ING BANK ŚLĄSKI

Investo

 • Robot inwestujący, który ułatwi Ci wybór funduszy
 • Automatycznie zarządza Twoim portfelem inwestycyjnym - na początek wpłacasz min. 1 000 zł, później min. 200 zł
 • Dopasowuje skład portfela funduszy do wyniku Twojej ankiety inwestycyjnej

Jesteś już naszym klientem?

Wypełnij ankietę inwestycyjną i poznaj swój profil inwestora.

Przejdź do ankiety


Jeśli nie jesteś naszym klientem

Zacznij od konta osobistego.

Załóż konto


Porozmawiaj na czacie

8:00 - 20:00 w dni robocze
8:00 - 16:00 w soboty

Rozpocznij czat


Skontaktuj się ze specjalistą

Zostaw swój numer telefonu

Zamów kontakt


Spotkaj się z naszym specjalistą w oddziale

Umów wizytę

Poznaj Investo

Czerpię wiedzę na Twój temat z prostej ankiety inwestycyjnej. Na jej podstawie proponuję Ci odpowiednio dopasowany portfel funduszy. Ty nie musisz niczego wybierać.

Wypełniasz ankietę inwestycyjną, akceptujesz rekomendację i wpłacasz na początek min. 1000 zł (kolejne wpłaty to min. 200 zł). Możesz też inwestować regularnie - określasz kwotę i składasz dyspozycję regularnego inwestowania. Wszystko możesz zrobić w pełni zdalnie - w Moim ING.

Raz na 3 miesiące automatycznie dopasowuję skład Twojego portfela, aby utrzymać ryzyko na poziomie, który akceptujesz. A Ty w tym czasie możesz robić swoje :)

Tak może wyglądać Twój portfel

Skład portfela Investo 90/10

Cel: ochrona wartości zainwestowanego kapitału

90% funduszy obligacji:

 • 60% NN Krótkoterminowych Obligacji
 • 30% NN Indeks Obligacji


10% funduszy akcyjnych:

 • 8% NN Globalnej Dywersyfikacji
 • 2% NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania

Skład portfela Investo 70/30 

Cel: zysk wyższy niż na koncie oszczędnościowym lub lokacie

70% funduszy obligacji:

 • 20% NN Krótkoterminowych Obligacji
 • 50% NN Indeks Obligacji


30% funduszy akcyjnych:

 • 25% NN Globalnej Dywersyfikacji
 • 5% NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania

Skład portfela Investo 50/50 

Cel: znaczący zysk

50% funduszy obligacji:

 • 10% NN Krótkoterminowych Obligacji
 • 40% NN Indeks Obligacji


50% funduszy akcyjnych:

 • 40% NN Globalnej Dywersyfikacji
 • 10% NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania 

Skład portfela Investo 25/75 

Cel: jak najwyższy zysk

25% funduszy obligacji:

 • 5% NN Krótkoterminowych Obligacji
 • 20% NN Indeks Obligacji


75% funduszy akcyjnych:

 • 60% NN Globalnej Dywersyfikacji
 • 15% NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania

Więcej o funduszach z portfela

To bezpieczny fundusz polskich obligacji skarbowych, który stabilizuje wyniki Twojego portfela.

Nie inwestuje w akcje, stabilizuje wyniki portfela. Składa się głównie z bonów i obligacji skarbowych oraz instrumentów dłużnych emitentów z siedzibą w Polsce.

Dynamicznie zarządzany fundusz mieszany, oparty na szerokiej dywersyfikacji i kontroli ryzyka.

Składa się co najmniej w 66% z akcji spółek notowanych na GPW, spółek europejskich i państw OECD. Spółki w funduszu prowadzą biznes odpowiedzialnie; mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne i społeczeństwo.

Jak kupić Investo

1

Poznaj swój profil inwestora

Wypełnisz ankietę i dowiesz się, jakim jesteś typem inwestora oraz który portfel Investo jest dla Ciebie.

2

Sprawdź rekomendację

Podpiszesz umowę doradztwa, aby otrzymać rekomendację portfela dopasowanego do Twojego profilu.

3

Zacznij inwestować

Ustalisz kwotę i pozostałe szczegóły swojej inwestycji, wypełniasz formularz do końca.

4

Gotowe!

Wszystkie informacje o swoim portfelu Investo znajdziesz w Moim ING i aplikacji Moje ING mobile.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj na czacie

8:00 - 20:00 w dni robocze
8:00 - 16:00 w soboty

Rozpocznij czat


Skontaktuj się ze specjalistą

Zostaw swój numer telefonu

Zamów kontakt

lub odwiedź dowolny oddział banku.

Dokumenty i opłaty

 • Investo - opłaty

  Opłaty

 • Investo - dokumenty

  Dokumenty

x

Doradztwo Investo

0 zł

Wystawienie rekomendacji

0 zł

Opłaty za zarządzanie

Investo 90/10

0,83%

Investo 70/30

0,76%

Investo 50/50

0,92%

Investo 25/75

1,16%

Ważne informacje

Informacje o ryzyku

Niektóre fundusze inwestycyjne mogą być niezgodne z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub Twoimi celami inwestycyjnymi.

Inwestując w fundusze inwestycyjne, ryzykujesz utratę zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszu mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej. Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z dokumentami: Prospektem informacyjnym Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzającego wybranym funduszem, Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, Informacjami dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego oraz ostatnie zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym. Znajdziesz je na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w placówkach i na stronie internetowej banku www.ing.pl/notowania

Dotychczasowe wyniki Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Informacja o opodatkowaniu

Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości.

Regulacje

Aby przystąpić do funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem Banku, zgodnie wymogami prawa, konieczne jest podpisanie Umowy pośrednictwa oraz wypełnienie ankiety inwestycyjnej.

Tabela Opłat dostępna jest na stronie www.ing.pl/fio