Regularne inwestowanie

 • Inwestujesz wygodnie i automatycznie
 • Wybierasz kwoty, które nie są dużym obciążeniem
 • Ograniczasz ryzyko wahań kursów jednostek
 • Gdy ceny jednostek spadają – kupujesz więcej
 • Gdy ceny jednostek rosną – wzrasta wartość inwestycji

Jak ustawić regularne inwestowanie

1

Określ kwotę i dzień przelewu

Będzie ona co miesiąc, w wyznaczonym dniu, inwestowana w wybrane przez Ciebie fundusze.

2

Wybierz konto

Z tego konta będziemy pobierać pieniądze na regularne inwestowanie.

3

Obserwuj wyniki

Nic więcej nie musisz robić, bo reszta dzieje się automatycznie.

Pytania i odpowiedzi

 • Co się stanie, jeśli na koncie będzie za mało pieniędzy

  Jeśli na Twoim koncie, z którego mamy pobrać pieniądze, będzie ich za mało, poinformujemy Cię o tym. We wskazanym dniu podejmiemy 3 próby realizacji dyspozycji. Jeżeli się nie uda, ponownie spróbujemy za miesiąc.

 • Kiedy można złożyć dyspozycję regularnego inwestowania (DRI)

  Możesz to zrobić za każdym razem, gdy kupujesz fundusze – tak za pierwszym, jak i za kolejnym razem. Nie ma też znaczenia, czy wybierasz pakiet Konta Funduszowego, czy fundusze z szerokiej oferty

 • Na czym polega zasada "Najpierw zapłać sobie"

  To jeden ze sposobów skutecznego oszczędzania pieniędzy. Polega ona na tym, że zawsze, gdy otrzymujesz wynagrodzenie, najpierw płacisz rachunki i przelewasz ustaloną kwotę na inwestycje lub oszczędności. A resztą gospodarujesz najlepiej jak potrafisz.

Zacznij inwestować regularnie

Inwestuj regularnie

Nie jesteś naszym klientem?

Aby inwestować w fundusze i ustawić regularne inwestowanie, potrzebujesz konta osobistego lub oszczędnościowego w naszym banku

Abu je założyć będziesz potrzebować dowodu osobistego, telefonu i 10 minut

Załóż konto osobiste

Załóż konto oszczędnościowe 

Po założeniu konta zweryfikuj swoją tożsamość. Możesz to zrobić na trzy sposoby:

 • Przelewem z innego banku – pamiętaj, aby dane w drugim banku zgadzały się z danymi we wniosku o konto
 • Podczas wizyty kuriera – odwiedzi Cię w terminie ok. 2-3 dni
 • W dowolnym oddziale banku

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj na czacie

8:00-20:00 w dni robocze
8:00 - 16:00 w soboty

Rozpocznij czat


Skontaktuj się ze specjalistą

Zostaw swój numer telefonu

Zamów kontakt


Spotkaj się z naszym specjalistą w oddziale

Umów wizytę

Zobacz także

Konto Funduszowe
Regularne inwestowanie - sprawdź także Konto Funduszowe

Konto Funduszowe

Dla początkujących, trzy gotowe pakiety funduszy

Fundusze inwestycyjne
Regularne inwestowanie - sprawdź także Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Szeroka oferta funduszy, dopasowana do różnych profili inwestorów

Notowania funduszy
Regularne inwestowanie - sprawdź także Notowania

Notowania funduszy

Aktualne i historyczne wyniki funduszy

Lokata z Funduszem
Regularne inwestowanie - sprawdź także Lokatę z Funduszem

Lokata z Funduszem

Stabilność lokaty i szansa na większy zysk z funduszu

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Niektóre fundusze inwestycyjne mogą być niezgodne z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub Twoimi celami inwestycyjnymi.

Wartości jednostek uczestnictwa Funduszu mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej, a indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.

Szczegółowe informacje o jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz opisy czynników ryzyka zawarte są w Prospektach Informacyjnych Funduszy oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacji dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego, dostępnych w siedzibach oraz na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w placówkach i na stronie www.ing.pl/notowania.

Aby przystąpić do funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem banku, konieczne jest podpisanie umowy pośrednictwa oraz dokonanie profilowania inwestycyjnego. Ten materiał ma charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa.

Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości.