Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

 • Inwestuj na emeryturę na najlepszym IKE na rynku1
 • Limit wpłat w 2022 roku – 17 766 zł
 • 0 zł za założenie konta, zakup, konwersję i zamianę jednostek
 • Bez „podatku Belki” – gdy chcesz zmienić skład portfela i gdy wypłacasz pieniądze po 60. roku życia
 • Niższe opłaty za zarządzanie funduszami z oferty IKE
 • Masz do wyboru 28 funduszy o różnych strategiach inwestycyjnych

Jesteś już naszym klientem? 

Załóż IKE w Moim ING

Załóż IKE


Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

1. Zacznij od konta osobistego.

Załóż konto osobiste

Po założeniu konta zweryfikuj swoją tożsamość:

 • Na selfie - w aplikacji Moje ING
 • Podczas wizyty kuriera – odwiedzi Cię w terminie ok. 2-3 dni
 • W placówce bankowej – miejscu spotkań

2. Załóż Otwarte Konto Oszczędnościowe

Załóż konto

Odbierz premię do 300 zł w promocji „Większa wpłata - większy zysk.”

1

Zapisz się do promocji

Potrzebujesz konta oszczędnościowego, aby wziąć udział w promocji.

Nie możesz uzyskać premii dla produktu, który już posiadasz – w ING lub w innej instytucji.

Zapisz się do promocji

Zapisy trwają do 29 grudnia 2022 r.

Zapoznaj się z regulaminem promocji.

2

Spełnij warunki

Sprawdź, jak uzyskać premię dla:

3

Odbierz nagrodę

Gdy spełnisz warunki promocji „Większa wpłata - większy zysk.”, premia trafi na Twoje konto oszczędnościowe do 28 lipca 2023 r.

Jeżeli spełnisz warunki promocji dla IKE i wybranego IKZE, otrzymasz dwie premie.

Jeżeli chcesz inwestować regularnie

 • Załóż IKE
 • Zrób pierwsze nabycie za min. 100 zł
 • Ustaw regularne inwestowanie w ramach IKE na kwotę min.:
  • 100 zł, aby otrzymać premię 150 zł.
  • 300 zł, aby otrzymać premię 200 zł.
  • 500 zł, aby otrzymać premię 300 zł.
 • Do 14 lipca 2023 r. musi zrealizować się co najmniej 6 nabyć w ramach regularnego inwestowania.

Jeżeli chcesz zainwestować jednorazowo

 • Załóż IKE
 • Kup jednorazowo fundusz inwestycyjny w ramach IKE za min. 12 000 zł, aby otrzymać premię 300 zł.

Jeżeli chcesz inwestować regularnie

 • Załóż IKZE Inwestycyjne
 • Zrób pierwsze nabycie za min. 100 zł
 • Ustaw regularne inwestowanie w ramach IKZE Inwestycyjnego na kwotę min.:
  • 100 zł, aby otrzymać premię 150 zł.
  • 300 zł, aby otrzymać premię 200 zł.
  • 500 zł, aby otrzymać premię 300 zł.
 • Do 14 lipca 2023 r. musi zrealizować się co najmniej 6 nabyć w ramach regularnego inwestowania.

Jeżeli chcesz zainwestować jednorazowo

 • Załóż IKZE Inwestycyjne
 • Kup jednorazowo fundusz inwestycyjny w ramach IKZE Inwestycyjnego za min. 5 000 zł, aby otrzymać premię 300 zł.

Jeżeli chcesz inwestować regularnie

 • Załóż IKZE Oszczędnościowe
 • Wpłać jednorazowo na IKZE Oszczędnościowe min. 100 zł
 • Ustaw stałe zlecenie na IKZE Oszczędnościowe na kwotę min.:
  • 100 zł, aby otrzymać premię 150 zł.
  • 300 zł, aby otrzymać premię 200 zł.
  • 500 zł, aby otrzymać premię 300 zł.
 • Do 14 lipca 2023 r. musi zrealizować się co najmniej 6 wpłat w ramach stałego zlecenia.

Jeżeli chcesz zainwestować jednorazowo

Rodzaje funduszy dostępne w ramach IKE ING

Fundusze Perspektywa

Inwestują z myślą o uzyskaniu optymalnego wyniku w konkretnym roku.

Fundusze obligacji

Inwestują w polskie i zagraniczne obligacje, korporacyjne i skarbowe.

Fundusze mieszane

Inwestują, w różnych proporcjach, zarówno w obligacje, jak i w akcje.

Fundusze akcyjne

Inwestują w akcje, aby zwiększyć szanse na wysoki zysk, przy proporcjonalnym ryzyku.


Sprawdź Notowania funduszy

(Z listy Towarzystw funduszy wybierz „IKE ING”)

Wygodne, gotowe rozwiązania

Strategia tych funduszy ma na celu uzyskanie jak najlepszego wyniku w określonym roku – podanym w nazwie funduszu. Początkowo celują w wysokie zyski, a z czasem zmieniają styl inwestowania i kładą większy nacisk na ograniczenie ryzykownych inwestycji.

