ING BANK ŚLĄSKI

ILT Suma Procentów 79

Ze względu na zbyt małe zainteresowanie subskrypcją ILT Suma Procentów 79 (zebrana suma wpłat nie spełniła warunku minimalnej kwoty niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji), zdecydowaliśmy się na nieuruchamianie lokaty. W związku z tym, zgodnie z zapisami Umowy rachunku ILT (rozdział Nieuruchomienie lokaty), w dniu 17 marca 2020 roku zwrócimy na rachunki Klientów pieniądze wpłacone w okresie subskrypcji. Środki te będą powiększone o należne odsetki i pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych. Mamy nadzieję, że gdy sytuacja na rynkach kapitałowych ulegnie uspokojeniu, produkt spotka się z większym zainteresowaniem Klientów.

Przepraszamy za niedogodności z tym związane.


100% ochrony kapitału z gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego


Zyski wyższe niż z tradycyjnych lokat


Co kilka tygodni nowa edycja lokaty


Zapisy w systemie bankowości internetowej

Jak obliczamy zysk?

Zysk zależy od kursu euro wyrażonego w złotych (EURPLN).
Sprawdzamy go w 12 pomiarach, w określonym dniu każdego miesiąca trwania lokaty.

Jeśli kurs jest w ustalonym przedziale, naliczamy zysk 0,28 proc.
Dolną i górną granicę przedziału ustalamy w dniu startu lokaty.
​Przedział pomiaru może wynieść od 6 do 10 groszy.

Przykładowy wykres ILT Suma Procentów
 

Zielony punkt – kurs jest w wymaganym przedziale. Pomiar liczymy do zysku.
Czerwony punkt – kurs jest poza wymaganym przedziałem. Pomiaru nie liczymy do zysku.

Co się dzieje z pieniędzmi?

Od momentu, w którym wpłacasz na lokatę, do dnia jej rozpoczęcia, Twoje pieniądze są oprocentowane na 0,5% w skali roku. Zysk zostanie pomniejszony o podatek od zysków kapitałowych.

 

Lokata trwa 12 miesięcy. W tym okresie wykonujemy 12 pomiarów kursu euro i naliczamy zysk.

W dniu zakończenia lokaty wypłacimy Ci zainwestowane pieniądze oraz potencjalny zysk.

Jak kupić?

Inwestycyjną Lokatę Terminową możesz założyć przez internet lub w oddziale, jeśli masz w naszym banku konto osobiste
lub Otwarte Konto Oszczędnościowe.Aktualnie nie prowadzimy subskrypcji ILT

 

Ważne informacje

Lokata strukturyzowana może być niezgodna z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub celami inwestycyjnymi.

Opis na tej stronie nie jest częścią umowy lokaty – zawiera informacje ogólne oraz reklamowe. Jeśli chcesz założyć lokatę, najpierw przeczytaj jej umowę. Możemy poprosić Cię o informacje na temat Twojej wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania1. Dzięki temu określimy Twój profil inwestycyjny dla lokat strukturyzowanych.

1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia  1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 poz. 1876, z póź. zm.).