Tryb realizacji zleceń

Tryb realizacji zleceń płatniczych oraz innych dyspozycji, jakie możesz złożyć przez system bankowości internetowej.

 • Polecenie przelewu

 • Polecenie przelewu z odroczoną datą płatności

 • Stałe zlecenia

 • Zlecenia, które dotyczą funduszy inwestycyjnych otwartych oraz IKE ING

 • Otwarcie lokaty

 • Założenie Konta z Lwem, konta oszczędnościowego, ROR w walutach obcych

 • Zamknięcie lokaty, konta oszczędnościowego

 • Inne dyspozycje

Polecenie przelewu

Typ przelewu

Godzina graniczna
Przelewy zlecone po tej godz. są traktowane jako zlecone w następnym dniu roboczym

Moment realizacji zleceń
 • przelew wewnętrzny w PLN, EUR, USD, GBP (na rachunki1 w naszym banku), który nie wymaga przewalutowania, z bieżącą datą realizacji, w tym Przelew na telefon
 • przelew krajowy (w PLN na rachunek w innym banku w kraju) złożony jako przelew Express ELIXIR lub BlueCash
brak
(tryb 24/7)
w czasie rzeczywistym, w dniu, w którym składasz zlecenie
 • przelew wewnętrzny realizowany w Kantorze, który wymaga przewalutowania
brak
(tryb 24/7)
w czasie rzeczywistym, w dniu, w którym składasz zlecenie
do godz. 17:00 od poniedziałku do piątku - w drugim dniu zlecenia (D+2) 
do godz. 17:00 od poniedziałku do piątku - w pierwszym dniu od zlecenia (D+1)
 • przelew wewnętrzny (na rachunki prowadzone w banku), który wymaga przewalutowania
 • przelew wewnętrzny w walutach obcych z bieżącą datą realizacji (na rachunki prowadzone w banku), który nie wymaga przewalutowania, o ile nie jest realizowany w czasie rzeczywistym
do godz. 19:00 od poniedziałku do piątku - w tym samym dniu
 • przelew wewnętrzny w PLN z bieżącą datą realizacji (na rachunki prowadzone w banku), który nie wymaga przewalutowania, o ile nie jest realizowane w czasie rzeczywistym 
 • przelew krajowy, (w PLN na rachunek w innym banku w kraju)
 • przelew z rachunku karty kredytowej
do godz. 20:00 od poniedziałku do soboty - w tym samym dniu 

Polecenie przelewu z odroczoną datą płatności

Gdy zlecasz ten przelew, wskazujesz nam, kiedy mamy zrealizować Twoją płatność (wskazujesz tzw. datę płatności).

 • Jeśli data płatności przypada na dzień wolny od pracy – Twoją płatność zrealizujemy w najbliższym dniu roboczym.
 • Jeśli chcesz anulować przelew z odroczoną datą płatności – zrób to najpóźniej w dniu przed tą datą, do godz. 23:59.

 

Stałe zlecenia

Kiedy zrealizujemy płatność w ramach stałego zlecenia

Jeśli ustawiasz stałe zlecenie, wskazujesz kwotę i datę przelewu. W tym dniu podejmujemy próby realizacji takiego zlecenia.

Jeśli wskazany przez Ciebie dzień wypada w niedzielę lub święto, próby realizacji zlecenia podejmiemy w najbliższym dniu roboczym. Sobotę traktujemy w tym przypadku jak dzień roboczy.

Ostatnią próbę we wskazanym przez Ciebie dniu podejmujemy o godz. 14.00. Jeśli do tego czasu na Twoim koncie nie będzie wystarczającej kwoty, która pokryje zlecenie, nie zrealizujemy go. Poinformujemy Cię o tym. Jako powód odmowy podamy „brak wystarczających środków”. Możesz zrobić przelew samodzielnie.

Sytuacje wyjątkowe

 • Jeśli wskazany przez Ciebie dzień stałego zlecenia jest 29., 30. albo 31. dniem miesiąca, wyjątkowo potraktujemy zlecenie w miesiącach, które tych dni nie mają. W takim przypadku próby realizacji zlecenia podejmiemy ostatniego dnia danego miesiąca, np. 30 czerwca, 30 września, 28 lutego (lub 29 – w roku przestępnym). W tym dniu zapewnij odpowiednią kwotę na koncie najpóźniej do godziny 14:00. 
 • Jeśli składasz przez system bankowości internetowej stałe zlecenie do zrealizowania w tym samym dniu, prosimy, aby na Twoim koncie była wystarczająca kwota. 

Zlecenia, które dotyczą funduszy inwestycyjnych otwartych oraz IKE ING

Godzina graniczna Moment realizacji zleceń
zlecenia przyjęte w systemie banku w dniu roboczym między godziną 9.00 a 19.15 przekazujemy je funduszom w tym samym dniu o godz. 19.15
zlecenia przyjęte w systemie banku między godziną 19.15 w dniu roboczym D a 9.00 następnego dnia roboczego (dzień D+1) przekazujemy je funduszom o godz. 9.00 w dniu D+1
zlecenia przyjęte w systemie banku w sobotę i w dniu wolnym od pracy przekazujemy funduszom o godz. 9.00 w pierwszym dniu roboczym, przypadającym po dniu wolnym od pracy 
 

Jeśli zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN oraz ING Konto Funduszowe SFIO składasz poprzez system bankowości internetowej, to stanowi ono Wpłatę Bezpośrednią - według Statutów tych funduszy. Wpłata Bezpośrednia – tak jak inne przelewy na nabycie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych – jest poleceniem przelewu na rachunek funduszu. Realizujemy je zgodnie zasadami realizacji zleceń płatniczych.

Otwarcie lokaty

Godzina graniczna Moment realizacji zleceń
do godz. 20:00 od poniedziałku do soboty realizujemy je w tym samym dniu
po godz. 20:00 od poniedziałku do soboty realizujemy je w najbliższym dniu roboczym
dni wolne od pracy

realizujemy w najbliższym dniu roboczym

Założenie Konta z Lwem, konta oszczędnościowego, ROR w walutach obcych

Realizujemy je do trzech dni roboczych, w miarę możliwości technicznych naszego systemu informatycznego.

Zamknięcie lokaty, konta oszczędnościowego

Godzina graniczna Moment realizacji zleceń
do godz. 17:00 od poniedziałku do piątku realizujemy je w tym samym dniu
po godz. 17:00 od poniedziałku do piątku realizujemy je w najbliższym dniu roboczym
w sobotę oraz w dni wolne od pracy

realizujemy je w najbliższym dniu roboczym

Inne dyspozycje

Realizujemy je do 3 dni roboczych, w miarę możliwości technicznych naszego systemu informatycznego.

Zobacz także

1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, podstawowy rachunek płatniczy lub rachunek oszczędnościowy w rozumieniu Regulaminu świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków płatniczych dla osób fizycznych oraz w Ogólnych warunkach wydawania i użytkowania kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. dla osób fizycznych.

Rachunek rozliczeniowy w rozumieniu Regulaminu świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych