Przelew europejski SEPA

  • Przelew w euro na konta w krajach SEPA dostępny w Moim ING i w miejscu spotkań
  • Pieniądze u odbiorcy nawet następnego dnia po zleceniu przelewu1
  • 0 zł za przelew w trybie standardowym w Moim ING
  • 0 zł za przelew zagraniczny w euro przychodzący z krajów SEPA na Twój rachunek
  • Z konta osobistego w złotych lub walutach obcych

Jak zrobić przelew SEPA?

1

Wejdź w Przelewy w Moim ING

Wybierz konto, z którego chcesz przesłać pieniądze i opcję „przelew walutowy”.

Zrób przelew

2

Wpisz numer konta odbiorcy w formacie IBAN

Podaj jego imię, nazwisko, adres i kraj, w którym ma konto. Przelew zrealizujemy tylko jeśli odbiorca ma konto na terenie jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA).

Nie podawaj banku pośredniczącego.

3

Wpisz kwotę transakcji w euro

i podaj tytuł przelewu.

4

Wybierz standardowy czas realizacji

Pokażemy Ci koszt przelewu, jaki poniesiesz.
Potwierdź transakcję.

icon

Polecenia przelewów SEPA (przelewy europejskie) realizujemy do wysokości salda na koncie. Zapewnij odpowiednią kwotę na swoim koncie do momentu rozliczenia przelewu. Opłaty pobieramy na koniec okresu rozliczeniowego.

Opłaty i dokumenty

Opłaty

x

Dla przelewów z konta walutowego

Opłata

Polecenie przelewu SEPA (przelew walutowy w EUR)
złożony przez system bankowości internetowej - przelew europejski

 

na rachunek w innym banku w kraju

0 zł

na rachunek w innym banku poza krajem

0 zł
Przelew TARGET2 (przelew walutowy w EUR) złożony przez system bankowości internetowej - przelew europejski

 

na rachunek w innym banku w kraju

0 zł
30 zł

na rachunek w innym banku poza krajem

0 zł
30 zł

Polecenie przelewu SEPA (przelew walutowy w EUR złożony w miejscu spotkań) – przelew europejski

 

na rachunek w innym banku w kraju

9 zł

na rachunek w innym banku poza krajem

9 zł

Przelew TARGET3 (przelew walutowy w EUR złożony w miejscu spotkań) – przelew europejski

 

na rachunek w innym banku w kraju

9 zł
30 zł

na rachunek w innym banku poza krajem

9 zł
30 zł

Koszt przewalutowania transakcji zgodnie z tabelą kursową banku.

Zobacz pełną tabelę opłat i prowizji

 

Jednolity obszar płatności w euro (SEPA – ang Single Euro Payments Area) obejmuje państwa członkowskie Unii Europejskiej i państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które są stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zobacz aktualnę listę krajów i terytoriów zależnych, które do niego należą wraz z kodami BIC i IBAN, po których są identyfikowane konta w tych krajach.

1. Uznanie rachunku banku odbiorcy nastąpi nie później niż w najbliższym dniu roboczym przypadającym po dniu obciążenia rachunku z tytułu realizacji transakcji (dacie realizacji).

2. Przelew TARGET realizujemy wyłącznie w trybie pilnym (DZIŚ). Opłata za jego realizację składa się z opłaty 0 zł (opłata za przelew) oraz opłaty 30 zł (opłata za tryb pilny DZIŚ).

3. Przelew TARGET realizowany jest wyłącznie w trybie pilnym (DZIŚ). Opłata za jego realizację składa się z opłaty za przelew, której wysokość jest uzależniona od rodzaju rachunku, oraz opłaty 30 PLN (opłata za tryb pilny (DZIŚ)).