ING BANK ŚLĄSKI

Korzyści z polecenia przelewu SEPA

Polecenie przelewu SEPA wysyłasz, kiedy chcesz w aplikacji mobilnej Moje ING mobile lub w bankowości internetowej Moje ING. 

za przelew w trybie standardowym

Pieniądze trafią do odbiorcy nawet następnego dnia po zleceniu przelewu1

Nie musisz mieć konta w EUR, żeby wysłać pieniądze w tej walucie

0 zł za przelew zagraniczny w euro przychodzący z krajów SEPA na Twój rachunek w ING Banku Śląskim

Jakie są warunki polecenia przelewu SEPA?

  • Przelew robisz przez internet, tylko jeśli masz dostęp do Mojego ING
  • Przelew robisz w walucie EUR
  • Wysyłasz pieniądze ze swojego konta osobistego w złotych lub walutach obcych
  • Nie wskazujesz banku pośredniczącego
  • Odbiorca ma konto na terenie jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), w tym również Unii Europejskiej
  • Opcja kosztowa SHA
  • Numer konta bankowego odbiorcy podajesz w formacie IBAN
  • Wskazujesz standardowy tryb wykonania przelewu

icon

Polecenia przelewów SEPA (przelewy europejskie) realizujemy do wysokości salda na koncie. Zapewnij odpowiednią kwotę na swoim koncie (kwota przelewu oraz opłat) do momentu rozliczenia przelewu. 

Jak zrobić polecenie przelewu SEPA?

1

Wybierz konto

Wybierz konto

W Moim ING wybierz konto, z którego chcesz przesłać pieniądze i opcję przelew walutowy

2

Podaj dane do przelewu

Podaj dane odbiorcy

Wpisz numer konta odbiorcy
w formacie IBAN, jego imię, nazwisko, adres i kraj konta odbiorcy

3

Podaj kwotę

Podaj kwotę

Wpisz kwotę transkacji w EUR
i tytuł przelewu

4

Wybierz tryb realizacji przelewu

Wskaż tryb realizacji 

W pozycji „Prowizje i opłaty pokrywa”, wybierz opcję SHA. Wybierz opcję realizacji przelewu standard. Pokażemy Ci pełny koszt przelewu. Potwierdź transakcję

Opłaty i prowizje

Polecenie przelewu SEPA (przelew walutowy w EUR)
złożony przez system bankowości internetowej - przelew europejski

 

na rachunek w innym banku w kraju

0 zł

na rachunek w innym banku poza krajem

0 zł
Przelew TARGET2 (przelew walutowy w EUR) złożony przez system bankowości internetowej - przelew europejski

 

- na rachunek w innym banku w kraju

0 zł
30 zł

- na rachunek w innym banku poza krajem

0 zł
30 zł

Koszt przewalutowania transakcji zgodnie z tabelą kursową banku.

Zobacz pełną tabelę opłat i prowizji

 

Jednolity obszar płatności w euro (SEPA – ang Single Euro Payments Area) obejmuje państwa członkowskie Unii Europejskiej i państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które są stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Aktualna lista krajów i terytoriów zależnych, które do niego należą wraz z kodami BIC i IBAN, po których są identyfikowane konta w tych krajach, znajduje się na stronie European Payment Council.

 

1. Uznanie rachunku banku odbiorcy nastąpi nie później niż w najbliższym dniu roboczym przypadającym po dniu obciążenia rachunku z tytułu realizacji transakcji (dacie realizacji).

2. Przelew TARGET realizujemy wyłącznie w trybie pilnym (DZIŚ). Opłata za jego realizację składa się z opłaty 0 zł (opłata za przelew) oraz opłaty 30 zł (opłata za tryb pilny DZIŚ).