Korzyści z polecenia przelewu SEPA

Polecenie przelewu SEPA wysyłasz, kiedy chcesz w aplikacji mobilnej Moje ING mobile lub w bankowości internetowej Moje ING. 

5 zł za przelew w trybie standardowym

Pieniądze trafią do odbiorcy nawet następnego dnia po zleceniu przelewu1

Nie musisz mieć konta w EUR, żeby wysłać pieniądze w tej walucie

0 zł za przelew zagraniczny w euro przychodzący z krajów SEPA na Twój rachunek w ING Banku Śląskim

Jakie są warunki polecenia przelewu SEPA?

  • Przelew robisz przez internet, tylko jeśli masz dostęp do Mojego ING
  • Przelew robisz w walucie EUR
  • Wysyłasz pieniądze ze swojego konta osobistego w złotych lub walutach obcych
  • Nie wskazujesz banku pośredniczącego
  • Odbiorca ma konto na terenie jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), w tym również Unii Europejskiej
  • Opcja kosztowa SHA
  • Numer konta bankowego odbiorcy podajesz w formacie IBAN
  • Wskazujesz standardowy tryb wykonania przelewu

icon

Polecenia przelewów SEPA (przelewy europejskie) realizujemy do wysokości salda na koncie. Zapewnij odpowiednią kwotę na swoim koncie (kwota przelewu oraz opłat i prowizji) do momentu rozliczenia przelewu. Możesz wskazać konto, z którego pobierzemy prowizję.

 

 

Jak zrobić polecenie przelewu SEPA?

1

Wybierz konto

Wybierz konto

W Moim ING wybierz konto, z którego chcesz przesłać pieniądze i opcję przelew walutowy

2

Podaj dane do przelewu

Podaj dane odbiorcy

Wpisz numer konta odbiorcy
w formacie IBAN, jego imię, nazwisko, adres i kraj konta odbiorcy

3

Podaj kwotę

Podaj kwotę

Wpisz kwotę transkacji w EUR
i tytuł przelewu

4

Wybierz tryb realizacji przelewu

Wskaż tryb realizacji 

W pozycji „Prowizje i opłaty pokrywa”, wybierz opcję SHA. Wybierz opcję realizacji przelewu standard. Pokażemy Ci pełny koszt przelewu. Potwierdź transakcję

Opłaty i prowizje

Przelew walutowy poza krajem, złożony:  

w oddziale banku - 0,25% kwoty przelewu

 min. 50 zł
maks. 200 zł
poprzez system bankowości internetowej 40 zł
Przelew TARGET1 (przelew walutowy w EUR) złożony przez system bankowości internetowej - przelew europejski

 

- na rachunek w innym banku w kraju

5 zł
50 zł

- na rachunek w innym banku poza krajem

5 zł
50 zł

Polecenie przelewu SEPA (przelew walutowy w EUR)
złożony przez system bankowości internetowej - przelew europejski

 

na rachunek w innym banku w kraju

5 zł

na rachunek w innym banku poza krajem

5 zł

1przelew TARGET realizowany jest wyłącznie w trybie pilnym (DZIŚ). Opłata za jego realizację składa się z opłaty 5 zł (opłata za przelew) oraz opłaty 50 zł (opłata za tryb pilny DZIŚ).

Koszt przewalutowania transakcji zgodnie z tabelą kursową banku.

Zobacz pełną tabelę opłat i prowizji

Jednolity obszar płatności w euro (SEPA – ang Single Euro Payments Area) obejmuje państwa członkowskie Unii Europejskiej i państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które są stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Aktualna lista krajów i terytoriów zależnych, które do niego należą wraz z kodami BIC i IBAN, po których są identyfikowane konta w tych krajach, znajduje się na stronie European Payment Council.

 

1. Uznanie rachunku banku odbiorcy nastąpi nie później niż w najbliższym dniu roboczym przypadającym po dniu obciążenia rachunku z tytułu realizacji transakcji (dacie realizacji)