Kwartalne raporty dostępności i efektywności Interfejsu Dostępowego API oraz kanałów Bankowości Elektronicznej

Wymagania formalno-prawne


Zgodnie z art. 32 ust. 1 oraz art. 32 ust. 2 RTS Bank zobowiązany jest do kwartalnych publikacji raportu w zakresie dostępności i efektywności specjalnego interfejsu dostępowego API. 

 

Definicja opublikowanych wskaźników dla specjalnego interfejsu dostępowego API


Dostępność specjalnego interfejsu API \ kanału Bankowości Elektronicznej – wskaźnik został oszacowany na podstawie analizy odpowiedzi interfejsu API oraz Bankowości Elektronicznej. Założono również, że API uznaje się za niedostępne w momencie kiedy do TPP zostaje zwrócona odpowiedź z kodem błędu kategorii 500 (błędy serwera).


Średni czas odpowiedzi – wskaźnik został oszacowany jako średnia arytmetyczna z wszystkich dni kwartału, w których zostało zarejestrowane jakiekolwiek żądanie w zakresie poszczególnych usługi


Liczba zakończonych pozytywną odpowiedzią wywołań API / procent pozytywnych wywołań – wskaźnik został oszacowany jako wartość procentowa prawidłowych odpowiedzi API względem wszystkich odpowiedzi. Jako prawidłową odpowiedź przyjęto wszystkie żądania na które API zwróciło odpowiedź z kodem kategorii 200 (np. 200, 204 itd.). Wszystkie pozostałe kody odpowiedzi np. związane z błędnie sformułowanym żądaniem (kody błędów w kategorii 400), są traktowane jako wywołania nie zakończone pozytywną odpowiedzią.

Raport kwartalny bankowości elektronicznej ING Business

Raport kwartalny bankowości elektronicznej ING Business

Raport kwartalny efektywności i wydajności kanału bankowości elektronicznej ING Business

Raport kwartalny Specjalnego interfejsu dostępowego API

Raport kwartalny Specjalnego interfejsu dostępowego API

Raport kwartalny efektywności i wydajności specjalnego interfejsu dostępowego API

Raport kwartalny bankowości elektronicznej Moje ING

Raport kwartalny bankowości elektronicznej Moje ING

Raport kwartalny efektywności i wydajności kanału bankowości elektronicznej Moje ING