Rodzina 500+

 • Program obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia - bez względu na dochód rodziny
 • Wniosek 500+ na dziecko złożysz wygodnie w aplikacji Moje ING lub w bankowości internetowej

Wygodnie

Wniosek możesz złożyć w aplikacji Moje ING mobile lub bankowości internetowej Moje ING.

Bez kryterium dochodowego

Wniosek możesz złożyć przez bank w aplikacji Moje ING mobile lub bankowości internetowej Moje ING - jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka i masz numer PESEL.

Jeśli jesteś rodzicem samotnie wychowującym dzieci, nie musisz załączać dokumentów dotyczących dochodów ani dokumentów potwierdzających ustalenie alimentów.


W jakich sytuacjach musisz złożyć wniosek przez PUE ZUS

 • Jeśli nie masz numeru PESEL
 • Jeśli jesteś rodzicem adopcyjnym
 • Jeśli Ty, Twój współmałżonek lub drugi rodzic dziecka pracujecie, mieszkacie lub pobieracie świadczenia za granicą z państwa UE/EFTA albo z Wielkiej Brytanii i chcesz złożyć wniosek teraz.

Na nowo narodzone dziecko

W przypadku nowo narodzonego dziecka masz 3 miesiące na złożenie wniosku, aby otrzymać świadczenie od dnia narodzin.

Jeśli chcesz otrzymać 500+ dla dziecka urodzonego do 31 maja 2022 r., zaloguj się do Mojego ING i wypełnij 2 wnioski:

 • na obecny okres świadczeniowy 2021/2022 - jeśli nie udało Ci się złożyć wniosku wcześniej
 • na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 - wniosek możesz złożyć od 1 lutego 2022 r.

Ważne daty

Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023 roku.

Wypłata świadczenia zależy od tego, w którym miesiącu złożysz wniosek. Jeśli złożysz wniosek:

 • do 30 kwietnia 2022 roku - utrzymasz ciągłość wypłaty świadczenia i otrzymasz je najpóźniej do 30 czerwca 2022 roku
 • w maju 2022 roku - świadczenie za czerwiec i lipiec otrzymasz najpóźniej do 31 lipca 2022 roku
 • w czerwcu 2022 roku - świadczenie za czerwiec, lipiec i sierpień otrzymasz najpóźniej do 31 sierpnia 2022 roku
 • po 30 czerwca 2022 roku - otrzymasz świadczenie od miesiąca złożenia wniosku (np. jeżeli złożysz wniosek w lipcu 2022 roku, świadczenie 500+ otrzymasz za lipiec i kolejne miesiące do 30 września 2022 roku) lub od miesiąca urodzenia dziecka - jeśli złożysz wniosek w ciągu 3 miesięcy od daty urodzenia.

Jak złożyć wniosek 500+ przez bank

Aby złożyć wniosek Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy (od 1 czerwca do 2022 do 31 maja 2023 r.), potrzebujesz dostępu do aplikacji Moje ING lub bankowości internetowej. Otrzymasz go m.in. po otwarciu konta osobistego. Jeśli Ty, Twój współmałżonek lub drugi rodzic dziecka pracujecie, mieszkacie lub pobieracie świadczenia za granicą z państwa UE/EFTA albo z Wielkiej Brytanii i chcesz złożyć wniosek teraz, zrobisz to przez PUE ZUS.

1

Przygotuj się

Sprawdź, czy Twoje dane osobowe w Moim ING się zgadzają - użyjemy ich we wniosku

Przygotuj dane dzieci (imię, nazwisko, numer PESEL). Jeśli Twoje dzieci lub inni członkowie rodziny mieszkają za granicą - przygotuj też ich dane.

2

Wypełnij wniosek

Zajmie Ci to kilka minut. Przekażemy go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Kopię wniosku możesz pobrać jako PDF bezpośrednio po jego wypełnieniu.

Złóż wniosek

3

Czekaj na Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO)

Otrzymasz je mejlem z adresu: noreply@zus.pl do 5 dni.

4

Czekaj na informację i pieniądze

Wnioski rozpatruje ZUS. Informację o przyznaniu świadczenia znajdziesz na swoim profilu na PUE ZUS. Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz zapytać o swój wniosek, skontaktuj się z ZUS-em.

Pieniądze będziesz otrzymywać na wskazane we wniosku konto co miesiąc do 31 maja 2023 r. lub do ukończenia przez dziecko 18 lat (jeśli dziecko kończy 18 lat w czasie trwania okresu świadczeniowego).

Profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS)

Po złożeniu wniosku w Moim ING ZUS sprawdzi, czy masz profil na PUE ZUS.

Jeśli nie masz profilu na PUE ZUS, urząd założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku o świadczenie wychowawcze:

 • potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku
 • na numer telefonu podany we wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS. Hasło otrzymasz w wiadomości SMS od nadawcy „ZUS”.

