• Harmonogram wysyłania zleceń płatniczych

  • Harmonogram odbierania zleceń płatniczych

Harmonogram wysyłania zleceń płatniczych

Moment otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank

Czas wysyłania transakcji płatniczej

SYSTEM ELIXIR 
do godz. 8:10 w bieżącym dniu roboczym I sesja ELIXIR w bieżącym dniu roboczym
w godz. pomiędzy: 8:11 - 11:30 w bieżącym dniu roboczym II sesja ELIXIR w bieżącym dniu roboczym
w godz. pomiędzy: 11:31 – 14:30 w bieżącym dniu roboczym III sesja ELIXIR w bieżącym dniu roboczym
po godz. 14:30 w bieżącym dniu roboczym I sesja ELIXIR w następnym dniu roboczym
SYSTEM SORBNET
do godz. 14:30 w bieżącym dniu roboczym transakcja wysyłana bezpośrednio po złożeniu zlecenia w Banku w bieżącym dniu roboczym
po godz. 14:30 w bieżącym dniu roboczym transakcja wysyłana w następnym dniu roboczym po godzinie 8:00
SYSTEM Express ELIXIR* / SYSTEM BlueCash**
Bank otrzymuje zlecenia płatnicze w trybie 24 h / 7 dni w tygodniu / 365 dni w roku. Transakcja wysyłana bezpośrednio po złożeniu zlecenia w Banku w trybie 24 h/ 7 dni w tygodniu/ 365 dni w roku.

* Sprawdź, czy bank odbiorcy przystąpił do rozliczeń z Krajową Izbą Rozliczeniową w ramach realizacji przelewów Express Elixir. Sprawdź banki
** Sprawdź, czy bank odbiorcy przystąpił do Systemu płatności BlueCash (SPBC). Sprawdź banki

Harmonogram odbierania zleceń płatniczych

Moment rozliczenia odebranych transakcji przez ING

Czas wysyłania transakcji płatniczej w drugim banku

SYSTEM ELIXIR
po godz. 11:00  wysłane przed I sesją ELIXIR 

po godz. 15:00

wysłane przed II sesją ELIXIR 
po godz. 17:30  wysłane przed III sesją ELIXIR 

 

icon

Harmonogramy wysyłania i odbierania transakcji płatniczych realizowanych za pośrednictwem systemu SORBNET / ELIXIR / Express ELIXIR może ulec zmianie z powodu ewentualnych awarii systemu  ELIXIR / SORBNET / Express ELIXIR lub systemów informatycznych Banku.

 

Zobacz także