• Przelew pomiędzy swoimi kontami

 • Przelewy w PLN do banku w Polsce

 • Przelew zagraniczny oraz w walucie obcej do banku w Polsce

Przelew pomiędzy swoimi kontami

Rodzaj przelewu Waluty Nazwa przelewu w Moim ING Godzina graniczna przyjmowania przelewu aby mógł być zrealizowany w dniu zlecenia  Kiedy dojdzie przelew?

Przelew między Twoimi rachunkami, który nie wymaga przewalutowania (polecenie przelewu wewnętrzenego).

Np. przelew z konta oszczędnościowego w EUR na konto osobiste w EUR.

PLN, EUR, USD, GBP Przelew własny 24 / 7  Pieniądze będą od razu na Twoim koncie.
Wymiana waluty w Kantorze w Moim ING PLN, EUR, USD, GBP Kantor - w zakładce "Moje Usługi" 20:00 

Wymiana odbywa się od razu.

Zlecenie wysłane po 20:00 od poniedziałku do soboty lub w niedzielę będzie zrealizowane w kolejnym dniu roboczym.

Przelew między Twoimi rachunkami, który wymaga przewalutowania (polecenie przelewu wewnętrzenego) PLN, EUR, USD, GBP Przelew własny 18:00 (pn-sob)

Pieniądze będą od razu na Twoim koncie.

Wysłany po 18:00 od poniedziałku do piątku lub w sobotę/niedzielę  zostanie zrealizowany w kolejnym dniu roboczym.

Przelewy w PLN do banku w Polsce

Rodzaj przelewu Waluty Nazwa przelewu w Moim ING Godzina graniczna przyjmowania przelewu aby mógł być zrealizowany w dniu zlecenia  Kiedy dojdzie przelew?

Przelew ekspresowy

 • ważne: sprawdź dostępność banku odbiorcy przelewu w systemach:  Express Elixir  lub BlueCash
  - po wpisaniu numeru konta do przelewu, pojawi się pod nim nazwa banku, do którego realizowany jest przelew
PLN

Przelew zwykły

Wybierz opcję: Czas realizacji - Ekspresowy

24 / 7 

Do 5 min u odbiorcy w wiekszości banków 

 • sprawdź, czy transakcja została zrealizowana w Historii w Moim ING

Przelew zewnętrzny na konto w innym banku
- po wpisaniu numeru konta do przelewu, pojawi się pod nim bank do którego realizowany jest przelew

PLN Przelew zwykły 24 / 7
 • jeśli zlecisz przelew do 14:30 - odbiorca przelewu otrzyma pieniądze na koncie tego samego dnia roboczego.
 • jeśli zlecisz przelew po 14:30 - odbiorca otrzyma go następnęgo dnia roboczego

Jest to zależne od sesji rozliczeniowych ELIXIR - harmonogram znajdziesz tutaj 

Przelew, który nie wymaga przewalutowania na konto innej osoby, które prowadzone jest w ING  PLN Przelew zwykły 24 / 7  Pieniądze będą od razu na koncie odbiorcy

Przelew zagraniczny oraz w walucie obcej do banku w Polsce

Rodzaj przelewu Waluty Nazwa przelewu w Moim ING Godzina graniczna przyjmowania przelewu aby mógł być zrealizowany w dniu zlecenia  Kiedy dojdzie przelew?

Przelew, który nie wymaga przewalutowania na konto innej osoby, które prowadzone jest w ING 
- po wpisaniu numeru konta do przelewu, pojawi się pod nim nazwa banku, do którego realizowany jest przelew

EUR, USD, GBP Przelew walutowy 24 / 7  Pieniądze będą od razu na koncie odbiorcy
Przelew w EUR na rachunki prowadzone w Jednolitym Obszarze Płatności, tzw. SEPA (m.in. kraje Unii Europejskiej - w tym Polska)
- polecenie przelewu SEPA
EUR Przelew walutowy 14:30 (pn-pt) Zlecony przed 14:30 dojdzie w kolejnym dniu roboczym
Przelew w walucie obcej  innej niż EUR lub w EUR do krajów spoza Jednolitego Obszaru Płatności (SEPA - kraje Unii Europejskiej - w tym Polska) Waluty dostępne w banku Przelew walutowy 14:30 (pn-pt) Wysłany po 14:30 dojdzie w ciągu 2 dni roboczych, jeśli nie ma żadnych banków pośredniczących

Przelew w walucie obcej realizowany w trybie PILNYM

 • DZIŚ
 • JUTRO
Waluty dostępne w banku

Przelew walutowy

Czas realizacji: Tryb pilny DZIŚ lub JUTRO

Godziny są zalezne od waluty

Sprawdź godziny graniczne

Przelew zlecony przed godziną graniczną przyjmowania przelewów zostanie wysłany z banku:

 • w przypadku trybu pilnego DZIŚ - w dniu zlecenia przelewu
 • w przypadku trybu pilnego JUTRO - w kolejny dniu zlecenia przelewu

icon

W przypadku przelewów do obcego banku, czas dostarczenia przelewu zależy głównie od dnia przelewu oraz godzin granicznych przyjętych w danym banku. 

 

Zobacz także

1Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy lub rachunek oszczędnościowy w rozumieniu Regulaminu świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych oraz w Ogólnych warunkach wydawania i użytkowania kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. dla klientów indywidualnych. KONTO Z LWEM lub Otwarte Konto Oszczędnościowe w rozumieniu Regulaminu świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych