Polecenie zapłaty

  • Ustawiasz automatyczne płatności Twoich rachunków
  • Nie musisz pamiętać o powtarzających się przelewach
  • Dostaniesz wiadomość, jeśli zabraknie pieniędzy na przelew
  • Twoje rachunki opłacimy na czas i we właściwej kwocie

Jak to działa

1

Aktywujesz usługę

Aktywujesz polecenie zapłaty w Moim ING lub u odbiorcy płatności.

2

Dostawca wysyła informacje do banku

Twój dostawca usług (odbiorca płatności) wysyła do nas informację o wysokości Twojego rachunku i terminie płatności.

3

Robimy przelew

Pobieramy odpowiednią kwotę z Twojego konta w terminie płatności i przelewamy ją na konto odbiorcy.

Wiadomość o braku środków

Informację znajdziesz w skrzynce Wiadomości w bankowości internetowej Moje ING.
Jeśli nie korzystasz z Mojego ING, możemy wysłać Ci wiadomość w formie papierowej.

Jak skorzystać z polecenia zapłaty

W Moim ING

x
1

Zaloguj się do Mojego ING

Wejdź do Usług. W sekcji „Ułatwienia płatności” wybierz „Zaplanowane płatności”.

2

Zaplanuj

Wybierz przycisk „Dodaj płatność”, a następnie „Polecenie zapłaty”.

3

Wybierz konto i odbiorcę

Wskaż konto, z którego mamy pobrać pieniądze na opłacenie rachunków. Następnie wskaż odbiorcę płatności. Możesz go znaleźć na liście po nazwie lub numerze NIP.

4

Podaj szczegóły i zatwierdź

Zarejestrujemy Twoje polecenie zapłaty i przekażemy odbiorcy.

U odbiorcy płatności

x
1

Skontaktuj się z dostawcą

Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług (np. spółdzielnią, zakładem energetycznym, operatorem telefonicznym) i upewnij się, czy oferuje rozliczanie płatności w formie polecenia zapłaty.

2

Wypełnij formularz

Wypełnij w dwóch egzemplarzach standardowy formularz Zgody na obciążanie rachunku.
Pobierz formularz

3

Wyślij formularz

Jeden formularz prześlij do nas, drugi dostarcz odbiorcy płatności.

Odbiorca płatności powinien dostarczyć Ci rachunek lub fakturę z podaniem kwoty oraz daty płatności. Jeśli zauważyłeś błąd, złóż dyspozycję zwrotu srodków. W takiej sytuacji natychmiast zwrócimy pełną kwotę transakcji na Twoje konto.
Dyspozycję zwrotu środków możesz złożyć w ciągu:

  • 56 dni kalendarzowych od dnia obciążenia Twojego konta osobistego
  • 5 dni kalendarzowych od dnia obciążenia Twojego konta firmowego, jeśli jesteś przedsiębiorcą.