Regularne inwestowanie

  • Inwestujesz wygodnie i automatycznie
  • Wybierasz kwoty, które nie są dużym obciążeniem
  • Ograniczasz ryzyko wahań kursów jednostek
  • Gdy ceny jednostek spadają – kupujesz więcej
  • Gdy ceny jednostek rosną – wzrasta wartość inwestycji

Jestem klientem

i mam dostęp do bankowości internetowej

Inwestuj regularnie


Nie jestem klientem

Potrzebujesz konta osobistego lub oszczędnościowego w naszym banku, aby ustawić regularne inwestowanie w fundusze.

Załóż konto osobiste

Załóż konto oszczędnościowe

Skorzystaj z promocji „Inwestuj regularnie z ING” i odbierz 120 zł

1

Zapisz się do promocji

Wybierz produkt dla siebie:

Zapisz się

Zapisy trwają do 28 lutego 2022 r.

Zapoznaj się z regulaminem promocji

2

Spełnij warunki

Dla wybranego produktu:

  • Kup jednorazowo jednostki uczestnictwa za min. 1000 zł
  • Załóż DRI na min. 300 zł – zrobisz to podczas zakupu

Premię 120 zł otrzymasz, gdy do 30 grudnia 2022 r. zrealizuje się co najmniej 10 nabyć w ramach DRI, każde za min. 300 zł
 

3

Odbierz nagrodę

Gdy spełnisz warunki promocji „Inwestuj regularnie z ING”, premia 120 zł trafi na Twoje konto oszczędnościowe do 13 stycznia 2023 r.

Fundusze inwestycyjne

Aby skorzystać z promocji:

Gdy już zapiszesz się do promocji

Podczas zakupu jednostek funduszy poprosimy Cię o wypełnienie ankiety inwestycyjnej i podpisanie umowy pośrednictwa. Dzięki temu, możemy zaoferować Ci fundusze zgodne z Twoim profilem inwestycyjnym.

Robot inwestycyjny Investo

Aby skorzystać z promocji:

Gdy już zapiszesz się do promocji

Podczas zakupu jednostek funduszy poprosimy Cię o wypełnienie ankiety inwestycyjnej oraz podpisanie umowy pośrednictwa i umowy doradztwa. Dzięki temu, możemy zaoferować Ci portfel robota inwestycyjnego Investo zgodny z Twoim profilem inwestycyjnym.

Indywidualne Konto Emerytalne

Aby skorzystać z promocji:

Gdy już zapiszesz się do promocji

Podczas zakupu jednostek funduszy poprosimy Cię o wypełnienie ankiety inwestycyjnej oraz podpisanie umowy pośrednictwa i o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego z funduszami NN Investment Partners TFI SA – IKE ING. 

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego Inwestycyjne

Aby skorzystać z promocji:

Gdy już zapiszesz się do promocji

Podczas zakupu jednostek funduszy poprosimy Cię o wypełnienie ankiety inwestycyjnej oraz podpisanie umowy pośrednictwa i o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego z funduszami NN Investment Partners TFI SA – IKZE Inwestycyjnego.

Jak ustawić regularne inwestowanie

1

Określ kwotę i dzień przelewu

Będzie ona co miesiąc, w wyznaczonym dniu, inwestowana w wybrane przez Ciebie fundusze.

2

Wybierz konto

Z tego konta będziemy pobierać pieniądze na regularne inwestowanie.

3

Obserwuj wyniki

Nic więcej nie musisz robić, bo reszta dzieje się automatycznie.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Liczba funduszy w prezentowanym okresie.

Dotychczasowe wyniki funduszu są historyczne - nie możemy zagwarantować, że się powtórzą w przyszłości.

Źródło: Analizy Online
W powyższym porównaniu bierzemy pod uwagę jedynie fundusze inwestycyjne otwarte dostępne w ofercie ING Banku Śląskiego S.A.
Kategorie funduszy są zgodne z naszą rekomendacją.

Pytania i odpowiedzi

Jeśli na Twoim koncie, z którego mamy pobrać pieniądze, będzie ich za mało, poinformujemy Cię o tym. We wskazanym dniu podejmiemy 3 próby realizacji dyspozycji, o 10:00, 16:00 i 18:00. Jeżeli się nie uda, ponownie spróbujemy za miesiąc.

Do już posiadanych funduszy możesz złożyć dyspozycję w dowolnym momencie. Gdy kupujesz nowe – tak za pierwszym, jak i za kolejnym razem, możesz zaznaczyć opcję regularnego inwestowaniu w koszyku. Nie ma też znaczenia, czy wybierasz pakiet Konta Funduszowego, czy fundusze z szerokiej oferty

To jeden ze sposobów skutecznego oszczędzania pieniędzy. Polega ona na tym, że zawsze, gdy otrzymujesz wynagrodzenie, najpierw płacisz rachunki i przelewasz ustaloną kwotę na inwestycje lub oszczędności. A resztą gospodarujesz najlepiej jak potrafisz.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj na czacie

8:00-20:00 w dni robocze
8:00 - 16:00 w soboty

Rozpocznij czat


Skontaktuj się ze specjalistą

Zostaw swój numer telefonu

Zamów kontakt


Spotkaj się z naszym specjalistą w placówce bankowej – miejscu spotkań

Umów wizytę

Zobacz także

Konto Funduszowe
Regularne inwestowanie - sprawdź także Konto Funduszowe

Konto Funduszowe

Dla początkujących, trzy gotowe pakiety funduszy

Fundusze inwestycyjne
Regularne inwestowanie - sprawdź także Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Szeroka oferta funduszy, dopasowana do różnych profili inwestorów

Notowania funduszy
Regularne inwestowanie - sprawdź także Notowania

Notowania funduszy

Aktualne i historyczne wyniki funduszy

Lokata z Funduszem
Regularne inwestowanie - sprawdź także Lokatę z Funduszem

Lokata z Funduszem

Stabilność lokaty i szansa na większy zysk z funduszu

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Niektóre fundusze inwestycyjne mogą być niezgodne z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub Twoimi celami inwestycyjnymi.

Wartości jednostek uczestnictwa Funduszu mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej, a indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.

Szczegółowe informacje o jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz opisy czynników ryzyka zawarte są w Prospektach Informacyjnych Funduszy oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacji dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego, dostępnych w siedzibach oraz na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w placówkach bankowych – miejscach spotkań i na stronie www.ing.pl/notowania.

Aby przystąpić do funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem banku, konieczne jest podpisanie umowy pośrednictwa oraz dokonanie profilowania inwestycyjnego. Ten materiał ma charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa.

Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości.