla dziecka

Ubezpieczenie dla dziecka

Chroni w domu, w żłobku, na placu zabaw - 24/7. 3 warianty ochrony do wyboru.

eUrząd
eUrząd w Moim ING

eUrząd

Zobacz, jak wiele spraw urzędowych możesz załatwić bez wychodzenia z domu.

Wniosek 500+
Wniosek 500+ w Moim ING

Wniosek 500+

Możesz złożyć wniosek 500+ w Moim ING, jeśli masz konto naszym banku.