Wszystkie konta w jednej aplikacji

 • Dodajesz konta i karty, które masz w innych bankach do Mojego ING
 • Sprawdzasz stan swoich kont z różnych banków w jednej aplikacji
 • Zlecasz przelewy z kont w innych bankach w Moim ING
 • Widzisz historię transakcji z wszystkich kont razem
 • Analizujesz wydatki z kont w różnych bankach i planujesz dla nich wspólny budżet
 • Nowość: Dodajesz konto i kartę z Credit Agricole

Możesz dodać do Mojego ING konta i karty z: Alior Banku, BNP Paribas, Credit AgricolemBanku, Banku Millennium, Banku Pekao, PKO BP, Santander Bank Polska

Dodaj konto

Jesteś  naszym klientem

Zaloguj się do Mojego ING i tam dodaj konto.

Dodaj konto do Mojego ING


Nie jesteś naszym klientem?

Otwórz konto przez internet - na stronie www lub w aplikacji Moje ING w telefonie.

Otwórz konto

Twoje konta i karty w jednym miejscu

Wszystkie konta i karty w jednym miejscu

Do Mojego ING dodajesz konta osobiste, firmowe, oszczędnościowe, karty przedpłacone, wirtualne i karty kredytowe – Twoje i te, do których jesteś pełnomocnikiem. 

Decydujesz, w jakiej grupie produktów mamy Ci je pokazywać: w kontach, oszczędnościach czy kartach, w Twoim profilu osobistym czy firmowym.

Stan kont z innych banków sprawdzasz w aplikacji Moje ING mobile przed zalogowaniem, tak samo jak dla kont w naszym banku. Wystarczy, że dodasz skrót do konta na ekranie przed zalogowaniem. Ty wybierasz czy mamy Ci pokazywać kwotę, czy wartość procentową.

Zlecenie przelewu z konta w innym banku

W Moim ING sprawdzasz, na którym koncie masz pieniądze i od razu zlecasz przelew. Możesz go wysłać w złotych z konta w PLN w: Alior Banku, BNP Paribas, mBanku, Banku Millennium, Pekao S.A., PKO BP i Santander Bank Polska. 

Jak to zrobić

 • Wybierz konto, z którego chcesz wysłać pieniądze - na stronie głównej Mojego ING albo w Przelewach.
 • Wybierz typ przelewu. Przelew z konta w ING na dodane konto lub odwrotnie, zlecasz jako „Przelew między moimi kontami”.
 • Uzupełnij szczegóły przelewu i kliknij: „Wykonaj transakcję”.
 • Potwierdź przelew na stronie drugiego banku. Przekierujemy Cię tam bezpiecznym połączeniem. Potem wróć do Mojego ING.
 • Kiedy przelew zostanie zrealizowany, zobaczysz go na Historii transakcji.

Pożyczka bez dokumentów o wynagrodzeniu na koncie poza ING

Starasz się u nas o pożyczkę, a Twoje wynagrodzenie wpływa na konto w innym banku?

Nie musisz już dostarczać nam dokumentów potwierdzających dochody. Na podstawie Twojej dodatkowej zgody szybko je zweryfikujemy dzięki historii konta z innego banku dodanego do Mojego ING.

Analiza wydatków i Budżet

Możesz analizować wydatki z kont i kart w PLN dodanych do Mojego ING. Pokażemy Ci je w Analizie wydatków razem z wydatkami z Twoich kont w naszym banku. Dla kont i kart w PLN zaplanujesz również jeden wspólny Budżet. 

Jeśli chcesz analizować tylko niektóre konta lub karty, łatwo zmienisz to w szczegółach Analizy wydatków i Budżetu w Moim ING. Znajdziesz je w zakładce „Usługi”.

Jak to działa?

 • Wydatkom z kont i kart w PLN z innych banków przypisujemy kategorie, takie jak wydatkom z kont w naszym banku. 
 • Transakcje między Twoimi kontami w ING i kontami z innych banków dodanymi do Mojego ING mają kategorię „Transfer wewnętrzny”. W każdej chwili możesz zmienić ją na inną.
 • Wykresy dla Analizy wydatków i Budżetu na stronie głównej Mojego ING, uwzględniają wydatki z dodanych kont i kart z innych banków, niezależnie od tego, jaki widok ustawisz - „Tylko ING / Wszystkie banki”. 

Jak dodać konto do Mojego ING?

1

Wybierz „Dodaj konto z innego banku” w Moim ING

Skorzystaj z opcji „Dodaj+” na stronie głównej po zalogowaniu lub w Ofercie wybierz Konta osobiste.

Dodaj konto

Jak dodać konto z innego banku

2

Wybierz bank, z którego konto chcesz dodać

Przekierujemy Cię na specjalną, bezpieczną stronę logowania do tego banku. Zaloguj się tam.

Wybierz konta, które chcesz widzieć w Moim ING.

3

Potwierdź dodanie kont w aplikacji drugiego banku lub SMS-em

Następnie wróć do Mojego ING.

4

Wróć do Mojego ING, by zakończyć dodawanie kont

Zobaczysz je od razu z innymi swoimi kontami. Możesz nadać kontom własną nazwę oraz określić, jak mają być prezentowane.

Dostęp do konta przedłużasz co 90 dni.

