Regularne inwestowanie

 • Inwestujesz wygodnie i automatycznie
 • Wybierasz kwoty, które nie są dużym obciążeniem
 • Ograniczasz ryzyko wahań kursów jednostek
 • Gdy ceny jednostek spadają – kupujesz więcej
 • Gdy ceny jednostek rosną – wzrasta wartość inwestycji

Jestem klientem

i mam dostęp do bankowości internetowej

Inwestuj regularnie


Nie jestem klientem

Potrzebujesz konta osobistego lub oszczędnościowego w naszym banku, aby ustawić regularne inwestowanie w fundusze.

Załóż konto osobiste

Załóż konto oszczędnościowe

Odbierz premię 150 zł w promocji „Inwestuj regularnie z ING. II edycja”

1

Zapisz się do promocji

Aby skorzystać z promocji:

 • potrzebujesz konta oszczędnościowego w PLN,
 • nie możesz posiadać jednostek funduszy w naszym banku,
 • konieczna jest też Twoja zgoda na otrzymywanie komunikacji marketingowej drogą elektroniczną i brak sprzeciwu na profilowanie w celach marketingowych.

Zapisz się

Zapisy trwają do 31 sierpnia 2022 r.

Zapoznaj się z regulaminem promocji.

2

Spełnij warunki

3

Odbierz nagrodę

Gdy spełnisz warunki promocji „Inwestuj regularnie z ING. II edycja”, premia 150 zł trafi na Twoje konto oszczędnościowe do 24 marca 2023 r.

Indywidualne Konto Emerytalne

 • Załóż IKE
 • Kup jednorazowo fundusz inwestycyjny w ramach IKE za min. 300 zł
 • Załóż DRI w ramach IKE na kwotę min. 300 zł

Do 10 marca 2023 r. musi zrealizować się co najmniej 6 nabyć w ramach DRI, każde za min. 300 zł
 

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

 • Załóż IKZE
 • Kup jednorazowo fundusz inwestycyjny w ramach IKZE Inwestycyjnego za min. 300 zł
 • Załóż DRI w ramach IKZE Inwestycyjnego na kwotę min. 300 zł

Do 10 marca 2023 r. musi zrealizować się co najmniej 6 nabyć w ramach DRI, każde za min. 300 zł
 

Robot inwestycyjny

 • Załóż Robota
 • Kup jednorazowo fundusz inwestycyjny w ramach Robota inwestycyjnego za min. 1000 zł
 • Załóż DRI w ramach Robota inwestycyjnego na kwotę min. 300 zł

Do 10 marca 2023 r. musi zrealizować się co najmniej 6 nabyć w ramach DRI, każde za min. 300 zł

Fundusze inwestycyjne

 • Kup jednorazowo fundusz inwestycyjny za min. 300 zł
 • Załóż DRI na kwotę min. 300 zł

Do 10 marca 2023 r. musi zrealizować się co najmniej 6 nabyć w ramach DRI, każde za min. 300 zł
 

Jak ustawić regularne inwestowanie

1

Określ kwotę i dzień przelewu

Będzie ona co miesiąc, w wyznaczonym dniu, inwestowana w wybrane przez Ciebie fundusze.

2

Wybierz konto

Z tego konta będziemy pobierać pieniądze na regularne inwestowanie.

3

Obserwuj wyniki

Nic więcej nie musisz robić, bo reszta dzieje się automatycznie.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Liczba funduszy w prezentowanym okresie.

Dotychczasowe wyniki funduszu są historyczne - nie możemy zagwarantować, że się powtórzą w przyszłości.

Źródło: Analizy Online
W powyższym porównaniu bierzemy pod uwagę jedynie fundusze inwestycyjne otwarte dostępne w ofercie ING Banku Śląskiego S.A.
Kategorie funduszy są zgodne z naszą rekomendacją.

Pytania i odpowiedzi

Jeśli na Twoim koncie, z którego mamy pobrać pieniądze, będzie ich za mało, poinformujemy Cię o tym. We wskazanym dniu podejmiemy 3 próby realizacji dyspozycji, o 10:00, 16:00 i 18:00. Jeżeli się nie uda, ponownie spróbujemy za miesiąc.

Do już posiadanych funduszy możesz złożyć dyspozycję w dowolnym momencie. Gdy kupujesz nowe – tak za pierwszym, jak i za kolejnym razem, możesz zaznaczyć opcję regularnego inwestowaniu w koszyku. Nie ma też znaczenia, czy wybierasz pakiet Konta Funduszowego, czy fundusze z szerokiej oferty

To jeden ze sposobów skutecznego oszczędzania pieniędzy. Polega ona na tym, że zawsze, gdy otrzymujesz wynagrodzenie, najpierw płacisz rachunki i przelewasz ustaloną kwotę na inwestycje lub oszczędności. A resztą gospodarujesz najlepiej jak potrafisz.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj na czacie

8:00-20:00 w dni robocze
8:00 - 16:00 w soboty

Rozpocznij czat


Skontaktuj się ze specjalistą

Zostaw swój numer telefonu

Zamów kontakt


Spotkaj się z naszym specjalistą w placówce bankowej – miejscu spotkań

Umów wizytę

Zobacz także

Konto Funduszowe
Regularne inwestowanie - sprawdź także Konto Funduszowe

Konto Funduszowe

Dla początkujących, trzy gotowe pakiety funduszy

Fundusze inwestycyjne
Regularne inwestowanie - sprawdź także Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Szeroka oferta funduszy, dopasowana do różnych profili inwestorów

Notowania funduszy
Regularne inwestowanie - sprawdź także Notowania

Notowania funduszy

Aktualne i historyczne wyniki funduszy

Lokata z Funduszem
Regularne inwestowanie - sprawdź także Lokatę z Funduszem

Lokata z Funduszem

Stabilność lokaty i szansa na większy zysk z funduszu

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Niektóre fundusze inwestycyjne mogą być niezgodne z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub Twoimi celami inwestycyjnymi.

Wartości jednostek uczestnictwa Funduszu mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej, a indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.

Szczegółowe informacje o jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz opisy czynników ryzyka zawarte są w Prospektach Informacyjnych Funduszy oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacji dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego, dostępnych w siedzibach oraz na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w placówkach bankowych – miejscach spotkań i na stronie www.ing.pl/notowania.

Aby przystąpić do funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem banku, konieczne jest podpisanie umowy pośrednictwa oraz dokonanie profilowania inwestycyjnego. Ten materiał ma charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa.

Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości.