Dlaczego warto inwestować regularnie?

Duże kwoty biorą się z mniejszych
Inwestujesz tyle, ile chcesz, np. 200 zł miesięcznie. Kwoty, które jednorazowo nie są znaczącym obciążeniem, sumują się i z czasem mogą zbudować pokaźny kapitał

Ograniczasz ryzyko
Kiedy ceny jednostek uczestnictwa spadają, Ty za tę samą kwotę kupujesz ich więcej. A kiedy ceny rosną, rośnie wartość Twoich inwestycji. Czas działa na Twoją korzyść

Inwestujesz automatycznie
Nie zastanawiasz się, kiedy inwestować. Ustawiasz regularne inwestowanie, określasz kwotę i konto, z którego mamy ją pobierać. Reszta dzieje się sama

Jak ustawić regularne inwestowanie?

Możesz to zrobić za każdym razem, gdy kupujesz fundusze.

1

Określasz kwotę

Właśnie tyle, co miesiąc, będzie inwestowane w wybrane przez Ciebie fundusze.

2

Wybierasz konto

Z tego konta będziemy pobierać pieniądze na regularne inwestowanie.

3

Obserwujesz wyniki

Nic więcej nie musisz robić, bo reszta dzieje się automatycznie, co miesiąc.

Co sie stanie, jeśli na wybranym koncie będzie za mało pieniędzy?

Jeśli na Twoim koncie będzie za mało pieniędzy, poinformujemy Cię o tym. We wskazanym dniu podejmiemy 3 próby realizacji dyspozycji. Jeżeli się nie uda, ponownie spróbujemy za miesiąc.

„Najpierw zapłać sobie” - czyli jak skutecznie oszczędzać pieniądze

Zawsze, gdy otrzymujesz wynagrodzenie, najpierw zapłać rachunki i przelej ustaloną kwotę na inwestycje lub oszczędności. Resztą gospodaruj najlepiej jak potrafisz.

Zacznij regularnie inwestować

Jeżeli jesteś naszym klientem
 

Zaloguj się do Mojego ING, kup fundusz lub otwórz Konto Funduszowe i ustaw regularne inwestowanie.
Zacznij regularnie inwestować

 

Jeżeli nie jesteś naszym klientem

Załóż konto osobiste i/lub Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO) przez internet.
 

Konto osobiste + OKO

lub tylko Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN

 

Masz pytania?
 

Porozmawiaj na czacie z naszym specjalistą. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 20:00.

Uruchom czat

 

Dobre na początek: Konto Funduszowe

Zastanawiasz się, jak inwestować regularnie? Rozważ Konto Funduszowe.

  • Do wyboru masz trzy pakiety funduszy. Fundusze do każdego pakietu wybierają eksperci. Biorą pod uwagę aktualną sytuację rynkową.
  • Określasz poziom ryzyka i potencjalnych zysków. Nie musisz znać się na inwestowaniu i finansach, żeby pomnażać pieniądze.

Pakiety Konta Funduszowego do wyboru

Masz już fundusze? Kupuj je regularnie

Zacznij regularnie inwestować

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Niektóre fundusze inwestycyjne mogą być niezgodne z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub Twoimi celami inwestycyjnymi.

Wartości jednostek uczestnictwa Funduszu mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej, a indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.

Szczegółowe informacje o jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz opisy czynników ryzyka zawarte są w Prospektach Informacyjnych Funduszy oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacji dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego, dostępnych w siedzibach oraz na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w placówkach i na stronie www.ing.pl/notowania.

Aby przystąpić do funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem banku, konieczne jest podpisanie umowy pośrednictwa oraz dokonanie profilowania inwestycyjnego. Ten materiał ma charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa.

Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości.