Fundusze inwestycyjne NN Perspektywa

Oferty specjalne

Zero złotych

0 zł prowizji przy zakupie funduszy w Moim ING oraz w ramach regularnego inwestowania.

Promocja „0 zł za zakup funduszy w Moim ING” obowiązuje od 1 lutego 2018 r. do odwołania.

Jak działają fundusze NN Perspektywa

1

Wybór perspektywy

Rok w nazwie funduszu wyznacza okres, w którym fundusz planuje osiągnąć zamierzony wynik. Można go powiązać z rokiem przejścia na emeryturę.

2

Wypracowanie zysku

Początkowo w portfelu znajduje się więcej akcji, aby zarządzający funduszem mogli wypracować większy zysk.

3

Ograniczanie ryzyka

Z czasem rośnie udział funduszy o bezpieczniejszych strategiach, aby zmniejszać ryzyko utraty zgromadzonych pieniędzy.

4

Wypłata pieniędzy

 

8 funduszy z perspektywą emerytalną do wyboru

Skład funduszu:

  FA – fundusze akcji

  FOD – fundusze obligacji długoterminowych

  FOK – fundusze obligacji krótkoterminowych

    FA   FOD   FOK
2020 4% 57% 39%

Notowania funduszu NN Perspektywa 2020

W 2020 roku wiek emerytalny osiągnęły kobiety z rocznika 1960 i mężczyźni z rocznika 1955

Fundusz dąży do uzyskania optymalnego wyniku w 2025 r.

Jak zmienia się skład funduszu w czasie:

  FA – fundusze akcji

  FOD – fundusze obligacji długoterminowych

  FOK – fundusze obligacji krótkoterminowych

    FA   FOD   FOK
2020 21% 68% 11%
2025 4% 57% 39%

Notowania funduszu NN Perspektywa 2025

W 2025 roku wiek emerytalny osiągną kobiety z rocznika 1965 i mężczyźni z rocznika 1960

Fundusz dąży do uzyskania optymalnego wyniku w 2030 r.

Jak zmienia się skład funduszu w czasie:

  FA – fundusze akcji

  FOD – fundusze obligacji długoterminowych

  FOK – fundusze obligacji krótkoterminowych

    FA   FOD   FOK
2020 33% 67% 0%
2025 21% 68% 11%
2030 4% 57% 39%

Notowania funduszu NN Perspektywa 2030

W 2030 roku wiek emerytalny osiągną kobiety z rocznika 1970 i mężczyźni z rocznika 1965

Fundusz dąży do uzyskania optymalnego wyniku w 2035 r.

Jak zmienia się skład funduszu w czasie:

  FA – fundusze akcji

  FOD – fundusze obligacji długoterminowych

  FOK – fundusze obligacji krótkoterminowych

    FA   FOD   FOK
2020 39% 61% 0%
2025 33% 67% 0%
2030 21% 68% 11%
2035 4% 57% 39%

Notowania funduszu NN Perspektywa 2035

W 2035 roku wiek emerytalny osiągną kobiety z rocznika 1975 i mężczyźni z rocznika 1970

Fundusz dąży do uzyskania optymalnego wyniku w 2040 r.

Jak zmienia się skład funduszu w czasie:

  FA – fundusze akcji

  FOD – fundusze obligacji długoterminowych

  FOK – fundusze obligacji krótkoterminowych

    FA   FOD   FOK
2020 46% 54% 0%
2025 39% 61% 0%
2030 33% 67% 0%
2035 21% 68% 11%
2040 4% 57% 39%

Notowania funduszu NN Perspektywa 2040

W 2040 roku wiek emerytalny osiągną kobiety z rocznika 1980 i mężczyźni z rocznika 1975

Fundusz dąży do uzyskania optymalnego wyniku w 2045 r.

Jak zmienia się skład funduszu w czasie:

  FA – fundusze akcji

  FOD – fundusze obligacji długoterminowych

  FOK – fundusze obligacji krótkoterminowych

    FA   FOD   FOK
2020 52% 48% 0%
2025 46% 54% 0%
2030 39% 61% 0%
2035 33% 67% 0%
2040 21% 68% 11%
2045 4% 57% 39%

Notowania funduszu NN Perspektywa 2045

W 2045 roku wiek emerytalny osiągną kobiety z rocznika 1985 i mężczyźni z rocznika 1980

Fundusz dąży do uzyskania optymalnego wyniku w 2050 r.

Jak zmienia się skład funduszu w czasie:

  FA – fundusze akcji

  FOD – fundusze obligacji długoterminowych

  FOK – fundusze obligacji krótkoterminowych

    FA   FOD   FOK
2020 57% 43% 0%
2025 52% 48% 0%
2030 46% 54% 0%
2035 39% 61% 0%
2040 33% 67% 0%
2045 21% 68% 11%
2050 4% 57% 39%

Notowania funduszu NN Perspektywa 2050

W 2050 roku wiek emerytalny osiągną kobiety z rocznika 1990 i mężczyźni z rocznika 1985

Fundusz dąży do uzyskania optymalnego wyniku w 2055 r.

Jak zmienia się skład funduszu w czasie:

  FA – fundusze akcji

  FOD – fundusze obligacji długoterminowych

  FOK – fundusze obligacji krótkoterminowych

    FA   FOD   FOK
2020 60% 40% 0%
2025 57% 43% 0%
2030 52% 48% 0%
2035 46% 54% 0%
2040 39% 61% 0%
2045 33% 67% 0%
2050 21% 68% 11%
2055 4% 57% 39%

Notowania funduszu NN Perspektywa 2055

W 2055 roku wiek emerytalny osiągną kobiety z rocznika 1995 i mężczyźni z rocznika 1990

Informacje o ryzyku

Niektóre fundusze inwestycyjne mogą być niezgodne z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub Twoimi celami inwestycyjnymi.

Inwestując w fundusze inwestycyjne, ryzykujesz utratę zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszu mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej. Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z dokumentami: Prospektem informacyjnym Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzającego wybranym funduszem, Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, Informacjami dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego oraz ostatnim zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym. Znajdziesz je na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w placówkach bankowych – miejscach spotkań i na stronie internetowej banku www.ing.pl/notowania.

Dotychczasowe wyniki Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Informacja o opodatkowaniu

Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości.

Regulacje

Aby przystąpić do funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem banku, zgodnie z wymogami prawa, konieczne jest podpisanie Umowy pośrednictwa oraz wypełnienie ankiety inwestycyjnej.

Tabela Opłat dostępna jest na stronie www.ing.pl/fio