ING BANK ŚLĄSKI

Dlaczego warto inwestować na IKE w ING

Nie płacisz za założenie IKE, ani prowizji za zakup jednostek

Nie płacisz za konwersję i zamianę jednostek. Nie masz też limitu takich operacji 

Nie płacisz „podatku Belki”, gdy zmieniasz skład portfela, ani gdy wypłacasz pieniądze po 60. r. ż. 

Płacisz mniej za zarządzanie, w porównaniu z funduszami spoza oferty IKE

Co to jest i jak działa IKE

Indywidualne Konto Emerytalne

To szansa na dodatkowy kapitał na Twoją emeryturę. W ramach IKE inwestujesz w specjalne fundusze i korzystasz z ulgi podatkowej.

W każdym roku na IKE możesz wpłacić równowartość trzech średnich pensji, wg danych GUS. Limit wpłat w 2020 roku wynosi 15 681 zł.
 

Inwestowanie na IKE ING

Wszystko czego potrzebujesz, masz w Moim ING. Na bieżąco widzisz swój wynik i możesz dokonywać zmian w swoim portfelu funduszy.

Możesz wpłacać samodzielnie kiedy chcesz lub ustawić wpłaty automatyczne i wykorzystać efekt regularnego inwestowania.
 

Wypłata z IKE

Pieniądze z IKE wypłacisz bez „podatku Belki”, gdy ukończysz 60. r. ż. (lub 55. i osiągniesz prawa emerytalne). Musisz też wpłacać na swoje IKE min. w 5 dowolnych latach kalendarzowych (lub wpłacić ponad połowę wartości jednostek min. 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę).

Fundusze dostępne w ramach IKE ING

Możesz dowolnie zmieniać skład swojego portfela funduszy w ramach IKE.
Do wyboru masz 26 funduszy o różnych strategiach inwestycyjnych,
od bezpiecznych po nastawione na wysoki zysk.
 


Fundusze Perspektywa
Inwestują z myślą o uzyskaniu optymalnego wyniku w konkretnym roku.


Fundusze obligacji
Inwestują w polskie i zagraniczne obligacje, korporacyjne i skarbowe.


Fundusze mieszane
Inwestują, w różnych proporcjach, zarówno w obligacje, jak i w akcje.


Fundusze akcyjne
Inwestują w akcje, aby zwiększyć szanse na wysoki zysk, przy proporcjonalnym ryzyku.


Sprawdź Notowania funduszy

(Z listy Towarzystw funduszy wybierz „IKE ING”)
 

Perspektywa 2025, 2030, 2035...
czyli wygodne, gotowe rozwiązania

Poszukujesz prostych rozwiązań? Możesz wybrać fundusz NN Perspektywa z określoną datą zakończenia – najbliższą roku, w którym planujesz przejść na emeryturę. Strategia tych funduszy ma na celu uzyskanie jak najlepszego wyniku w określonym roku – podanym w nazwie funduszu. Początkowo celują w wysokie zyski, a z czasem zmieniają styl inwestowania i kładą większy nacisk na zabezpieczenie inwestycji.

Masz już IKE?
przenieś je do nas

Jeżeli masz IKE w innej instytucji finansowej, możesz zrobić wypłatę transferową i przenieść swoje pieniądze na IKE ING. Możesz to zrobić w dowolnym oddziale naszego banku. 

Jak założyć IKE

Przez internet

Jeżeli jesteś naszym klientem, IKE założysz w Moim ING.

Zaloguj się

W oddziale

Nawet jeżeli jeszcze nie jesteś naszym klientem.

Znajdź najbliższy oddział

Masz pytanie lub potrzebujesz pomocy?

Zostaw numer

Skontaktuje się z Tobą nasz specjalista

Poczytaj o emeryturze

Czy emerytura z ZUS wystarczy?

Przeczytaj

Zmiany w systemie emerytalnym

Przeczytaj

Jaka będzie nowa emerytura?

Przeczytaj

 

Dokumenty

  • Dokumenty ogólne

  • Karty funduszygotowe rozwiązania - Perspektywy

  • Karty funduszypozostałe fundusze

Informacje o ryzyku

Niektóre fundusze inwestycyjne mogą być niezgodne z Twoją wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub Twoimi celami inwestycyjnymi.

Inwestując w fundusze inwestycyjne, ryzykujesz utratę zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszu mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej. Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z dokumentami: Prospektem informacyjnym Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzającego wybranym funduszem, Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, Informacjami dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego oraz ostatnie zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym. Znajdziesz je na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w placówkach i na stronie internetowej banku www.ing.pl.

Dotychczasowe wyniki Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Informacja o opodatkowaniu

Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości.

Regulacje

Aby przystąpić do funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem Banku, zgodnie wymogami prawa, konieczne jest podpisanie Umowy pośrednictwa oraz wypełnienie ankiety inwestycyjnej.

Tabela Opłat dostępna jest na stronie www.ing.pl/ike

1IKE Plus zostało najlepszym indywidualnym kontem emerytalnym w rankingu Indywidualnych Kont Emerytalnych Analiz Online z dnia 5.11.2019 r. Więcej. IKE Plus jest oferowane przez nasz bank pod nazwą IKE ING.