Pytania i odpowiedzi

 • Jak złożyć zlecenie?
  1. Kliknij w zakładkę „Zlecenia”.
  2. Kliknij w pomarańczową ikonę z plusem.

  3. W polu „Wyszukaj papier” wpisz nazwę papieru, który Cię interesuje (nazwa pojawi się na liście podpowiedzi).

  4. Zobaczysz arkusz pełnego zlecenia, na którym określisz jego parametry.     

   Dostępne parametry:

   • Kup/Sprzedaj – wybierasz, czy chcesz dany papier kupić (KUPNO), czy sprzedać (SPRZEDAJ)

   Opcjonalnie (jedno z dwóch):

   • Ilość – określasz, jaka konkretna ilość papierów Cię interesuje (wartość zlecenia zostanie wyliczona przez pomnożenie ilości i ceny i powiększona o prowizję od zlecenia).
   • Wartość – określasz, za jaką sumę zamierzasz nabyć papiery. Ilość papierów zostanie dopasowana do liczby możliwych do zakupu papierów po określonej cenie wraz z prowizją od zlecenia, żeby suma kosztów nie przekroczyła określonej przez Ciebie wartości.

   Następnie:

   • Limit ceny – cena, po jakiej zamierzasz kupić lub sprzedać dane papiery.
   • Termin ważności – data, w ramach której do końca ostatniej sesji na giełdzie Twoje zlecenia czekają na realizację, aż zostaną spełnione ich wszystkie parametry.

   Po naciśnięciu „Pokaż więcej opcji” pojawi się więcej możliwych do ustawienia parametrów. 

   Dostępne parametry:

   Typ zlecenia:

   • Z limitem – ustawiasz limit ceny, której nie przekroczy Twoje zlecenie.

   Gdy sprzedajesz – transakcja sprzedaży zostanie zrealizowana po cenie nie niższej niż określona w polu „limit ceny”.

   Gdy kupujesz – transakcja zakupu zostanie zrealizowana po cenie nie wyższej niż określona w polu „limit ceny”.

   • PKC – to zlecenie po każdej cenie. Jego realizacja następuje natychmiast po wprowadzeniu do systemu giełdowego. Jest realizowane w całości po najlepszej lub najlepszych przeciwnych ofertach znajdujących się w danej chwili w karnecie.

   Więcej informacji na temat zleceń (takich jak PEG lub PCR) i typów ważności zleceń znajdziesz na stronie Edukacji giełdowej.

  5. W podsumowaniu zlecenia zobaczysz jego wartość, wysokość prowizji. Jeśli jest poprawne wyślij je. Kliknij „Dalej”.

 • Dostęp do „Notowań 5 MAX”

  Jeśli masz konto aktywne, skorzystaj na komputerze lub laptopie z aplikacji „Notowania 5 MAX”, dzięki której możesz śledzić notowania papierów wartościowych i analizować wykresy − w czasie rzeczywistym.

  Na stronie Notowań 5 MAX znajdziesz wskazówki, skąd ściągnąć aplikację i jak uzyskać do niej dostęp.

   

 • Ustawienie własnej listy spółek (Ulubione) w „Notowaniach”

  Aby ustawić listę ulubionych spółek:

  1. Wejdź w zakładkę „Rynek”,
  2. Wybierz „Notowania”,
  3. Wybierz grupę papierów, która Cię interesuje. 

  Aby dodać papier do listy „Ulubionych”, zaznacz gwiazdkę z lewej strony danego papieru. Pomarańczowa gwiazdka oznacza, że dany papier jest już na Twojej liście ulubionych. Możesz ją odznaczyć, żeby usunąć papier z listy.


  Do listy ulubionych możesz również dodawać papiery z pulpitu.
  Jeśli masz na swoim pulpicie widget „Notowania - Ulubione”, w polu wyszukiwania wpisz nazwę papieru, który chcesz dodać i wybierz go z listy podpowiedzi.

  Po kliknięciu na dany papier, system doda go do Twojej listy ulubionych.
  Jeśli chcesz usunąć papier z listy ulubionych, kliknij w gwiazdkę znajdującą się po jego lewej stronie.