Czym jest SEPA?

SEPA, czyli jednolity obszar płatności w euro (ang. Single Euro Payments Area) - to inicjatywa, która ułatwia międzynarodowe płatności w euro. 

Jakie kraje obejmuje SEPA?

Jednolity obszar płatności w euro (SEPA – ang Single Euro Payments Area) – obejmuje państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których listę udostępniamy na tablicy ogłoszeń w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku oraz państwa EFTA nie będące państwami EOG i inne państwa określone przez European Payments Council.

Na konta w tych krajach zrobisz przelew SEPA (przelew europejski). Za wypłatę euro z bankomatu zapłacisz tam tyle samo, co za wypłatę gotówki w obcych bankomatach w Polsce (innych niż bankomaty ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash).

 • Andora (AD)
 • Austria (AT)
 • Belgia (BE)
 • Bułgaria (BG)
 • Chorwacja  (HR)
 • Cypr (CY)
 • Czechy (CZ)
 • Dania (DK)
 • Estonia (EE)
 • Finlandia (FI) oraz Wyspy Alandzkie 
 • Francja (FR) oraz Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika, Majotta, Reunion, Saint Barthelemy, Saint Martin, Saint Pierre i Miquelon
 • Grecja (GR)
 • Hiszpania (ES) oraz Wyspy Kanaryjskie
 • Holandia (NL)
 • Irlandia (IE)
 • Islandia (IS)
 • Lichtenstein (LI)
 • Litwa (LT)
 • Luksemburg (LU)
 • Łotwa (LV),
 • Malta (MT)
 • Monako (MC)
 • Niemcy (DE)
 • Norwegia (NO)
 • Polska (PL)
 • Portugalia (PT) oraz Azory i Madera
 • Rumunia (RO)
 • San Marino (SM)
 • Słowacja (SK)
 • Słowenia (SI)
 • Szwajcaria (CH)
 • Szwecja (SE)
 • Watykan (VA)
 • Węgry (HU)
 • Wielka Brytania (GB) oraz Gibraltar, Guernsey, Jersey, Wyspa Man
 • Włochy (IT).

W nawiasach podajemy kod IBAN do przelewów SEPA.

Zobacz także

Przelew europejski czyli polecenie przelewu SEPA

Przelew europejski czyli polecenie przelewu SEPA

Przelew w euro na konta w Jednolitym Obszarze Płatności w Euro (SEPA). Wysyłasz go w Moim ING.

Jak korzystać z naszych kart za granicą

Jak korzystać z naszych kart za granicą

Używaj swojej karty do konta lub karty kredytowej za granicą tak łatwo jak w kraju. Zobacz jak robić to bezpiecznie i ile to kosztuje.