Stałe zlecenie

  • Nie musisz pamiętać o powtarzających się płatnościach
  • Zlecasz automatyczny i cykliczny przelew w tej samej kwocie
  • Wysyłasz do dowolnego odbiorcy w kraju w PLN
  • Wybierasz termin i kwotę przelewu
  • Stałe zlecenie zrobisz bezpłatnie w Moim ING lub w dowolnym oddziale

Jak skorzystać ze stałego zlecenia

1

Wybierz konto

W Moim ING wybierz „Przelewy” i wskaż konto, z którego mamy pobierać pieniądze.

Zaloguj się

2

Podaj szczegóły

Wpisz odbiorcę, kwotę i tytuł płatności.

3

Określ terminy

Zaznacz opcję stałe zlecenie. Podaj częstotliwość, daty realizacji przelewów oraz datę rozpoczęcia i zakończenia zlecenia.

4

Zatwierdź

Potwierdź dane stałego zlecenia kodem SMS otrzymanym z banku lub w aplikacji mobilnej Moje ING mobile.

Wiadomość o braku środków

Informację znajdziesz w skrzynce Wiadomości w bankowości internetowej Moje ING.
Jeśli nie korzystasz z Mojego ING, możemy wysłać Ci wiadomość w formie papierowej.