Twoje Indywidualne Konto Emerytalne

Jak założyć

x
1

Poznaj swój profil inwestycyjny

W tym celu wypełnij ankietę inwestycyjną. Jeżeli kupujesz fundusze pierwszy raz, przekierujemy Cie do ankiety, gdy klikniesz „Załóż IKE”.

2

Wybierz fundusz z oferty emerytalnej

I zdecyduj jaką kwotę chcesz zainwestować w jednostki uczestnictwa tego funduszu.

3

Poczekaj na rozliczenie zlecenia

Trwa to ok. 5 dni roboczych (maks. 7). Po tym okresie zobaczysz wartość swojego IKE w Moim ING. 

4

Zarządzaj swoim IKE

Możesz składać zlecenia zakupu posiadanego lub innych funduszy, zamieniać jednostki, czy ustawić regularne inwestowanie.

Jak przenieść z innej instytucji do ING

x
1

Przyjdź do placówki bankowej – miejsca spotkań i załóż IKE

2

Dostarcz potwierdzenie

Potwierdzenie założenia IKE dostarcz do instytucji, z której przenosisz IKE.

Szczegóły

3

Zaczekaj do 45 dni

W tym czasie nastąpi wypłata transferowa na nowe IKE.

Szczegóły

4

Inwestuj z nami na emeryturę

Stan Twojego nowego IKE zobaczysz w Moim ING

Jak zamknąć

x
1

Przyjdź do placówki bankowej

Tam możesz wypowiedzieć umowę IKE.

2

Poczekaj na zwrot pieniędzy

Otrzymasz je na wskazane konto do 7 dni od wypowiedzenia umowy.

Potwierdzenie zawarcia umowy IKE otrzymasz w placówce bankowej – miejscu spotkań. Znajduje się na nim numer rachunku IKE ING do wypłaty transferowej.

Równolegle wysyłamy umowę IKE do agenta transferowego, który otworzy dla Ciebie rejestr i będzie pośredniczył w przekazaniu pieniędzy ze starego IKE na nowe.

Do 45 dni od zawarcia umowy IKE nastąpi przyjęcie wypłaty transferowej. Tyle czasu ma instytucja, z której przenosisz IKE, na przesłanie Twoich pieniędzy do agenta transferowego.

Gdy agent otrzyma pieniądze i wszystkie niezbędne dokumenty, następuje przeniesienie IKE do ING, a Twoje jednostki uczestnictwa pojawiają się na rejestrze funduszy w Moim ING.

Stwórz plan na swoją finansową przyszłość

Dowiedz się dlaczego warto, a nawet trzeba, odkładać na emeryturę.

Masz pytanie lub potrzebujesz pomocy?

Porozmawiajmy

Zadzwoń do nas

32 357 00 20
8:00 - 20:00 w dni robocze
8:00 - 16:00 w soboty


Zamów kontakt

Zostaw numer


Porozmawiajmy na czacie

8:00 - 20:00 w dni robocze
8:00 - 16:00 w soboty

Rozpocznij czat


Spotkaj się z naszym specjalistą w placówce bankowej – miejscu spotkań

Umów wizytę

Chcesz zacząć inwestować na emeryturę?

Załóż IKE

Dokumenty

Informacje o ryzyku

Niektóre fundusze mogą być niezgodne z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub celami inwestycyjnymi.

Inwestując w fundusze inwestycyjne, ryzykujesz utratę zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszy mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej. Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z następującymi dokumentami:

 • Prospektem informacyjnym ING Konta Funduszowego SFIO,
 • Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów,
 • Informacją dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego
 • Ostatnim zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym.

Dokumenty te znajdziesz na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w placówkach bankowych – miejscach spotkań i na stronie www.ing.pl/notowania.

Wyniki funduszy, które prezentujemy, są historyczne. Nie możemy zagwarantować, że powtórzą się w przyszłości.

Informacja o opodatkowaniu

Podatek od zysków kapitałowych nie jest pobierany, jeśli spełnisz warunki IKZE, w tym warunek wypłaty zgromadzonych na funduszach pieniędzy po 65 r.ż. Jeśli sprzedasz jednostki uczestnictwa funduszu zgormadzone w ramach IKE ING lub IKZE Inwestycyjnego przed osiągnieciem wieku emerytalnego lub nabyciem uprawnień emerytalnych, zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych będą obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości.

Regulacje

Aby przystąpić do funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem banku, zgodnie z wymogami prawa, konieczne jest podpisanie Umowy pośrednictwa oraz wypełnienie ankiety inwestycyjnej.

Tabela Opłat dostępna jest na stronie www.ing.pl/ike

1 IKE Plus zostało najlepszym indywidualnym kontem emerytalnym w rankingu Indywidualnych Kont Emerytalnych Analiz Online z dnia 9.12.2021 r. Więcej. IKE Plus jest oferowane przez nasz bank pod nazwą IKE ING.