Policz, ile miesięcy pozostało Ci do emerytury i wykorzystaj je! To, co zrobisz teraz, zdecyduje o tym, jak będzie kiedyś.

Weź sprawy w swoje ręce!

 • Możesz zyskać premię 150 zł, jeżeli założysz jeden z produktów emerytalnych i spełnisz warunki promocji.
 • Możesz zyskać premię 300 zł, jeżeli załóżysz IKE i wybrane IKZE.

Poznaj produkty emerytalne, które biorą udział w promocji

  IKZE Inwestycyjne IKZE Oszczędnościowe IKE
Korzyści
 • Możliwa coroczna ulga podatkowa od wpłat na IKZE, zgodna z Twoją stawką PIT
 • Szansa na wyższy zysk z funduszy
 • Niższe opłaty za zarządzanie (w porównaniu do funduszy spoza oferty IKZE)
 • Bez „podatku Belki”
 • Możliwa coroczna ulga podatkowa od wpłat na IKZE, zgodna z Twoją stawką PIT
 • Brak „podatku Belki”
 • Szansa na wyższy zysk z funduszy
 • Niższe opłaty za zarządzanie (w porównaniu do funduszy spoza oferty IKE)
 • Bez „podatku Belki”
Zysk ulgi podatkowe + wynik funduszy ulgi podatkowe + odsetki wynik funduszy
Gwarancja kapitału nie tak nie
Limit wpłat 7 106,40 zł (w 2022) 7 106,40 zł (w 2022) 17 766 zł (w 2022)
Opłaty
 • 0 zł za otwarcie
 • 0 zł za prowadzenie
 • 0 zł za nabycie
 • 10% podatku zryczałtowanego przy wypłacie
 • niższe opłaty za zarządzanie
 • 0 zł za otwarcie
 • 10% podatku zryczałtowanego przy wypłacie
 • 0 zł za prowadzenie
 • 0 zł za nabycie
 • niższe opłaty za zarządzanie
Wypłata po 65. roku życia i przy wpłatach w min. 5 latach kalendarzowych po 65. roku życia i przy wpłatach w min. 5 latach kalendarzowych po 60. r. ż. lub po 55. r. ż. i spełnieniu warunków do wypłaty
Oprocentowanie kapitału nie tak nie
Dziedziczenie tak tak tak

Jak skorzystać z promocji 

1

Zapisz się do promocji

Potrzebujesz konta oszczędnościowego, aby wziąć udział w promocji.

Nie możesz uzyskać premii dla produktu, który już posiadasz – w ING lub w innej instytucji.

Zapisz się

Zapisy trwają do 31 maja 2022 r.

Zapoznaj się z regulaminem promocji

2

Spełnij warunki

Sprawdź jak uzyskać premię dla:

3

Odbierz nagrodę

Gdy spełnisz warunki promocji „Zainwestuj w swoją przyszłość. III edycja”, premia 150 zł trafi na Twoje konto oszczędnościowe do 20 stycznia 2023 r.

Jeżeli spełnisz warunki promocji dla IKE i wybranego IKZE, otrzymasz podwójną – 300 zł.

Jeżeli chcesz inwestować regularnie

 • Załóż IKE
 • Kup jednorazowo fundusz inwestycyjny w ramach IKE za min. 500 zł
 • Załóż DRI w ramach IKE na kwotę min. 300 zł
 • Do 30 grudnia 2022 r. musi zrealizować się co najmniej 6 nabyć w ramach DRI, każde za min. 300 zł

Jeżeli chcesz zainwestować jednorazowo

 • Załóż IKE
 • Kup jednorazowo fundusz inwestycyjny w ramach IKE za min. 12 000 zł 

Jeżeli chcesz inwestować regularnie

 • Załóż IKZE Inwestycyjne
 • Kup jednorazowo fundusz inwestycyjny w ramach IKZE Inwestycyjnego za min. 500 zł
 • Załóż DRI w ramach IKZE Inwestycyjnego na kwotę min. 300 zł
 • Do 30 grudnia 2022 r. musi zrealizować się co najmniej 6 nabyć w ramach DRI, każde za min. 300 zł

Jeżeli chcesz zainwestować jednorazowo

Jeżeli chcesz oszczędzać regularnie

 • Załóż IKZE oszczędnościowe
 • Wpłać jednorazowo co najmniej 500 zł na swoje IKZE Oszczędnościowe
 • Ustaw stałe zlecenie na IKZE Oszczędnościowe na kwotę min. 300 zł

Do 30 grudnia 2022 r. musi zrealizować się co najmniej 6 wpłat w ramach stałego zlecenia, każde za min. 300 zł
 

Jeżeli chcesz wpłacić jednorazowo

Czy wiesz, że...

Według szacunków ZUS, przyszłe emerytury dzisiejszych trzydziestolatków mogą stanowić zaledwie 1/3 ich ostatniej pensji. A może mniej.

Czym jest Twoja stopa zastąpienia

Stopa zastąpienia

To miara, która mówi o tym, jaką część Twojego ostatniego wynagrodzenia będzie stanowiła pierwsza emerytura. Żeby ją policzyć dla konkretnej osoby, musisz podzielić pierwszą emeryturę przez ostatnią pensję i pomnożyć przez 100%.

Przykład: Jeżeli stopa zastąpienia wynosi 50%, to oznacza, że ktoś, kto przechodzi na emeryture, w ramach pierwszego świadczenia z ZUS otrzyma dwa razy mniej pieniędzy, niż wynosiła ostatnia pensja tej osoby.

Masz pytanie lub potrzebujesz pomocy?

Porozmawiajmy

Zadzwoń do nas

32 357 00 20
8:00 - 20:00 w dni robocze
8:00 - 16:00 w soboty


Zamów kontakt

Zostaw numer


Porozmawiajmy na czacie

8:00 - 20:00 w dni robocze
8:00 - 16:00 w soboty

Rozpocznij czat


Spotkaj się z naszym specjalistą w placówce bankowej – miejscu spotkań

Umów wizytę

Informacje o ryzyku

Niektóre fundusze mogą być niezgodne z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub celami inwestycyjnymi.

Inwestując w fundusze inwestycyjne, ryzykujesz utratę zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszy mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej. Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z następującymi dokumentami:

 • Prospektem informacyjnym ING Konta Funduszowego SFIO,
 • Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów,
 • Informacją dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego
 • Ostatnim zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym.

Dokumenty te znajdziesz na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w placówkach bankowych – miejscach spotkań i na stronie www.ing.pl/notowania.

Wyniki funduszy, które prezentujemy, są historyczne. Nie możemy zagwarantować, że powtórzą się w przyszłości.

Informacja o opodatkowaniu

Podatek od zysków kapitałowych nie jest pobierany, jeśli spełnisz warunki IKZE, w tym warunek wypłaty zgromadzonych na funduszach pieniędzy po 65 r.ż. Jeśli sprzedasz jednostki uczestnictwa funduszu zgormadzone w ramach IKE ING lub IKZE Inwestycyjnego przed osiągnieciem wieku emerytalnego lub nabyciem uprawnień emerytalnych, zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych będą obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości.

Regulacje

Aby przystąpić do funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem banku, zgodnie z wymogami prawa, konieczne jest podpisanie Umowy pośrednictwa oraz wypełnienie ankiety inwestycyjnej.

Tabela Opłat dostępna jest na stronie www.ing.pl/ike