ING BANK ŚLĄSKI

Istnieje wiele technologii uwierzytelniania, jednak najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest silne hasło.
To właśnie hasło jest najczęstszym sposobem autoryzacji w procesie logowania do bankowości internetowej.

Jak stworzyć silne hasło?

Poniższy przykład jest jedną z metod, jakie można wykorzystać do stworzenia silnego hasła.

1

#

Wybierz zdanie, które łatwo zapamiętasz, np. bardzo lubię czerwone smażone pomidory. Będzie to podstawa do zbudowania silnego hasła.

2

#

Utwórz nowe, pozbawione znaczenia słowo z dwóch pierwszych liter każdego wyrazu ze zdania powyżej: baluczsmpo.

3

#

Zwiększ siłę hasła dodając wielkie i małe litery oraz cyfry, np. BaLuczsmP0.

4

#

Zastąp część liter i cyfr znakami specjalnymi, np. B@Lucz$mP0.

Lista dozwolonych znaków:
!@#$%^&*()_+}{|":?><~/.,';\][=-`)

Cechy silnego hasła

Bezpieczne hasło to tzw. hasło silne, które:

 • ma co najmniej 10 znaków,
 • zawiera kombinację cyfr, wielkich i małych liter oraz symboli (np. #%^&@),
 • jest dla Ciebie łatwe do zapamiętania, lecz  trudne do odgadnięcia przez inne osoby,
 • nie zawiera wyrazów z logicznymi zamiennikami liter, np. „mojeh@sło”,
 • nie zawiera całego wyrazu słownikowego,
 • różni się znacznie od poprzednich haseł,
 • nie zawiera powtórzeń znaków (np. 111111111), sekwencji (np. abcdefgh), ani ciągów znaków występujących obok siebie na klawiaturze (np. QWERTY).

Warunki bezpiecznego hasła

 • Nie stosuj tego samego hasła do różnych systemów.
 • Hasło powinno różnić się od nazwy użytkownika.
 • Hasło nie może składać się z takich danych, jak imię, nazwisko, data urodzenia, NIP, znane wyrazy, znana fraza, itp.
 • Nikomu nie ujawniaj swojego hasła.
 • Zmieniaj hasło co kilka miesięcy.
 • Nie przechowuj hasła online, na komputerze czy kartce.
 • Nigdy nie podawaj hasła w sposób zdalny, np. przez telefon albo e-mail – nie ma sytuacji, w której byłoby to uzasadnione.
 • Nigdy nie wpisuj hasła, gdy korzystasz z nieznanych Ci komputerów (np. w kawiarniach internetowych, kioskach multimedialnych).