ING BANK ŚLĄSKI

Policz, o ile możesz powiększyć swoją emeryturę

Wg obecnych prognoz, w wieku lat Twoja emerytura z ZUS może wynieść zł.1

Szacowana emerytura z ZUS: Wypłata z oszczędności z ING Banku2:
Wynagrodzenie:
Zaczynam oszczędzać w roku
Wpłacam miesięcznie (PLN)

1Ustawowy wiek przejścia na emeryturę wynosi 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet
2Wyliczenie zakłada szacunkową stopę zwrotu w wysokości 1%

Jak to wyliczyliśmy?

Szacowana wysokość emerytury z ZUS to ok. 35% miesięcznego wynagrodzenia w przypadku mężczyzn i ok. 30% w przypadku kobiet. Wypłata z ING to suma wpłat w okresie od rozpoczęcia oszczędzania do osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) powiększona o potencjalny zysk 1% w skali roku a następnie podzielona przez średnią długość życia na emeryturze (17 lat w przypadku mężczyzn i 21 lat w przypadku kobiet). Podane wyniki są wartością przybliżoną i nie należy traktować ich jak symulacji wysokości przyszłej emerytury. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszu mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Zysk 1% nie jest zyskiem gwarantowanym.

Nasze sposoby na lepszą emeryturę

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Specjalne, oprocentowane konto oszczędnościowe. Możesz wpłacać na nie pieniądze, do określonego rocznego limitu, od których otrzymujesz ulgę podatkową.

Sprawdź szczegóły

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

Inwestujesz w fundusze inwestycyjne – długookresowo i na specjalnych warunkach. Dodatkowo korzystasz z ulg podatkowych przy wypłatach z IKE na emeryturze. A to wszystko na najlepszym IKE na rynku!1

Sprawdź szczegóły

Jak zdobyć dodatkowe pieniądze na emeryturę – porównaj różne metody

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Specjalne korzyści:
Coroczna ulga podatkowa od wpłat na IKZE, zgodna z Twoją stawką PIT. Brak „podatku Belki”.

Zysk ulgi podatkowe + odsetki
Gwarancja kapitału tak
Limit wpłat 6 272 zł (w 2020)
Opłaty brak opłat za prowadzenie
10% podatku przy wypłacie
 
Wypłata po 65. roku życia
Oprocentowanie
kapitału
tak
Dziedziczenie tak

Indywidualne Konto Emerytalne
 

Specjalne korzyści:
Szansa na wyższy zysk z funduszy. Niższe opłaty za zarządzanie. Brak „podatku Belki”. 

 

Zysk wynik funduszy
Gwarancja kapitału nie
Limit wpłat 15 681 zł (w 2020)
Opłaty brak opłat za prowadzenie
brak opłat za nabycie
niższe opłaty za zarządzanie
Wypłata po 60. roku życia
Oprocentowanie
kapitału
nie
Dziedziczenie tak

Otwarte Konto Oszczędnościowe
 

Zysk odsetki
Gwarancja
kapitału
tak
Limit wpłat brak
Opłaty brak opłat za założenie
brak opłat za prowadzenie
brak opłat za wypłaty
Wypłata w dowolnym momencie
Oprocentowanie
kapitału
tak
Dziedziczenie tak

Masz pytanie lub potrzebujesz pomocy?

Zostaw numer

Skontaktuje się z Tobą nasz specjalista

Poczytaj o emeryturze

Czy emerytura z ZUS wystarczy?

Przeczytaj

Zmiany w systemie emerytalnym

Przeczytaj

Jaka będzie nowa emerytura?

Przeczytaj

 

1 IKE Plus zostało najlepszym indywidualnym kontem emerytalnym w rankingu Indywidulanych Kont Emerytalnych Analiz Online z dnia 5.11.2019 r. Więcej. IKE Plus jest oferowane przez nasz bank pod nazwą IKE ING.