Przez profil na PUE ZUS sprawdzisz informacje o swoim wniosku i świadczeniu wychowawczym. ZUS będzie mógł kontaktować się z Tobą w sprawie świadczenia.

Pytania i odpowiedzi

 • Moje dziecko właśnie się urodziło. Czy muszę składać 2 wnioski?

  Aby otrzymać świadczenie 500+ na nowo narodzone dziecko za okresy 2021/2022 i 2022/2023, zaloguj się do Mojego ING i wypełnij 2 wnioski: 

  • na obecny okres świadczeniowy 2021/2022 - jeśli nie udało Ci się złożyć wniosku wcześniej
  • na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 - wniosek możesz złożyć do 1 lutego 2022 r.
 • Kiedy mogę się spodziewać wypłaty świadczenia?

  Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres 2022/2023, który trwa od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r., możesz składać od 1 lutego 2022 r. tylko elektronicznie.

  Wypłata świadczenia zależy od tego, w którym miesiącu złożysz wniosek. Jeśli złożysz wniosek:

  • do 30 kwietnia 2022 roku - utrzymasz ciągłość wypłaty świadczenia i otrzymasz je najpóźniej do 30 czerwca 2022 roku
  • w maju 2022 roku - świadczenie za czerwiec i lipiec otrzymasz najpóźniej do 31 lipca 2022 roku
  • w czerwcu 2022 roku - świadczenie za czerwiec, lipiec i sierpień otrzymasz najpóźniej do 31 sierpnia 2022 roku
  • po 30 czerwca 2022 roku - otrzymasz świadczenie od miesiąca złożenia wniosku (np. jeżeli złożysz wniosek w lipcu 2022 roku, świadczenie 500+ otrzymasz za lipiec i kolejne miesiące do 30 września 2022 roku) lub od miesiąca urodzenia dziecka - jeśli złożysz wniosek w ciągu 3 miesięcy od daty urodzenia.
 • Jak przygotować załączniki do wniosku Rodzina 500+?

  Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:

  • Format załączników to JPG, PNG lub PDF
  • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

  Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Rodzina 500+, niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z infolinią banku.

 • Co to jest Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO/UPP)?

  Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO/UPP) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Otrzymanie potwierdzenia wniosku z banku oraz UPO/UPP nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne na dziecko. Każdy wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez ZUS indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego, a ZUS może skontaktować się z Tobą i wymagać dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

 • Jak zorientuję się, że mój wniosek Rodzina 500+ został źle wypełniony?

  Jeżeli nie wypełnisz prawidłowo wniosku, ZUS wezwie Cię do poprawienia wniosku w ciągu 14 dni.

  Jeśli nie złożysz wymaganych dokumentów, ZUS wezwie Cię do ich dostarczenia i wyznaczy Ci termin od 14 do 30 dni.

  Wiadomość o tym, że musisz poprawić lub uzupełnić wniosek otrzymasz od ZUS-u na adres e-mail oraz numer telefonu podany we wniosku.

  Jeśli nie poprawisz wniosku, nie uzupełnisz dokumentów w wyznaczonym terminie, ZUS nie rozpatrzy Twojego wniosku.

 • Czy bank przekazuje do ZUS-u jakiekolwiek dane z mojego konta?

  Nie. Pomagamy Ci w wypełnieniu wniosku o 500+ - uzupełniamy niektóre Twoje dane, jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w ING (możesz wybrać konto w naszym banku jako rachunek, na który otrzymasz świadczenie).

 • Czy bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Rodzina 500+”?

  W Moim ING udostępniamy klientom wniosek o świadczenie Rodzina 500+ oraz odpowiadamy za przekazanie go do systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Kiedy tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskażesz we wniosku, wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze przejmuje ZUS. W razie reklamacji dotyczącej złożonego wniosku prosimy o kontakt bezpośrednio z ZUS-em.

  Pytania w sprawie programu Rodzina 500+ możesz kierować do ZUS:

  • na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 55 00 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8:00 –15:00 
  • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7:00 – 18:00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl
  • we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty w ZUS.
 • Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane z konta?

  Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając niektóre Twoje dane, jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta, który będziesz mógł wskazać jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w banku.

 • Czy ING Bank Śląski umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+?

  Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w ING dla osób, które są klientami banku i mają dostęp do naszej bankowości internetowej.

  W naszym banku wniosek możesz złożyć w aplikacji Moje ING mobile lub bankowości internetowej Moje ING - jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka i masz numer PESEL. 

  Jeśli nie masz numeru PESEL, możesz złożyć wniosek tylko przez PUE ZUS.

  Jeśli jesteś rodzicem adopcyjnym, możesz złożyć wniosek tylko przez PUE ZUS.

