ING BANK ŚLĄSKI

Jak to działa?

1

Dodajesz konto z innego banku do Mojego ING

Może to być konto osobiste, firmowe, oszczędnościowe, karta przedpłacona lub karta kredytowa.

2

Masz wszystko w jednym miejscu

Automatycznie pobieramy dane o stanie Twoich kont z innych banków za każdym razem, gdy logujesz się do Mojego ING. Transakcje ze wszystkich banków widzisz na swojej Historii.

3

Decydujesz, co chcesz widzieć

Włączasz i wyłączasz widok kont z innych banków, kiedy chcesz.

Pokaż na filmie

Podstawą do przekazywania danych między bankami i innymi dostawcami usług płatniczych jest unijna dyrektywa PSD2 (Payment Service Directive) oraz ustawa o usługach płatniczych.

icon

Nie przenosimy Ci konta do naszego banku

 

Dodanie widoku konta z innego banku do Mojego ING oznacza tylko, że udostępnimy Ci jego podgląd w naszej bankowości internetowej i aplikacji mobilnej Moje ING mobile. Nadal możesz korzystać z konta w tamtym banku tak jak dotychczas.

Bezpieczeństwo i kontrola

Ty zadecydujesz, czy i jakie konta chcesz dodać do Mojego ING

 • Masz kontrolę nad danymi o kontach z innych banków. To Ty decydujesz, do czego możemy ich użyć - tylko po to, by pokazać je Tobie czy np. by ułatwić Ci wniosek o pożyczkę w naszym banku.
 • Dane od innych banków otrzymujemy w sposób zaszyfrowany.
 • Stan konta, które masz w drugim banku pokażemy Ci w Moim ING, ale nie przekażemy w zamian danych o Twoich kontach u nas.
 • Nie przechowujemy Twoich haseł do innych banków. Dane do logowania zawsze podajesz na stronie tamtego banku.
 • Dostęp dla nas do swoich danych w drugim banku potwierdzasz co 90 dni.

Pytania i odpowiedzi

 • Czy mogę dodać do Mojego ING konto walutowe?

  Tak, możesz dodać konto w innej walucie niż złoty - również w takiej, której nie oferujemy w Moim ING, np. jen japoński (JPY).

 • Gdzie zobaczę konto z innego banku w Moim ING?

  Żeby zobaczyć konto z innego banku przełącz widok na: „Wszystkie banki”. Możesz to zrobić:

  • na stronie głównej
  • na historii 

  Dodatkowo w Moim ING dodane konto zobaczysz w swoim profilu w sekcji "Ustawienia" - "Widok" - "Konta z innych banków", a więcej informacji o koncie znajdziesz w jego szczegółach. 

  Konta z innych banków pokazujemy Ci w tej grupie produktowej, do której je przypiszesz w trakcie dodawania np. w kontach osobistych, oszczędnościach lub kartach. Możesz je dodać do widoku osobistego lub firmowego - jeśli masz u nas jakieś produkty firmowe.

 • Czy mogę zmienić nazwę konta z innego banku wyświetlaną w Moim ING?

  Możesz zmienić nazwę konta z innego banku: 

  • w trakcie dodawania konta 
  • w Szczegółach tego konta w Moim ING. Kliknij w: „Moja nazwa”, a następnie w „Zmień”.

   

 • Czy mogę pobrać wyciąg, potwierdzenie transakcji z dodanego konta?

  W Moim ING nie są dostępne wyciągi ani potwierdzenia transakcji dla kont dodanych z innych banków. Dokumenty księgowe możesz pobrać tylko w banku, który prowadzi konto lub kartę. W Moim ING możesz pobrać Listę transakcji w PDF lub CSV (ale to nie jest dokument księgowy).

 • Czy w Moim ING mogę zrobić przelew z dodanego konta z innego banku?

  Usługa „Dodaj konto z innego banku” służy do podglądu stanu konta i historii transakcji. Obecnie nie możesz zlecić przelewu z dodanego konta. Pracujemy nad udostępnieniem takiej funkcji w przyszłości.

 • Jak często aktualizują się dane o koncie z innego banku?

  Dane aktualizują się cztery razy na dobę oraz za każdym razem, gdy logujesz się do Mojego ING. Dodatkowo możesz ręcznie odświeżyć stan konta wraz z historią w swoim profilu w sekcji "Ustawienia" -"Widok" - "Konta z innych banków".

 • Jak długo trwa pobieranie danych dotyczących konta z innego banku?

  Pobieranie danych o koncie dodanym w ramach usługi „Dodaj konto z innego banku” zależy od jakości połączenia z internetem oraz ilości transakcji na danym koncie. Zwykle trwa do kilku minut.

 • Dlaczego transakcje na kontach dodanych z innych banków nie mają kategorii?

  Transakcje z dodanych kont w ramach usługi „Dodaj konto z innego banku” nie są objęte kategoryzacją. Nie można ich również dodać do Analizy wydatków, Analizy wpływów i wydatków, Analizy kontrahentów oraz Budżetu. 

 • Jak mogę zrezygnować z usługi Dodaj konto z innego banku?

  Możesz to zrobić w Moim ING w swoim profilu w sekcji "Ustawienia" - "Widok". Wybierz opcję: „Odłącz wszystkie”. Po wybraniu tej opcji konta i karty z danego banku nie będą już prezentowane w Moim ING. Usługa zostanie również automatycznie zamknięta, jeśli wypowiesz nam umowę o system bankowości elektronicznej.

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Zakładanie konta przy użyciu Selfie – to - wideoweryfikacja z wykorzystaniem kamery w telefonie - zdalna identyfikacja nowego klienta oparta na metodach biometrycznych. Porównujemy w niej rysy twarzy użytkownika z tymi na zdjęciu dowodu tożsamości.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to- polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew z rachunku karty kredytowej – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej polecenie przelewu wewnętrznego; jak również - polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.