Sprawdź harmonogram wysyłania transakcji płatniczych realizowanych za pośrednictwem systemu ELIXIR / SORBNET /  Express ELIXIR:

Moment otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank

Czas wysyłania transakcji płatniczej

SYSTEM ELIXIR
do godz. 8:10 w bieżącym dniu roboczym I sesja ELIXIR w bieżącym dniu roboczym
w godz. pomiędzy: 8:11 - 11:30 w bieżącym dniu roboczym II sesja ELIXIR w bieżącym dniu roboczym
w godz. pomiędzy: 11:31 – 14:30 w bieżącym dniu roboczym III sesja ELIXIR w bieżącym dniu roboczym
po godz. 14:30 w bieżącym dniu roboczym I sesja ELIXIR w następnym dniu roboczym
SYSTEM SORBNET
do godz. 14:30 w bieżącym dniu roboczym transakcja wysyłana bezpośrednio po złożeniu zlecenia w Banku w bieżącym dniu roboczym
po godz. 14:30 w bieżącym dniu roboczym transakcja wysyłana w następnym dniu roboczym po godzinie 8:00
SYSTEM Express ELIXIR
Bank otrzymuje zlecenia płatnicze w trybie 24 h / 7 dni w tygodniu / 365 dni w roku. Transakcja wysyłana bezpośrednio po złożeniu zlecenia w Banku w trybie 24 h/ 7 dni w tygodniu/ 365 dni w roku.

* Powyższy harmonogram wysyłania transakcji płatniczych realizowanych za pośrednictwem systemu SORBNET / ELIXIR / Express ELIXIR może ulec zmianie z powodu ewentualnych awarii systemu  ELIXIR / SORBNET / Express ELIXIR lub systemów informatycznych Banku.

Zobacz także