Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

 • Inwestuj na emeryturę na najlepszym IKE na rynku1
 • Limit wpłat w 2021 roku – 15 777 zł
 • 0 zł za założenie konta, zakup, konwersję i zamianę jednostek
 • Bez „podatku Belki” – gdy chcesz zmienić skład portfela i gdy wypłacasz pieniądze po 60. roku życia
 • Niższe opłaty za zarządzanie funduszami z oferty IKE
 • Masz do wyboru 28 funduszy o różnych strategiach inwestycyjnych

Rodzaje funduszy dostępne w ramach IKE ING

Fundusze Perspektywa

Inwestują z myślą o uzyskaniu optymalnego wyniku w konkretnym roku.

Fundusze obligacji

Inwestują w polskie i zagraniczne obligacje, korporacyjne i skarbowe.

Fundusze mieszane

Inwestują, w różnych proporcjach, zarówno w obligacje, jak i w akcje.

Fundusze akcyjne

Inwestują w akcje, aby zwiększyć szanse na wysoki zysk, przy proporcjonalnym ryzyku.


Sprawdź Notowania funduszy

(Z listy Towarzystw funduszy wybierz „IKE ING”)

Wygodne, gotowe rozwiązania

Strategia tych funduszy ma na celu uzyskanie jak najlepszego wyniku w określonym roku – podanym w nazwie funduszu. Początkowo celują w wysokie zyski, a z czasem zmieniają styl inwestowania i kładą większy nacisk na ograniczenie inwestycji.

Jak założyć Indywidualne Konto Emerytalne

1

Poznaj swój profil inwestycyjny

Zaloguj się do Mojego ING, wypełnij ankietę inwestycyjną i podpisz umowę pośrednictwa. 

2

Wybierz fundusze dla siebie

W ten sposób zdecydujesz, jak chcesz inwestować na IKE.

3

Potwierdź zakup

Jeśli chcesz, możesz ustawić dyspozycję regularnego inwestowania.

Jesteś już naszym klientem? 

Załóż IKE w Moim ING

Załóż IKE


Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

1. Zacznij od konta osobistego.

Załóż konto osobiste

Po założeniu konta zweryfikuj swoją tożsamość:

 • Na selfie - w aplikacji Moje ING
 • Podczas wizyty kuriera – odwiedzi Cię w terminie ok. 2-3 dni
 • W dowolnym oddziale banku

2. Załóż Otwarte Konto Oszczędnościowe

Załóż konto

Masz już IKE? Przenieś je do nas

1

Przyjdź do oddziału i załóż IKE

2

Dostarcz potwierdzenie

Potwierdzenie założenia IKE dostarcz do instytucji, z której przenosisz IKE.

Szczegóły

3

Zaczekaj do 45 dni

W tym czasie nastąpi wypłata transferowa na nowe IKE.

Szczegóły

4

Inwestuj z nami na emeryturę

Stan Twojego nowego IKE zobaczysz w Moim ING

Potwierdzenie zawarcia umowy IKE otrzymasz w oddziale banku. Znajduje się na nim numer rachunku IKE ING do wypłaty transferowej.

Równolegle wysyłamy umowę IKE do agenta transferowego, który otworzy dla Ciebie rejestr i będzie pośredniczył w przekazaniu pieniędzy ze starego IKE na nowe.

Do 45 dni od zawarcia umowy IKE nastąpi przyjęcie wypłaty transferowej. Tyle czasu ma instytucja, z której przenosisz IKE, na przesłanie Twoich pieniędzy do agenta transferowego.

Gdy agent otrzyma pieniądze i wszystkie niezbędne dokumenty, następuje przeniesienie IKE do ING, a Twoje jednostki uczestnictwa pojawiają się na rejestrze funduszy w Moim ING.

Chcesz zacząć inwestować na emeryturę?

Załóż IKE

Masz pytania? Zamów kontakt ze specjalistą lub umów się na wizytę w oddziale.

Dokumenty

 • Dokumenty ogólne

 • Karty funduszy

 • Karty funduszy

Informacje o ryzyku

Niektóre fundusze mogą być niezgodne z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub celami inwestycyjnymi.

Inwestując w fundusze inwestycyjne, ryzykujesz utratę zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszy mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej. Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z następującymi dokumentami:

 • Prospektem informacyjnym ING Konta Funduszowego SFIO,
 • Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów,
 • Informacją dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego
 • Ostatnim zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym.

Dokumenty te znajdziesz na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w naszych oddziałach i na stronie www.ing.pl/notowania.

Wyniki funduszy, które prezentujemy, są historyczne. Nie możemy zagwarantować, że powtórzą się w przyszłości.

Informacja o opodatkowaniu

Podatek od zysków kapitałowych nie jest pobierany, jeśli spełnisz warunki IKZE, w tym warunek wypłaty zgromadzonych na funduszach pieniędzy po 65 r.ż. Jeśli sprzedasz jednostki uczestnictwa funduszu zgormadzone w ramach IKE ING lub IKZE Inwestycyjnego przed osiągnieciem wieku emerytalnego lub nabyciem uprawnień emerytalnych, zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych będą obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości.

Regulacje

Aby przystąpić do funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem Banku, zgodnie wymogami prawa, konieczne jest podpisanie Umowy pośrednictwa oraz wypełnienie ankiety inwestycyjnej.

Tabela Opłat dostępna jest na stronie www.ing.pl/ike

1 IKE Plus zostało najlepszym indywidualnym kontem emerytalnym w rankingu Indywidualnych Kont Emerytalnych Analiz Online z dnia 23.11.2020 r. Więcej. IKE Plus jest oferowane przez nasz bank pod nazwą IKE ING.