ING BANK ŚLĄSKI

Dostęp do systemu uzyskujesz po otrzymaniu identyfikatora i podaniu hasła. Komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a serwerem banku szyfrowana jest protokołem SSL.

Od 20 stycznia 2014 roku, w związku z aktualizacją zabezpieczeń do najnowszych standardów, serwis ing.pl oraz system bankowości internetowej działają na nowoczesnej wersji certyfikatów SSL SHA-2 (SHA-256), które zabezpieczają połączenie po szyfrowanym protokole HTTPS.

Co daje certyfikat?

Certyfikat ten gwarantuje w pełni bezpieczne szyfrowanie danych, zabezpiecza je przed zmianami dokonywanymi z zewnątrz oraz uwierzytelnia komputery komunikujące się ze sobą. Uzyskanie certyfikatu EV SSL wiąże się z bardzo dokładną weryfikacją autentyczności podmiotu wnioskującego o jego przyznanie. Certyfikat wystawiany jest wyłącznie zaufanym instytucjom. Poprawna ścieżka certyfikacji wygląda następująco:

Dla serwera usługi Moje ING

 

Dzięki certyfikatom wydanym przez amerykańskie korporacje Entrust oraz VeriSign, możesz mieć pewność, że nawiązałeś w pełni bezpieczne połączenie z serwerem banku. Każda Twoja dyspozycja podpisywana jest elektronicznym kluczem prywatnym generowanym przy wykorzystaniu asymetrycznego algorytmu RSA. Do odczytania podpisu konieczna jest znajomość odpowiadającego mu klucza publicznego. Poprawne odczytanie podpisu stanowi gwarancję autentyczności dokumentu.

Jak sprawdzić poprawność certyfikatu?

W najnowszych przeglądarkach najczęściej u góry po prawej stronie na pasku adresu przeglądarki widoczna jest ikona kłódki. Kłódka musi być zamknięta. Klikając w nią, możesz sprawdzić ścieżkę certyfikacji. Następnie po otwarciu się okna Certyfikat kliknij w zakładkę Ścieżka certyfikacji – dotyczy to przeglądarki IE. W przeglądarkach innych przeglądarek postępuj zgodnie z ich instrukcjami obsługi dotyczącymi weryfikacji certyfikatów.