 • Czy muszę być klientem ING, aby złożyć wniosek Rodzina 500+ za jego pośrednictwem?

  Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w ING jedynie dla osób, które są klientami banku i mają dostęp do Mojego ING.

 • Jakie dane przetwarza bank w procesie składania wniosku o 500+?

  Udostępniamy możliwość złożenia wniosku o świadczenie Rodzina 500+ przez serwis bankowości elektronicznej. Na podstawie danych z systemu banku, potwierdzamy Twoją tożsamość i pomagamy w szybszym uzupełnieniu danych we wniosku – np. imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz podpowiada numery kont w ING, jakich możesz użyć do otrzymywania 500+.

  Nie przekazujemy we wniosku danych dotyczących rachunków, kredytów, lokat ani żadnych innych produktów, jakie posiadasz w ING.

  Poza tożsamością nie weryfikujemy informacji, jakie podajesz we wniosku o świadczenie 500+. Jeśli nie podasz wystarczających informacji i nie załączysz odpowiednich załączników, będzie się kontaktował z Tobą ZUS.

 • Czy po wysłaniu wniosku przez system bankowości internetowej będzie można go modyfikować?

  Nie, nie możesz. Jeśli chcesz zmodyfikować lub uzupełnić wniosek, skontaktuj się z ZUS-em.

  Jeśli chcesz skorygować wniosek po wysłaniu, złóż go ponownie i wprowadź poprawne dane. Jeśli chcesz dosłać do wniosku brakujące załączniki, możesz to zrobić na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

  Po złożeniu wniosku w Moim ING ZUS sprawdzi, czy masz profil na PUE ZUS.

  Jeśli nie masz profilu na PUE ZUS, urząd założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku o świadczenie wychowawcze:

  • potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku
  • na numer telefonu podany we wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS. Hasło otrzymasz w wiadomości SMS od nadawcy „ZUS”.

  Przez profil na PUE ZUS sprawdzisz informacje o swoim wniosku i świadczeniu wychowawczym. ZUS będzie mógł kontaktować się z Tobą w sprawie świadczenia.

 • Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń? Czy mogę we wniosku podać konto dziecka?

  Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w Moim ING, najwygodniej będzie Ci wskazać konto w naszym banku.

 • Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem banku? Jaką rolę ma bank i ZUS?

  ING weryfikuje Twoją tożsamość i umożliwia złożenie elektronicznego wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości internetowej.

  W tym procesie nie weryfikujemy formalnie i merytorycznie danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiadamy informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez ZUS. Wniosek oraz załączniki przekazujemy do ZUS-u i usuwamy bezpowrotnie po ich wysłaniu. 

  Twój wniosek o świadczenie Rodzina 500+ obsługuje ZUS. Każdy wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez ZUS indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego. ZUS może skontaktować się z Tobą i wymagać dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

  Informacje o złożonym wniosku oraz  informację o przyznaniu świadczenia lub decyzję o odmowie jego przyznania znajdziesz na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ w ING?

  Wniosek możesz złożyć w aplikacji Moje ING mobile lub bankowości internetowej Moje ING - jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka i masz numer PESEL.

  Jeśli nie masz numeru PESEL możesz złożyć wniosek tylko przez PUE ZUS.

  Jeśli jesteś rodzicem adopcyjnym możesz złożyć wniosek tylko przez PUE ZUS.

  1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek:

  • przygotuj dane osobowe, swoje i osób mieszkających z Tobą w gospodarstwie domowym, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny). Część danych zostanie zaczytanych z systemu banku
  • przygotuj wybrane dokumenty w wersji elektronicznej. Zakres dokumentów dołączany do wniosku jest zależny od indywidualnej sytuacji wnioskującego

  2. Zaloguj się do Mojego ING.

  3. Znajdź wniosek Rodzina 500+.

  4. Wypełnij dane we wniosku zgodnie z instrukcjami na ekranie.

  5. Dodaj do wniosku załączniki, jeśli są one wymagane.

  6. Zatwierdź i wyślij wniosek. 

  7. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji kopię wniosku. To jedyny moment, kiedy możesz pobrać kopię wniosku.

  8. Po przekazaniu przez bank wniosku do ZUS-u, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku Rodzina 500+ (UPO). Mail otrzymasz z adresu: noreply@zus.pl

  9. Jeśli chcesz uzyskać informacje na temat etapu rozpatrywania Twojego wniosku, skontaktuj się z ZUS-em – wejdź na swój indywidualny profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 • Kiedy mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+ przez serwis bankowości internetowej?

  Kopię pobranego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz w momencie zakończenia wypełniania wniosku Rodzina 500+ w serwisie bankowości internetowej.