Podstawą do działania tej usługi oraz przekazywania danych między bankami i innymi dostawcami usług płatniczych jest unijna dyrektywa PSD2 (Payment Service Directive) oraz ustawa o usługach płatniczych.

Ważne

Nie przenosimy Ci konta do naszego banku

Kontrola nad danymi o kontach

 • Ty decydujesz, do czego możemy użyć Twoich danych.
 • Dane od innych banków otrzymujemy w sposób zaszyfrowany.
 • Nie przekazujemy w zamian danych o Twoich kontach u nas.
 • Nie przechowujemy Twoich haseł do innych banków. Dane do logowania zawsze podajesz na stronie drugiego banku.
 • Dostęp do swoich kont przedłużasz co 90 dni. Zanim dostęp wygaśnie, przypomnimy Ci o tym w Moim ING .

Pytania i odpowiedzi

 • Ile kosztuje korzystanie z usługi Dodaj konto z innego banku?

  Z podglądu kont z innych banków w Moim ING korzystasz za 0 zł. Nie pobieramy opłaty również za zlecenie przelewu z konta w innym banku. 

  Drugi bank może pobrać opłatę za przelew zgodnie ze swoją tabelą opłat.

 • Czy mogę dodać do Mojego ING konto walutowe?

  Tak, możesz dodać konto w innej walucie niż złoty - również w takiej, której nie oferujemy w Moim ING, np. jkuna chorwacka (HRK).

  Z kont walutowych nie zlecisz przelewu. W Moim ING zlecasz przelew w PLN tylko z kont prowadzonych w złotych.

 • Gdzie zobaczę konto z innego banku w Moim ING?

  Konta z innych banków, które dodasz do Mojego ING zobaczysz:

  • na ekranie startowym aplikacji mobilnej. Wystarczy, że dodasz skrót stanu konta z innego banku.
  • na stronie głównej w sekcji Dzisiaj i Historia (wersja PC), a także po wejściu w szczegóły danego konta lub karty

  Konta z innych banków pokażemy Ci w tej grupie produktowej i w tym widoku, do których je przypiszesz w trakcie ich dodawania, np. w Kontach, Oszczędnościach lub Kartach i płatnościach telefonem. Możesz je dodać do widoku osobistego lub firmowego - jeśli masz u nas jakieś produkty firmowe.

  Zobaczysz je także:

  • na Historii transakcji
  • w Przelewach
  • w Analizie wydatków
  • w Budżecie
  • w Ustawieniach – sekcja Widok / Konta z innych banków

  W łatwy sposób możesz zmieniać w Moim ING perspektywę z „Wszystkie banki” na „Tylko ING” i odwrotnie. Wystarczy na stronie głównej lub na Historii transakcji zmienić ustawienie przełącznika.

 • Czy mogę zmienić nazwę konta z innego banku wyświetlaną w Moim ING?

  Możesz nadać własne nazwy kontom z innego banku w trakcie dodawania ich do Mojego ING, a także w dowolnym czasie później. 
  Wystarczy, że wejdziesz w szczegóły konta, klikniesz: „Moja nazwa”, a następnie w „Zmień”.

   

 • Czy mogę pobrać wyciąg, potwierdzenie transakcji z dodanego konta?

  W Moim ING nie są dostępne wyciągi ani potwierdzenia transakcji dla kont dodanych z innych banków. Dokumenty księgowe możesz pobrać tylko w banku, który prowadzi konto lub kartę. W Moim ING możesz pobrać Listę transakcji w PDF lub CSV (ale to nie jest dokument księgowy).

 • Czy w Moim ING mogę zrobić przelew z konta w innym banku?

  Tak. Obecnie możesz zlecić przelew z konta w: Alior Banku, PKO BP, mBanku, Millenium, BNP Paribas i Santander. Stopniowo poszerzamy tę listę.

 • Jak często aktualizują się dane o koncie z innego banku?

  Dane aktualizują się cztery razy na dobę oraz za każdym razem, gdy logujesz się do Mojego ING. Dodatkowo możesz ręcznie odświeżyć stan konta wraz z historią w swoim profilu w sekcji "Ustawienia" -"Widok" - "Konta z innych banków".

 • Jak długo trwa pobieranie danych dotyczących konta z innego banku?

  Pobieranie danych o koncie dodanym w ramach usługi „Dodaj konto z innego banku” zależy od jakości połączenia z internetem oraz ilości transakcji na danym koncie. Zwykle trwa do kilku minut.

 • Jakie kategorie mają wydatki z kont i kart w PLN z innych banków?

  Kategorie nadajemy według tych samych reguł co dla kont z naszego banku. Transakcje pomiędzy Twoimi kontami w naszym banku i kontami z innych banków, które dodasz do Mojego ING traktujemy jak przelew pomiędzy Twoimi własnymi kontami. Nadajemy im kategorię „Transfer wewnętrzny”. W każdej chwili możesz to zmienić - w szczegółach transakcji kliknij „Zmień kategorię”.

 • Jak mogę zrezygnować z usługi Dodaj konto z innego banku?

  Możesz to zrobić w Moim ING w swoim profilu w sekcji "Ustawienia" - "Widok". Wybierz opcję: „Odłącz wszystkie”. Po wybraniu tej opcji konta i karty z danego banku nie będą już prezentowane w Moim ING. Usługa zostanie również automatycznie zamknięta, jeśli wypowiesz nam umowę o system bankowości elektronicznej.

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.