Inwestycyjna Lokata Terminowa

  • Nowoczesna forma oszczędzania pieniędzy
  • Szansa na zyski wyższe niż odsetki z tradycyjnych lokat
  • Gwarancja BFG ochrony kapitału
  • Zapisy na kolejne edycje co kilka tygodni
Informacja o zapisach na Inwestycyjną Lokatę Terminową (ILT Suma Procentów)

Aktualnie nie prowadzimy subskrypcji ILT

Jak to działa

1

Zapisujesz się na aktualną edycję

Od momentu, w którym wpłacasz na lokatę do dnia jej rozpoczęcia Twoje pieniądze są oprocentowane tak samo jak na naszym koncie oszczędnościowym.

2

Czekasz

Lokata trwa 12 miesięcy. W tym okresie wykonujemy 12 pomiarów kursu euro i naliczamy zysk.

3

Otrzymujesz zwrot

W dniu zakończenia lokaty wypłacimy Ci zainwestowane pieniądze oraz potencjalny zysk (pomniejszony o podatek od zysków kapitałowych).

Ważne informacje

Lokata strukturyzowana może być niezgodna z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub celami inwestycyjnymi.

Opis na tej stronie nie jest częścią umowy lokaty – zawiera informacje ogólne oraz reklamowe. Jeśli chcesz założyć lokatę, najpierw przeczytaj jej umowę. Możemy poprosić Cię o informacje na temat Twojej wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania1. Dzięki temu określimy Twój profil inwestycyjny dla lokat strukturyzowanych.

1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia  1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 poz. 1876, z póź. zm.).