 • Kto składa wniosek Rodzina 500+. Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

  Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny – takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.

  Jeśli rodzice są po rozwodzie – wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje i który utrzymuje dziecko. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) – oboje mogą złożyć wniosek. Każdemu z rodziców przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc.

 • Jak złożyć wniosek 500+, jeśli pracuję, mieszkam, pobieram świadczenia za granicą z państwa UE/EFTA?

  Jeśli Ty, Twój współmałżonek lub drugi rodzic dziecka pracujecie, mieszkacie lub pobieracie świadczenia za granicą z państwa UE/EFTA albo z Wielkiej Brytanii i chcesz złożyć wniosek teraz, zrobisz to przez PUE ZUS.

 • Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia 500+? Jaka jest rola banku w tym procesie?

  Świadczenie przyznaje ZUS po wcześniejszej analizie wniosku.

  Rola banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze w systemie bankowości internetowej Moje ING. Nie weryfikujemy danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiadamy informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez ZUS. Usuwamy wniosek oraz załączniki bezpowrotnie po przekazaniu wniosku do ZUS-u.

 • Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu rodzina 500+. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem ING?

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się ZUS-em.

 • Na jakiej podstawie bank umożliwia przesyłanie wniosków o świadczenia 500+?

  ING Bank Śląski podpisał umowę porozumienie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej dotyczącą składania wniosków w programie Rodzina 500+ w serwisach bankowych ING. Podstawa prawna takiego rozwiązania wynika z przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 • Skąd będę wiedzieć, że UPO jest z wiarygodnego źródła?

  Wiadomość e-mail z UPO o tytule „Urzędowe poświadczenie odbioru wniosku o świadczenie 500+” otrzymasz od noreply@zus.pl

 • Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ za pośrednictwem ING?

  Jeśli chcesz ubiegać się o świadczenie 500+ na nowonarodzone dziecko, możesz za pośrednictwem Mojego ING złożyć kolejny wniosek na to dziecko.

 • Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?

  Pytania w sprawie programu Rodzina 500+ możesz kierować do ZUS:

  • na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 55 00 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8:00 –15:00 
  • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7:00 – 18:00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl
  • we wszystkich placówkach ZUS
  • podczas e-wizyty w ZUS.

Złóż wniosek Rodzina 500+ przez internet

Wygodnie - w Moim ING

Złóż wniosek

Przydatne informacje

Bezpieczeństwo

x

Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpiecznego wnioskowania

 • Żeby złożyć wniosek w programie „Rodzina 500+” w Moim ING, nie musisz instalować dodatkowych aplikacji ani oprogramowania.
 • Złożenie wniosku jest bezpłatne. 
 • Nie podawaj pełnego hasła dostępu do systemu. Podaj 5 wskazanych przez nasz system znaków.
 • Sprawdź czy  jesteś na dobrej stronie logowania: https://login.ingbank.pl/mojeing/app/#login
 • Zwróć uwagę na treść sms-a z kodem autoryzacyjnym - czy dotyczy autoryzacji składanego przez Ciebie wniosku.
 • Jeśli we wniosku wpiszesz numer konta inny niż ten, który masz zapisany w Moim ING - sprawdź czy dwie pierwsze i trzy ostatnie cyfry numeru rachunku się zgadzają. Jeżeli nie - anuluj składanie wniosku i powiadom nas o tym.
 • Sprawdź adres mejlowy, z którego otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). UPO wysyła ZUS z adresu: noreply@zus.pl po wpłynięciu wniosku o świadczenie w programie 500+ do systemu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o nazwie Emp@tia.
 • Uważaj na inne mejle dotyczące tematyki programu „Rodzina 500+”. Mogą zawierać złośliwe oprogramowanie.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie

Reklamacje

x

Gdzie składać reklamacje dotyczące wniosku Rodzina 500+?

Jeśli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej ING Banku Śląskiego w zakresie rejestracji i wysyłania wniosku 

w formie elektronicznej

 

ustnie

 

w formie pisemnej:

Reklamacje rozpatrujemy zgodnie z przyjętymi w banku zasadami.

Jeśli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu
zwróć się bezpośrednio do ZUS-u.

Zobacz także

eUrząd
eUrząd w Moim ING

eUrząd

Zobacz, jak wiele spraw urzędowych możesz załatwić bez wychodzenia z domu - z profilem zaufanym.

Dokumenty w Moim ING
Moje Dokumenty w Moim ING

Dokumenty w Moim ING

Możesz bezpiecznie przechowywać ważne dokumenty i mieć do nich dostęp na każdym urządzeniu.

Dobry Start 300+
Wniosek o wyprawkę szkolną Dobry Start 300+ w Moim ING

Dobry Start 300+

Możesz złożyć wniosek 300+ w Moim ING, jeśli masz konto naszym banku.