Wyceny Inwestycyjnych Lokat Terminowych

Inwestycyjna Lokata Terminowa Para walutowa - aktywo bazowe Kurs startowy Poziom bariery Przedział Data rozpoczęcia Data zakończenia Oprocentowanie (stan na 18.11.2020 r.) Marża banku
Suma Procentów 76 EURPLN 4,2604 zł 0,035 zł

od 4,2254 do 4,2954 zł

20.12.2019 18.12.2020 0,56% 0,35%
p.a.
Suma Procentów 77 EURPLN 4,2867 zł 0,035 zł

od 4,2517 do 4,3217 zł

4.02.2020 4.02.2021 0,28% 0,49%
p.a.
Suma Procentów 78 EURPLN 4,2996 zł 0,035 zł

od 4,2646 do 4,3346 zł

25.02.2020 25.02.2021 0,00% 0,54%
p.a.