IKZE Inwestycyjne

 • 0 zł za założenie
 • Inwestujesz na emeryturę w fundusze
 • Korzystasz z ulgi podatkowej – do 2 019,46 zł w 2021 r.
 • Nie płacisz „podatku Belki”
 • Masz niższe opłaty za zarządzanie funduszami z oferty IKZE
 • Limit wpłat w 2021 r. wynosi 6 310,80 zł

Jesteś już naszym klientem? 

Załóż IKZE Inwestycyjne w Moim ING

Załóż IKZE


Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

Zacznij od konta osobistego lub oszczędnościowego, a następnie załóż IKZE Inwestycyjne

Załóż konto osobiste

Załóż konto oszczędnościowe

Promocja

„Zainwestuj w swoją przyszłość. II edycja i zyskaj 100 zł

Dlaczego warto wybrać IKZE Inwestycyjne

Jeżeli samodzielnie budujesz portfel

Masz do wyboru fundusze o różnym poziomie ryzyka i potencjalnych zysków.

Jeżeli wolisz zaufać ekspertom

Możesz wybrać fundusze cyklu życia – NN Perspektywa – portfele stworzone i zarządzane tak, aby optymalnie wykorzystać czas, zanim przejdziesz na emeryturę.

Aby uzyskać ulgę podatkową w roku, w którym wpłacasz na IKZE, musisz wykazać dochód do opodatkowania.

Wpłaty na IKZE uwzględniasz w deklaracji podatkowej:

 • PIT-O – przy rozliczeniu na zasadach ogólnych lub ryczałtem,
 • PIT-36L – przy podatku liniowym.

Masz taką ulgę jak stawka podatku, którą płacisz:

 • 17% lub 32% na zasadach ogólnych
 • 19% przy podatku liniowym.

Małżonkowie mogą skorzystać z dwóch ulg podatkowych
Oboje muszą posiadać własne IKZE, wpłacać na nie i w tym samym roku uzyskiwać przychody z tytułu umowy o pracę itp.

Pieniądze z IKZE wypłacisz po 65. roku życia (i po wpłatach na IKZE w co najmniej 5 latach kalendarzowych) – zapłacisz wtedy 10% podatku zryczałtowanego.

Jeżeli wypłacisz pieniądze przed ukończeniem 65 lat, zapłacisz podatek dochodowy na zasadach, które Cię obowiązują.

Wcześniejszy zwrot pieniędzy z IKZE musi być całościowy. Po tym, gdy to zrobisz, możesz założyć nowe IKZE.

Skorzystaj z promocji „Zainwestuj w swoją przyszłość. II edycja”

1

Zapisz się do promocji

Możesz założyć IKZE Inwestycyjne w promocji, jeżeli nie posiadasz jeszcze IKZE Inwestycyjnego w ING lub w innej instytucji.

Potrzebujesz konta oszczędnościowego, aby wziąć udział w promocji.

Zapisz się

Zapisy trwają do 22 grudnia 2021 r.

Zapoznaj się z regulaminem promocji

2

Spełnij warunki

Zacznij od ankiety inwestycyjnej, aby poznać swój profil inwestora i umowy pośrednictwa – jeżeli jeszcze jej nie masz. Po prostu kliknij „Zapisz się” i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

A następnie:

Jeżeli chcesz inwestować regularnie

Jeżeli chcesz zainwestować jednorazowo

3

Odbierz nagrodę

Gdy spełnisz warunki promocji „Inwestuj w swoją przyszłość. II edycja”, premia 100 zł trafi na Twoje konto oszczędnościowe do 15 lipca 2022 r.

Warunki promocji dla wpłat regularnych na IKZE Inwestycyjne

 • Kup jednorazowo fundusz inwestycyjny w ramach IKZE Inwestycyjnego za min. 500 zł 
 • Załóż DRI w ramach IKZE Inwestycyjnego na kwotę min. 300 zł

Premię 100 zł otrzymasz, gdy do 30 czerwca 2022 r. zrealizuje się co najmniej 6 nabyć w ramach DRI, każde za min. 300 zł

Warunki promocji dla jednorazowej wpłaty na IKZE Inwestycyjne

 • Kup jednorazowo fundusz inwestycyjny w ramach IKZE Inwestycyjnego za min. 5 000 zł

Jak założyć IKZE Inwestycyjne

1

Kliknij "Załóż IKZE"

I postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

2

Poznaj swój profil inwestycyjny

Wypełnij ankietę inwestycyjną.

