ING BANK ŚLĄSKI

Dodatkowe pieniądze na emeryturę

 • Zbierz dodatkowy kapitał na emeryturę
 • Oszczędzaj na IKZE i korzystaj z ulg podatkowych
 • Inwestuj na emeryturę na najlepszym IKE na rynku1

 

Policz, o ile możesz powiększyć swoją emeryturę

Wg obecnych prognoz, w wieku lat Twoja emerytura z ZUS może wynieść zł.1

Szacowana emerytura z ZUS: Wypłata z oszczędności z ING Banku2:
Wynagrodzenie:
Zaczynam oszczędzać w roku
Wpłacam miesięcznie (PLN)

1Ustawowy wiek przejścia na emeryturę wynosi 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet
2Wyliczenie zakłada szacunkową stopę zwrotu w wysokości 4%

Jak to wyliczyliśmy?

Szacowana wysokość emerytury z ZUS to ok. 35% miesięcznego wynagrodzenia w przypadku mężczyzn i ok. 30% w przypadku kobiet. Wypłata z ING to suma wpłat w okresie od rozpoczęcia oszczędzania do osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) powiększona o potencjalny zysk 4% w skali roku a następnie podzielona przez średnią długość życia na emeryturze (17 lat w przypadku mężczyzn i 21 lat w przypadku kobiet). Podane wyniki są wartością przybliżoną i nie należy traktować ich jak symulacji wysokości przyszłej emerytury. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszu mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Zysk 4% nie jest zyskiem gwarantowanym.

Nasze sposoby na lepszą emeryturę

Jak zdobyć dodatkowe pieniądze na emeryturę – porównaj różne metody

  Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego Indywidualne Konto Emerytalne Otwarte Konto Oszczędnościowe
Korzyści
 • Możliwa coroczna ulga podatkowa od wpłat na IKZE, zgodna z Twoją stawką PIT
 • Brak „podatku Belki”
 • Szansa na wyższy zysk z funduszy
 • Niższe opłaty za zarządzanie (w porównaniu do funduszy spoza oferty IKE)
 • Brak „podatku Belki”
 
Zysk ulgi podatkowe + odsetki wynik funduszy odsetki
Gwarancja kapitału tak nie tak
Limit wpłat 6 272,40 zł (w 2020) 15 681 zł (w 2020) brak
Opłaty
 • 0 zł za otwarcie
 • 10% podatku zryczałtowanego przy wypłacie
 • brak opłat za prowadzenie
 • brak opłat za nabycie
 • niższe opłaty za zarządzanie
 • brak opłat za założenie
 • brak opłat za prowadzenie
 • brak opłat za wypłaty
Wypłata po 65. roku życia i przy wpłatach w min. 5 latach kalendarzowych po 60. roku życia w dowolnym momencie
Oprocentowanie kapitału tak nie tak
Dziedziczenie tak tak tak

Masz pytanie lub potrzebujesz pomocy?

Porozmawiajmy

Zadzwoń do nas

32 357 00 20
8:00 - 20:00 w dni robocze
8:00 - 16:00 w soboty


Zamów kontakt

Zostaw numer


Porozmawiajmy na czacie

8:00 - 20:00 w dni robocze
8:00 - 16:00 w soboty

Rozpocznij czat


Spotkaj się z naszym specjalistą w oddziale

Umów wizytę

1 IKE Plus zostało najlepszym indywidualnym kontem emerytalnym w rankingu Indywidulanych Kont Emerytalnych Analiz Online z dnia 5.11.2019 r. Więcej. IKE Plus jest oferowane przez nasz bank pod nazwą IKE ING.