Jak działają podpowiedzi przelewów?

Moje ING pamięta o rachunkach, a Ty pamiętaj o zaakceptowaniu zgód na marketing i włączeniu powiadomień PUSH na swoim telefonie dla aplikacji Moje ING mobile. Bez nich nie skorzystasz z podpowiedzi płatności.

My podpowiadamy, ale to Ty wybierasz, jak zapłacisz rachunki

Możesz je zaplanować w aplikacji Moje ING mobile albo zapłacić od ręki.

Czego potrzebujesz, by ułatwić sobie płacenie

Powiadomienie o nadchodzącej płatności może otrzymać klient, któremu system wygenerował podpowiedź przelewu na podstawie analizy historii transakcji. Aby otrzymywać powiadomienia, trzeba mieć wyrażoną zgodę marketingową, brak sprzeciwu na profilowanie i włączoną funkcję push w telefonie, na którym zainstalowana jest aplikacja Moje ING – wersja usługi bankowości elektronicznej przeznaczona na urządzenie mobilne.

Rozwiń i zapoznaj się z pojęciami, które wynikają z obowiązujących przepisów
Wykaz usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym ustala nowe definicje dla pojęć, które znajdziesz na naszej stronie:

 • prowadzenie konta - prowadzenie rachunku płatniczego
 • przelew krajowy - polecenie przelewu krajowego
 • przelew wewnętrzny - polecenie przelewu wewnetrznego
 • stałe zlecenie - zlecenie stałe
 • przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim - polecenie przelewu wewnętrznego  przez usługę bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej Moje ING)
 • przelew na Twoje konto w dowolnym banku - polecenie przelewu w PLN na rachunki prowadzone w innych Bankach w kraju (przelew krajowy)
 • płatności kartą za granicą - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych
 • wypłaty kartą za granicą - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych zgodnie z definicją zawartą w wykazie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, wynikającym z ustawy o usługach płatniczych
 • wpłata gotówkowa - wpłata gotówki
 • wypłata gotówkowa - wypłata gotówki
 • bankowość internetowa Moje ING (system bankowości internetowej) – usługa bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej)
 • aplikacja Moje ING mobile – wersja usługi bankowości elektronicznej przeznaczonej na urządzenie mobilne
 • Halo Śląski – usługa bankowości telefonicznej (Serwis telefoniczny HaloŚląski)
 • Serwis SMS – powiadamianie SMS
 • Limit zadłużenia w koncie - kredyt w rachunku płatniczym