3

Wybierz fundusze dla siebie

W Moim ING zobaczysz, które fundusze są dla Ciebie odpowiednie.

4

Potwierdź zakup

Możesz też ustawić dyspozycję regularnego inwestowania.

Masz pytanie lub potrzebujesz pomocy?

Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie

Zostaw numer

lub spotkaj się z naszym specjalistą w placówce bankowej – miejscu spotkań

Umów wizytę

Masz już IKZE? Przenieś je do nas

1

Złóż wniosek w Moim ING lub przyjdź do placówki bankowej – miejsca spotkań

 

2

Dostarcz potwierdzenie

Potwierdzenie założenia IKZE Inwestycyjnego dostarcz do instytucji, z której przenosisz IKZE.

Szczegóły

3

Zaczekaj do 45 dni

W tym czasie nastąpi wypłata transferowa na nowe IKZE.

Szczegóły

4

Inwestuj z nami na emeryturę

Stan Twojego nowego IKZE zobaczysz w Moim ING

Potwierdzenie zawarcia umowy pobierzesz z Mojego ING lub otrzymasz w placówce bankowej – miejscu spotkań. Znajdziesz na nim numer rachunku IKZE Inwestycyjnego do wypłaty transferowej.

Równolegle wysyłamy umowę IKZE Inwestycyjnego do agenta transferowego, który otworzy dla Ciebie rejestr i będzie pośredniczył w przekazaniu pieniędzy ze starego IKZE na nowe.

Do 45 dni od zawarcia umowy IKZE nastąpi przyjęcie wypłaty transferowej. Tyle czasu ma instytucja, z której przenosisz IKZE, na przesłanie Twoich pieniędzy do agenta transferowego.

Gdy agent otrzyma pieniądze i wszystkie niezbędne dokumenty, następuje przeniesienie IKZE do ING, a Twoje jednostki uczestnictwa pojawiają się na rejestrze funduszy w Moim ING.

Dodatkowe informacje

Jeśli przenosisz pieniądze z IKZE Oszczędnościowego na IKZE Inwestycyjne, pamiętaj o ponownym ustanowieniu osób uposażonych. Zrobisz to w naszej placówce bankowej - miejscu spotkań.

Dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, ustawa przewiduje wyższy limit wpłaty na IKZE Inwestycyjne. W 2021 roku jest to 9 466,20 zł. Aby skorzystać z wyższego limitu, musisz złożyć oświadczenie w placówce bankowej – miejscu spotkań. Pamiętaj, aby to zrobić również wtedy, gdy przenosisz pieniądze z IKZE Oszczędnościowego na IKZE Inwestycyjne.

Dokumenty

Informacje o ryzyku

Niektóre fundusze mogą być niezgodne z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub celami inwestycyjnymi.

Inwestując w fundusze inwestycyjne, ryzykujesz utratę zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszy mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej. Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z następującymi dokumentami:

 • Prospektem informacyjnym ING Konta Funduszowego SFIO,
 • Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów,
 • Informacją dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego
 • Ostatnim zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym.

Dokumenty te znajdziesz na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w placówkach bankowych – miejscach spotkań i na stronie www.ing.pl/notowania.

Wyniki funduszy, które prezentujemy, są historyczne. Nie możemy zagwarantować, że powtórzą się w przyszłości.

Informacja o opodatkowaniu

Podatek od zysków kapitałowych nie jest pobierany, jeśli spełnisz warunki IKZE, w tym warunek wypłaty zgromadzonych na funduszach pieniędzy po 65 r.ż. Jeśli sprzedasz jednostki uczestnictwa funduszu zgormadzone w ramach IKE ING lub IKZE Inwestycyjnego przed osiągnieciem wieku emerytalnego lub nabyciem uprawnień emerytalnych, zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych będą obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości.

Regulacje

Aby przystąpić do funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem banku, zgodnie z wymogami prawa, konieczne jest podpisanie Umowy pośrednictwa oraz wypełnienie ankiety inwestycyjnej.

Tabela Opłat dostępna jest na stronie www.ing.pl/ikze-inwestycyjne