ING BANK ŚLĄSKI

Dyrektywa PSD2 obowiązuje na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jej celem jest przede wszystkim:

  • integracja i zwiększenie wydajności europejskiego rynku płatności
  • poprawienie szans dla dostawców usług płatniczych (w tym nowych podmiotów)
  • zwiększenie bezpieczeństwa płatności
  • zwiększenie ochrony konsumentów.

 

Kto zyskuje dostęp do danych

Najważniejsza zmiana polega na tym, że oprócz banków, instytucji płatniczych i operatorów pocztowych, z danych o Twoich kontach będą mogły korzystać również podmioty trzecie, określane jako TPP (Third Party Providers). Mogą nimi być zarówno banki, jak i każda inna firma, która uzyska zgodę organu nadzoru na świadczenie nowych usług PSD2. 

TPP będą mogły pobierać informacje o Twoich kontach w jednym lub wielu bankach (usługa AIS ang. Account Information Service). Mogą je wykorzystać na przykład do prezentowania Ci analizy Twoich wydatków albo dokumentowania dochodów, gdy starasz się o kredyt.

Wykazu takich podmiotów działających na polskim rynku jeszcze nie ma. Mamy nadzieję, że będzie dostępny wkrótce na stronie KNF.

 

Jak się zmieniają płatności

Dyrektywa wprowadza również usługę inicjowania płatności (usługa PIS ang. Payment Initiation Service) TPP będzie mieć dostęp do Twojego konta i w Twoim imieniu zleci przelew na konto odbiorcy. Dzięki temu w wybranej przez Ciebie aplikacji zlecisz przelew z Twojego konta w innym banku. Będzie to działać na podobnych zasadach jak dzisiejsze płatności szybkim przelewem w sklepach internetowych (tzw. pay-by-linki). Za bezpieczeństwo tych płatności będą odpowiadać banki.

Dyrektywa przewiduje także usługę potwierdzania dostępności środków na rachunku płatniczym (usługa CAF ang. Confirmation of the Availability of Funds) . To znaczy, że będziemy mogli potwierdzić wskazanej przez Ciebie firmie, czy masz na koncie określoną kwotę.

 

Co zmienia dyrektywa PSD2 w naszym banku

Szerszy dostęp do Twoich danych idzie w parze z dodatkowymi działaniami zwiększającymi bezpieczeństwo. Na podstawie dyrektywy PSD2 wprowadziliśmy między innymi tzw. silne uwierzytelnienie, czyli dodatkową weryfikację Twojej tożsamości, gdy korzystasz ze swoich pieniędzy w naszym banku (usługa SCA, ang. Strong Customer Authentication). 

  • Zmieniliśmy sposób logowania do Mojego ING i aplikacji Moje ING mobile oraz sposób autoryzacji dyspozycji.
  • Częściej niż dotychczas prosimy Cię o dodatkowe potwierdzenie np. przelewu lub płatności kartą .

Zmiany te zwiększają bezpieczeństwo logowania do Mojego ING oraz bezpieczeństwo transakcji, jakie robisz w internecie i sklepach.

Umożliwią także bezpieczne przekazywanie danych o Twoich kontach i transakcjach innym firmom – oczywiście za Twoją zgodą. 

Teraz już możesz mieć podgląd kont i kart z innych banków w Moim ING dzięki usłudze: Dodaj konto z innego banku. Zobacz jak dodać konta

Sprawdź jak PSD2 wpływa na bezpieczeństwo

 

Jak chronimy Twoje prawa 

Dodatkowo w związku z dyrektywą PSD2:

  • Skróciliśmy czas rozpatrywania reklamacji - krócej czeka się na odpowiedź i szybciej zwracamy pieniądze za nieautoryzowane transakcje.
  • Zmniejszyliśmy do 50 euro kwotę, powyżej której to my, a nie klienci, odpowiadamy za nieautoryzowane transakcje (wcześniej było to 150 euro).
  • Zmieniliśmy koszty przelewów na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Czy musisz coś dodatkowo zrobić?

Po wejściu w życie dyrektywy PSD2 nie musisz robić niczego specjalnego. O wszelkich zmianach, które wpływają na sposób korzystania z naszych usług, będziemy Cię informować na bieżąco.